• Forside >
  • Nyheder >
  • Applikator tager syvmileskridt ind på det norske marked for velfærdsteknologi
2018-07-09 Applikator-tager-syvmileskridt.jpg

Applikator tager syvmileskridt ind på det norske marked for velfærdsteknologi

Et præ-seminar i maj 2017 om det norske marked for sundheds- og plejeteknologi blev startskuddet til Applikators lynfærd ind på det norske marked. Her er status på, hvad projektet sidenhen har resulteret i.

Applikator var med, da Welfare Tech og Norwegian Smart Care Cluster i samarbejde inviterede til præ-seminar om Norge, som optakt til det dansk-norske klynge samarbejde NorDen 3C

Arild Kristensen, CEO for Norwegian Smart Care Cluster, havde blandt andet medbragt indkøbschefen fra Stavanger Kommune, Nils Henrik Haaland, som præsenterede et igangværende udbud i Stavanger Kommune: Innovasjonspartnerskap vedrørende aktivisering og egenmestring for eldre.

Stavanger Kommune skulle netop afholde dialogmøde med leverandører dagen efter arrangementet i Odense.

- Det var så relevant, at jeg bookede en fly-billet, mens jeg stadig sad til arrangementet, husker Andreas Melson, partner i Applikator. Han sprang bogstaveligt talt direkte fra deltagelsen i arrangementet og på et fly til Stavanger.

Læs også Norske Motitech får afgørende viden via deltagelse i nordisk og tysk projekt

Ny model for samarbejde i økosystemer

Arrangementet bød også på et oplæg om Ateas nye model for at samarbejde i økosystemer. I rollen som systemintegrator har Atea i Norge påtaget sig at gøre velfærdsteknologier tilgængelige for kommuner og kommuners borgere. Det sker ved at samle dem i en brugerflade og ligeledes sikre integrationen til kommunens journalsystemer.

- Det at blive en del af Atea Norges økosystem har vist sig at være en indgangsdør til det norske marked for os. BEKEY har, sammen med Atea, sikret sig en stor leverance af intelligente låsesystemer til Bergen Kommune, tilføjer Peter Nyholm, salgsdirektør i BEKEY.

Også denne information blev noteret og på turen til Norge nåede Applikator også at få et møde med Atea.

Andreas Melson fra Applikator gør nu status og fortæller:

- Applikator bød ind på Stavanger Kommunes Innovationspartnerskab med deres VitaMind platform, som er et digitalt støtte/struktur system. Det skal øge aktivitetsniveauet og graden af egenmestering for ældre. Der var 25 virksomheder, der fik lov til at byde ind. Derefter fulgte fire udskilningsløb, hvor de til sidst skulle finde to virksomheder, der skulle have kontrakten. Efter det sidste udskilningsløb var der tre virksomheder tilbage, hvoraf en af dem var Applikator.

- De to virksomheder der vandt var begge fra området omkring Stavanger. Det er selvfølgeligt rigtig ærgerligt, at det ikke endte med en kontrakt, men jeg synes alligevel, at det er et rigtigt flot resultat. Det viser, at Applikators produkter har stor relevans, også i Norge, siger Karen Lindegaard, seniorkonsulent i Welfare Tech.

Det at blive en del af Ateas økosystem, endte også med at åbne døren til det norske marked for Applikators produkter. Applikator fik en partner-aftale og i dag sælges VitaMind via Atea Norge og benyttes i 15 norske kommuner samt på et norsk sygehus.

En anden løsning fra Applikator, DialogNet - et kommunikations- og planlægningsværktøj for mobile medarbejdere, forhandles også af Atea Norge. DialogNet er netop solgt til den første norske kommune, Karmøy Kommune, og skal gå i drift 1. oktober 2018. 

Status på det dansk-norske projekt NorDen 3C

NorDen 3C har skabt stor værdi for rigtig mange af både Welfare Techs og Norwegian Smart Care Clusters medlemmer. I Welfare Tech har 29 virksomheder, fem kommuner og en række andre aktører deltaget i Norden 3C-aktiviteterne. Ud over en række spændende aktiviteter har NorDen3C-finansieringen bidraget med de fornødne ressourcer til at sikre en kontinuerlig tæt dialog mellem Welfare Tech og Norwegian Smart Care Cluster.

- Det at få økosystemerne omkring to klynger til succesfuldt at samarbejde kræver tid og indsigt, siger Karen Lindegaard, Welfare Tech. - Man skal opbygge tillid, finde en fælles ambition og en strategi, og tage fælles ansvar for at holde den i live.

- I Norden 3C fandt vi nogle effektfulde, men simple samarbejdsmodeller. Vi fandt også frem til, at det fremadrettede fokus for samarbejdet skal være at sætte et endnu skarpere fokus på implementering og systemintegratorer. Samtidig er det også rigtig vigtigt at sætte fokus på de behov, kommunerne måtte have for udvikling af nye forretnings- og servicemodeller: at sikre skaleret implementering af løsninger, der skaber den ønskede effekt for borgerne, slutter Karen Lindegaard.

Ambitionen blev også hævet, idet det blev besluttet at udvide samarbejdet med klynger og netværk fra alle de nordiske lande i det nye projekt NorCare.

Hvis du er interesseret i at modtage mere information om det samarbejde, der foregår i NorCare, så kontakt Karen Lindegaard, karli@welfaretech.dk.

Du er også velkommen til at melde dig i LinkedIn-gruppen NorCare.

Norden 3C og NorCare er finansieret af BSR Innovation Express.

Applikator og BEKEY er medlem af Welfare Tech.

Foto: Pexels.com

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png