2018-02-01 Mit Welfare Tech Varde Kommune.jpg

Månedens profil: Varde Kommune

Hver måned sætter Welfare Tech fokus på et medlem, deres løsninger, arbejdsfokus og grunden til, at de er medlem. I februar har vi Varde Kommune med som månedens profil. Varde Kommune er, som mange kommuner, udfordret af bl.a. adgangen til data og hele indsatsen omkring digitalisering.

Varde Kommune er en nytænkende organisation, som gerne giver plads til nye velfærdsteknologiske aktører, som udvikler morgendagens teknologi. Samtidig er Varde Kommune en kommune med 'risikovillige' penge og er gode til at tiltrække fondenes opmærksomhed. Det gør det attraktivt for nye aktører på det velfærdsteknologiske marked.

- Det er vigtigt for os at eksponere vores behov tydeligere overfor markedet end hvad der kan læses via hjemmesider osv., så de tilbud vi præsenteres for derved bliver mere målrettede og kvalificerede, siger Ole Aasmoe, konsulent i velfærdsteknologi, Varde Kommune.

Ole Aasmoe fortæller herunder om kommunens spidskompetencer, plads i klyngen og syn på det velfærdsteknologiske marked.

Hvorfor er Varde Kommune medlem af Welfare Tech?

- De vigtigste årsager til at vi er medlem er, at Welfare Techs arrangementer og nyhedsbreve giver os kvalificeret dialog med markedets aktører, sparring med centrale kompetencer og beslutningstagere, nem adgang til konsulenter, ledere og fagfolk fra andre kommuner og regioner, samt mulighed for pleje af personlige netværk.

Hvad får I ud af at være medlem?

- Gevinsterne ved at være medlem er primært, at vi løbende tilegner os ny viden om muligheder og faldgruber, vores eksisterende viden udfordres og opdateres, og vi får mulighed for at dele vores erfaringer med andre, for derved at påvirke markedet og dets rammebetingelser i en ønsket retning.

- Endelig giver medlemskabet os mulighed for at danne og videreformidle et overblik over de muligheder anvendelse af borgernær teknologi og digitalisering kan give.

Hvad kan I bidrage med til de andre medlemmer i klyngen?

- Varde Kommune kan bidrage med skarp viden, implementeringserfaringer, en nytænkende organisation, samt spændende udfordringer i forhold til at indtænke geografi, demografi og kultur som væsentlige drivere for udviklingen af vores velfærdsydelser.

- Vi har risikovillige penge og er gode til at tiltrække fondenes opmærksomhed. Det skal heller ikke udelades at, fordi vi stiller store krav til meningsskabelse, sammenhæng og dynamik i de løsninger vi investerer i, også kan give plads til nye aktører, der udfordrer den del af markedet der primært lever af at sælge ufleksible løsninger baseret på gårsdagens teknologi.

Hvad arbejder I med for tiden?

- Et af de primære udviklingspotentialer vi jagter lige nu, er digitalt understøttet samarbejde på tværs i vores organisation. Her taler vi både om konkrete løsninger til fx Tidlig Opsporing, virtuelle borgermøder, egenmonitorering for borgere med KOL mv. - og om generisk infrastruktur og arkitektur der muliggør og smidiggør kommunikation, dokumentation, og feedback/feedforward til borgerne effektivt og fagligt forsvarligt.

- Samtidig har vi et skarpt øje for de etiske, juridiske og regulative forhold der er forudsætninger for at vores borgere bakker op om og anvender teknologi.

Hvad er i jeres øjne den største udfordring på markedet lige nu?

- Der er flere, sammenhængende udfordringer for markedet lige nu. Fælles for de fleste udfordringer er adgang til data. På den ene side står centrale markedsaktørers forældede teknologier og forretningsmodeller i vejen for os.

- På den anden side mangler vi, som kommune, intelligente og langtidsholdbare retningslinjer for de faglige, juridiske og etiske barrierer. Og det for at de nye trends - kunstig intelligens, IoT, VR, AR - bidrager substantielt - dvs. kvalitativt og kvantitativt.

- Vi tænker samtidig, at markedet hæmmes af, at de centrale offentlige aktører ofte agerer både uambitiøst og ufokuseret på de reelle problemstillinger.

- Digitaliseringsindsatsen får derfor desværre lov til at slippe afsted med et alt for bekvemt og snævert fokus på at optimere arbejdsgangene i den centrale administration. For det fylder budgetmæssigt forsvindende lidt i forhold til de store velfærdsområder.

- Og så savner vi i Varde Kommune også en højere grad af forståelse fra markedet: At det er mennesker af kød og blod kommunen har i hænderne hver dag. Kommunens borgere ikke er skabeloner, der tænker og agerer ens når vi kommer med vores apparater, robotter og apps, slutter Ole Aasmoe, Varde Kommune.

Læs også Varde Kommune er en af Danmarks første demensvenlige kommuner

Varde Kommune har været medlem af Welfare Tech siden juni 2012.

 

 

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png