• Forside >
  • Nyheder >
  • Ledelsens rolle er afgørende for succesfuld implementering
2018 05 08 Ledelsen rolle er afgørende for succesfuld implementering.jpg

Ledelsens rolle er afgørende for succesfuld implementering

En co-creation workshop i det dansk-tyske projekt Demantec har samlet op på de første erfaringer med brugen af to danske demensløsninger på danske og tyske plejehjem. Et testforløb hen over vinteren 2017/2018 viser, at tydelig ledelse hjælper implementeringsprocessen på vej. Ledelsen skal vise vejen og holde motivationen oppe, lyder det.

- Én af de ting, der træder meget tydeligt frem fra vores feltarbejde er, hvor betydningsfuld ledelsens rolle er i forhold til implementering af en ny velfærdsteknologisk løsning. Det er klart, at der i spidsen for en god implementering står et produkt, der virker og er korrekt installeret. Men hvis de medarbejdere, der skal anvende produktet til daglig, ikke tydeligt kan se fordelene ved det nye produkt, i en ofte meget travl hverdag, er man langt fra en succesfuld implementering – og i værste fald ender det nye produkt i skuffen, fortæller Lise Ringkvist fra Syddansk Sundhedsinnovation. 

Hun stod i spidsen for en co-creation workshop den 5. februar 2018 i Flensborg, hvor erfaringer fra et testforløb med to danske demensløsninger på danske og tyske plejehjem blev opsamlet og delt. 

- Tydelig ledelse omkring forandringen hjælper implementeringsprocessen på vej. Det er fx særdeles vigtigt med en klar ansvarsfordeling og afklaring af roller omkring de nye arbejdsgange, som et nyt produkt medfører. Det er også ledelsens ansvar at vise vejen og holde motivationen oppe, når det bliver svært, siger Lise Ringkvist.

Dialog og udvikling på tværs af fagligheder

Baggrunden for co-creation workshoppen er et testforløb, som det dansk-tyske demenssamarbejde Demantec har iværksat, hen over vinteren 2017/2018. Her er en sensorteknologisk løsning fra virksomheden ANYgroup, der skal forhindre vandring og fald, blevet testet på tre plejehjem, sammen med en digital løsning fra virksomheden Life-Partners, den såkaldte Life-Manager kommunikationsplatform, som kan optimere planlægning og kommunikation mellem plejehjemmenes beboere, deres pårørende og fagpersonalet.

- Vi anvender co-creation som samarbejdsmodel i vores arbejde med at identificere de vigtigste læringsprocesser og anbefalinger til test og implementering af velfærdsteknologiske produkter på plejecentre i Danmark og Tyskland. På co-creation workshoppen bidrager projektets partnere med deres erfaringer omkring, hvordan teknologierne anvendes og testes - og vi udvikler sammen på ideer og forbedringsforslag, fortæller Lise Ringkvist.

Når en ny løsning skal implementeres og tages i brug, er det vigtigt at forstå brugernes behov. Derfor arbejder Syddansk Sundhedsinnovation med et brugercentreret fokus. Og her er co-creation et godt værktøj til at skabe dialog og udvikling på tværs af fagligheder. Med co-creation skabes der rum til, at alle bliver hørt og får mulighed for at bidrage med deres behov og input til en fremadrettet succesfuld implementering. 

- Især plejehjemmene bød ind med mange gode bemærkninger og observationer, som virksomhederne kunne anvende til at gøre deres løsninger endnu mere bruger- og kontekstspecifikke, siger Lise Ringkvist.

Identificering af læringspunkter 

Gennem testforløbet på plejehjemmene har Syddansk Sundhedsinnovation opsamlet kvantitative og kvalitative data omkring de to velfærdsteknologier, både før, under og efter implementeringen, og samlet viden om teknologiernes værdi og anvendelsesmuligheder. På co-creation workshoppen fik deltagerne præsenteret de første måneders dataopsamling.

Datasættet er omfattende og inkluderer både spørgeskemaer, observationer, interviews og digitale logbøger m.m., og det berører mange forskellige emner som anvendelighed, design og funktioner - og kommunikation, samarbejde og planlægning af implementeringsprocesser.

Efter præsentationen af de mange data arbejdede projektpartnerne sammen om at identificere de vigtigste læringspunkter. Gennem en fælles diskussion blev der lavet en prioritering af de reelle udfordringer og behov, som de deltagende plejehjem havde, og workshoppen sluttede af med, at opsummere de vigtigste indsigter og ideer til forbedringer i den resterende testperiode.

- Vi har planlagt, at der skal afholdes yderligere to co-creation workshops; en i maj og en i juni 2018. Her vil temaerne være henholdsvis ’best practice’ og ’kvalificering af resultater fra testperioden’. De planlagte co-creation workshops er med til at sikre videndeling mellem plejehjemmene og virksomhederne gennem hele testperioden, siger Lise Ringkvist.

I de kommende måneder vil Syddansk Sundhedsinnovation foretage endnu et rul feltarbejde, for at observere om de to velfærdsteknologiske produkter er fuldtud integreret i dagligdagen på de tre plejehjem. Testperioden slutter 31. juni 2018. Herefter vil Syddansk Sundhedsinnovation samle resultaterne i en rapport, som vil ligge klar til Demantecs afslutningskonference, den 28. november 2018 i Flensborg.

Rapporten vil blandt andet omfatte en guideline til, hvordan man mest hensigtsmæssigt påbegynder test og implementering på danske og tyske plejehjem. 

For yderligere informationer

Testen og co-creation workshoppen gennemføres som del af det dansk-tyske projekt Demantec. For yderlige information kontakt venligst Lise Ringkvist, projektleder, Syddansk Sundhedsinnovation, T. +45 2924 8981, lru@rsyd.dk.  

Om Demantec

Demantec er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Syddansk Vækstforum.

Få mere at vide på demantec.eu 

Billede: Syddansk Sundhedsinnovation

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png