2018-06-14 DigiRehab MIT WT.jpg

Månedens profil: DigiRehab

Hver måned fremhæver vi i Welfare Tech et af vores medlemmer, deres løsninger, arbejdsfokus og grunden til, at de er medlem. I juni er DigiRehab A/S med som månedens profil.

Ældre borgere med livskvalitet og selvhjulpenhed er et must i fremtidens ældrepleje, hvor flere og flere ældre skal have en værdig pleje. Med DigiRehab kan mange flere ældre få mulighed for at træne sig til denne selvhjulpenhed.

DigiRehab er et digitalt trænings- og analyseværktøj, som hjælper den ældre borger med hverdagstræningen – under supervision af sosu-assistenten/hjemmeplejen. Og det virker!

DigiRehab har veldokumenteret effekt: Undersøgelser viser, at ældre, der træner med DigiRehab, i gennemsnit nedsætter behovet for hjemmehjælp med ca. en time om ugen. Det er både en gevinst for den ældre borger og for kommunens budgetter.

Niels Heuer, direktør hos DigiRehab, fortæller herunder om virksomhedens spidskompetencer, plads i klyngen og syn på det velfærdsteknologiske marked.

Hvorfor er DigiRehab medlem af Welfare Tech?

- Vi er meget tilfredse med den gensidige udveksling af viden og erfaring, vi oplever i netværket. Vi henter inspiration hos andre succesfulde velfærdsteknologi virksomheder. Forhåbentlig bidrager vi også til dem med nye vinkler.

- Det giver samtidig god mening at være med i et netværk, hvor kommunerne er repræsenteret i stor udstrækning. Det er vores vision at bidrage med løsninger til de udfordringer, kommunerne oplever i rehabiliteringen af et stigende antal ældre. Derfor skal vi lytte til og lære af dem, der skal have løsningerne til at fungere i hverdagen.

Hvad får I ud af at være medlem?

- Vi støtter meget gerne organisationer som Welfare Tech, der fremmer velfærdsteknologien både nationalt og internationalt. Der er så meget velfærd og samfundsøkonomisk rationale at hente i de rigtige løsninger.

- Mere lavpraktisk får vi rigtig meget ud af at deltage på fx Welfare Techs fællesstande ved messer og konferencer. Der er styr på tingene, så vi får ekstra meget tid og rum til at tale med både kunder, samarbejdspartnere og øvrige virksomheder.

- Vi er også glade for Welfare Techs markedsorienterede indlæg om mulige eksportmarkeder. Vi er i fuld gang med at implementere DigiRehab på det nordiske marked og er bestemt ikke blinde for, at potentialet er stort – også ude i verden.

Hvad kan I bidrage med til de andre medlemmer i klyngen?

- Vi kan bidrage med viden og erfaring om, hvordan man samarbejder med det kommunale område om at få skabt de løsninger, der giver mening - både i praksis hos borgerne og i forvaltningen, hvor ledelsen af indsatserne med velfærdsteknologi skal foregå. 

- I forhold til kommunerne har DigiRehab en unik løsning, som ikke findes lignende på markedet. Derfor er vi glade for, at vi kan bruge dette netværk til at gøre opmærksom på, at der er en reel mulighed for at skabe mere livskvalitet og selvhjupenhed hos de ældre og samtidig bruge færre ressourcer i hjemmeplejen. 

- Vi vil i øvrigt meget gerne være med til at bidrage til den åbenhed og dialog, vi allerede oplever omkring netværks-medlemmernes successer og udfordringer. Kun hvis vi tør tale ærligt sammen, kan vi hjælpe hinanden på rette vej.

Hvad har I særligt fokus på lige nu?

- DigiRehab bliver lige nu afprøvet i tre nye kommuner, nemlig Aarhus, Stevns og Faaborg-Midtfyn. Det siger sig selv, at vores største fokus er at få skabt et tæt samarbejde med disse kommuner, så vi sikrer, at de hver især får den løsning, der passer til dem. Alle kommuner er organiseret forskelligt og er også forskellige størrelsesmæssigt. Det skal vi tage hensyn til og indrette os efter.

- Herudover videreudvikler vi hele tiden DigiRehab. Vi har stor fokus på, at brugen af DigiRehab er enkel ude hos borgerne. Samtidig forfiner vi hele tiden muligheden for intelligent brug af den data, der opsamles i DigiRehab. Det skal være nemt og tidseffektivt at afgøre, om og hvornår træningsindsatsen virker.

Læs mere Digital træning er en gevinst for borgerne (Rapport fra KL)

Hvad er i dine øjne den største udfordring på markedet lige nu?

- Kommunerne er netop nu meget optaget af skiftet til Fællessprog III. Derudover er en stor del af dem også i gang med at skifte omsorgssystem. Det er lige nu en rigtig tidskrævende og udfordrende proces for de fleste.

- I DigiRehab venter vi os til gengæld meget af de nye muligheder, som disse skift vil skabe. Fællessprog III passer eksempelvis rigtig godt til DigiRehab. Med DigiRehab integreret til kommunens omsorgssystem kan funktionsevnevurderinger anvendes på tværs, og kommunen kan få endnu mere information fra de samme data. Det vil skabe en gunstig situation for at lede rehabiliteringsindsatsen meget hensigtsmæssigt.

Vil du vide mere om DigiRehab og se mere om løsningen, så gå ind på www.digirehab.dk eller kontakt Niels Heuer, direktør i DigiRehab, T. +45 2272 7220, nh@digirehab.dk.

Se videoen: Sådan fungerer DigiRehab

DigiRehab A/S har været medlem af Welfare Tech siden juni 2015.

Læs også Aarhus Kommune – Center for Frihedsteknologi er månedens profil i maj

 

 

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png