2018-06-07 Highlights fra SOSU-Event 2018.jpg

Highlights fra SOSU-Event 2018

SOSU-event 2018 blev afholdt 31. maj på ZBC i Roskilde, hvor mere end 125 deltagere var samlet en hel dag med oplæg, guidede ture, netværk og inspiration til bedre implementering af velfærdsteknologiske løsninger. Her er highlights fra dagen.

Både oplægsholdere og deltagere var enige om, at alle parter: Kommuner, SOSU-skoler og virksomheder har en vigtig rolle, hvis implementering skal lykkedes. Og lykkedes på flere planer –give udbytte for kommunen, øget bundlinje for virksomheden og ikke mindst være til hjælp for borgeren. Samtidig skal teknologien være en hjælp for medarbejderen i sundhedssektoren – og ikke en ’forhindring’.

Implementering af velfærdsteknologi – den menneskelige faktor

Når fx sundhedspersonale arbejder med velfærdsteknologi, hvad betyder det så på det menneskelige plan hos medarbejdere og borgere? Filosof Peter Johannes Schjødt gav et par bud på succes med implementering af velfærdsteknologi.

  1. Velfærdsteknologiske løsninger skal give mening for brugeren – enten borgeren eller personalet
  2. Implementering begynder allerede med idéen – hvordan sættes menneskets behov og udfordringer i spil – og bliver løst?

Jytte Pahus, lektor ved VIA Sundheds- og Velfærdsteknologi omtalte udfordringen med velfærdsteknologi og implementering:

- Ting bliver ikke brugt eller virksomheder og kommuner har glemt, at løsningen skal kunne bruges af borgeren eller være en hjælp til sundhedspersonalet. Og ikke bare være en smart teknologi for teknologiens skyld.

For at optimere implementering af teknologier på sundheds- og socialområdet kræver det fokus på følgende punkter:

  • De mennesker, som skal bruge teknologien i hverdagen (borgeren eller personale) skal kunne se meningen/fordelen ved at bruge teknologien
  • Der skal være en arbejdsgruppe bestående af både medarbejdere, som ønsker ændringer samt leder, som kan være den teknologiske tovholder.
  • Der skal være en vision – et formuleret formål: hvad vil I opnå?
  • Mål skal være opdelt i delmål/kortsigtede mål, så der er mulighed for at opnå successer undervejs til det endelig- og langsigtede mål
  • Succeshistorier skal fortælles og deles med andre – give inspiration og ny viden
  • Implementering skal organiseres
  • Tålmodighed…Ting tager tid

Læs også Plejehjem nomineret til arbejdsmiljøprisen for sin digitale indsats (via Sekoia)

Deltagerne kunne få en rundvisning hos de 23 udstillere på markedspladsen og få viden og inspiration fra forskellige velfærdsteknologiske løsninger – fra spiserobotter, roterende senge, virtual reality til bleer med sensorteknologi og meget andet.

Se video fra dagen

- Jeg har fået en masse spændende oplæg og inspiration, som jeg skal hjem og arbejde videre med. Og så synes jeg også det er vigtigt at nævne, at jeg har mødt en masse spændende mennesker, som jeg potentielt kan have et samarbejde med.

- Stine Skaaning Vestergaard, Healthcare Specialist – GS1 Denmark

Se interview med deltager fra dagen

 

 

Tak til alle – deltagere og oplægsholdere, som mødte op til SOSU-Event 2018 for en god og inspirerende dag. Vi ses til næste år – den 14. maj 2019 hos Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark i Aalborg.

 

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png