• Forside >
  • Nyheder >
  • 5 gode råd til forankring og skalering af digitale løsninger
2018-05-02 5 gode råd til forankring og skalering af digitale løsninger.jpg (1)

5 gode råd til forankring og skalering af digitale løsninger

Digitale løsninger risikerer at “sande til” få år efter lancering. Ofte fordi projektmidlerne er sluppet op, og der ikke er skabt et indtægtsgrundlag og marked til den nødvendige videreudvikling, drift og skalering.

Hvordan undgår du, at dit næste digitale projekt bliver en flad fornemmelse – og spild af tid/penge? Her får du fem gode råd til måder, du kan tænke forankring og skalering ind i dit næste digitale projekt. De fem råd kommer fra Social Digital, som skaber sociale forbedringer med digitale løsninger.

1. Test. Lær. Gentag!

Det er ikke kun, når I udvikler selve løsningen, jeres virksomhed skal arbejde iterativt. Altså teste og lære af testen og teste igen. Det er også, når I arbejder med strategier til implementering, forankring og skalering af jeres løsning eller produkt.

Brug ikke dyrebare ressourcer på at udvikle en hel færdig implementerings- og forankringsplan. Test løsningen løbende i markedet for at sikre, at I er på vej i den rigtige retning og for løbende at få input udefra.

2. Kan du din BMC?

Din organisations digitale løsning fortjener at være mere end et projekt. Derfor skal der også skabes en forretningsmodel fra start. En velkendt og velafprøvet måde at arbejde med forretningsmodeller er Business Model Canvas (BMC). Det er et værktøj til at få sat ord på og skabe match mellem den digitale løsnings værditilbud, aftagere, distributionskanaler, ressourcer og omkostninger samt muligt økonomisk grundlag for at skalere og opdatere løsningen.

Læs mere om BMC og den ‘sociale’ variant til sociale virksomheder og non-profits.

3. Ama’r halshug! Tag en driftspartner i ed

Når vi arbejder med forankring og implementering, er noget af det første, vi rådgiver vores kunder om, altid den organisatoriske forankring og kapacitetsopbygning, der sikrer overgang til drift i et projekt. Det betyder, at en der skal udpeges en driftspartner.

Driftspartneren er den organisation eller virksomhed, der på sigt skal sikre, at den digitale løsning ‘kører’ og er up-to-date. Er du selv driftspartner i projektet, så er det vigtigt at overveje, hvordan og hvor projektet i din virksomhed skal driftes. Hvis jeres projekt skal leve videre, når projektperioden er udløbet, så er det afgørende at have dette punkt på plads.

4. Brug brugeren

Brugere er forskellige, og det kan være en god idé at skelne mellem de potentielle slutbrugere og de forskellige interne brugere, der kan være til et digitalt projekt. Når vi taler forankring og implementering, er de interne brugere ofte lige så vigtige som slutbrugerne.

Hvis eksempelvis fagpersonen på et socialt bosted ikke kan se fidusen i at bruge og samarbejde med slutbrugeren om en ny digital løsning, så kan det være svært at få succes med forankring og implementering. Ligesom den kan være svært, hvis ikke ledelsen er med på idéen.

En måde at få repræsenteret både slutbrugernes og forskellige interne brugeres ønsker og behov er at lave et (Social) Design Sprint.

Læs også Hvordan kan du udvikle (noget brugbart) på kun fem dage?

5. Lav et forstudie - et Springbræt - til det rette digitale projekt

Springbræt er vores bud på et forstudie til digitale projekter. Med ex-Google-chef Alberto Savoia's motto: “Build the right IT, before your build it IT right”, bør din organisation - på den billigste måde - finde frem til den bedste digitale løsning, som brugere vil benytte, og kunder vil købe. Det kan gøres uden at udvikle en dyr prototype eller selve produktet først med en metode, der hedder ’pretotyping’. Når man pretotyper, lader man som om, man har et produkt og tester i dette ved et salgspitch. Det er ofte en både hurtigere og billigere måde at validere interessen for en løsning. 

Springbrættet resulterer i et skarpt og gennemtestet forslag til et digitalt koncept, en forankringsstrategi og road map for, hvordan jeres kommende digitale løsning skal udvikles og sidenhen driftes. Det kan I bruge til at kvalificere jeres søgning af funding til udvikling af jeres digitale projekt eller til at indhente tilbud på udvikling af løsningen.

FAKTA OM SOCIAL DIGITAL

Social Digital skaber sociale forbedringer med digitale løsninger til mennesker med handicap og social udsatte. Det gør de både gennem større projektsamarbejde med kommuner, regioner, brugerorganisationer og private virksomheder og gennem konsulentydelser indenfor digital innovation og udvikling. Virksomheden trækker på sine mange års erfaring på socialområdet, særligt når brugerne skal inddrages i at udvikle og skabe løsninger. At inddrage brugerne så meget som muligt i alle projekter er en kongstanke for Social Digital.

Læs mere om Social Digital på deres hjemmeside www.socialdigital.dk

Social Digital er medlem af Welfare Tech.

Foto: Pixabay.com - Geralt

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png