• Forside >
  • Nyheder >
  • Månedens profil: Aarhus Kommune - Center for Frihedsteknologi
2018-05-17 Mit Welfare Tech Aarhus Kommune.jpg

Månedens profil: Aarhus Kommune - Center for Frihedsteknologi

Hver måned sætter Welfare Tech fokus på et medlem, deres løsninger, arbejdsfokus og grunden til, at de er medlem. I maj har vi Center for Frihedsteknologi (i Aarhus Kommune) med som månedens profil.

- De danske kommuner investerer mange milliarder i ny velfærdsteknologi, men ofte halter implementeringen og gevinstmålingen af teknologien gevaldigt efter. Og så er teknologien ikke til gavn for nogen – hverken kommunen eller borgeren, siger Ivan Kjær Lauridsen, chef for Center for Frihedsteknologi, Aarhus Kommune.

Ivan Kjær Lauridsen fortæller herunder om kommunens fokus og indsats indenfor velfærdsteknologi, plads i klyngen og syn på det velfærdsteknologiske marked.

Hvorfor er Aarhus Kommune medlem af Welfare Tech?

 - Vi er medlem, fordi Welfare Tech repræsenterer en stor gruppe af virksomheder indenfor det velfærdsteknologiske område. Det betyder, at når vi samarbejder med Welfare Tech, så har vi mulighed for at være med til at sætte dagsordenen og trykprøve forskellige holdninger og idéer i forhold til en stor gruppe af virksomheder.

Hvad får I ud af at være medlem?

- Vi deltager bl.a. på flere af Welfare Techs arrangementer. Vi har selv et bredt kontaktnetværk til virksomheder og der er vi på. Når vi er til Welfare Techs arrangementer, så er der bedre mulighed for bare at være med og blive inspireret. Det giver nogle andre muligheder i forhold til networking og at kunne videndele med andre kommuner.

Hvad kan I bidrage med til de andre medlemmer i klyngen?

- Når der kommer nye produkter på markedet, så har vi ofte været bidragsydere i forhold til at deltage på arrangementer. Her har vi har præsenteret vores erfaringer med forskellige velfærdsteknologier. Så videndeling og at give inspiration til andre medlemmer, i forhold til brug af velfærdsteknologi, bidrager vi altid gerne med.

Hvad har I særligt fokus på lige nu?

- Vi arbejder på flere forskellige fronter, men vi har særligt fokus på implementering. Teknologi er først til gavn, når den er taget i brug. Den skal bruges af borgeren, så borgeren får øget selvhjulpenhed. Først der bliver teknologien til en gevinst – for kommunen - og for borgeren.

- Vi er altid på udkig efter teknologier, som er en gevinst i forhold til økonomi – det vil sige: driftseffektiviseringer. Hvordan vi kan levere bedre og mere teknologi, til flere borgere, for mindre penge. Det er ikke fordi, det blot lyder godt at sige sådan, men faktisk fordi vi ser, at ældreårgangen stiger. Det er en stor udfordring, selvom den ældre generation også er sundere.

- Som kommune efterlyser vi teknologier, der er mere komplekse og præcise i deres tilgang og mere målgruppeorienteret. For det vil betyde, at de målgrupper, der er involverede, er meget klare at definere og dermed sikrer vi en bedre gevinstmåling for målgruppen.

Hvad er i dine øjne den største udfordring på markedet lige nu?

- Selvom mange virksomheder fremhæver deres velfærdsteknologier, så oplever vi, at produkterne ofte er umodne. Det vil sige; der er ikke mange af teknologierne, som giver en tilbagemelding på, hvilken værdi de leverer ind i organisationen. Kommunerne investerer mange milliarder i velfærdsteknologier uden at vide helt konkret, hvor lang tid teknologien kan bruges og inden det er tid til fx et serviceeftersyn.

- Vi har påbegyndt nogle pilotprojekter, hvor vi lægger intelligens ind i teknologianvendelsen. Så kan teknologierne levere viden om, til hvad og hvordan de bliver brugt. Det giver god information til fx ledelsen om teknologiens faktiske brug og kan også give tidlige forudsigelser i forhold til borgeren. Men der er lang vej endnu…

- En løsning passer nødvendigvis ikke til alle, men til nogen. Så ’one size, does not fit all’. Og det er vi meget optaget af at italesætte.

Fakta om Center for Frihedsteknologi

Center for Frihedsteknologi arbejder for at fremme anvendelsen af velfærdsteknologi på alle sundheds- og omsorgsansvarsområder i Aarhus Kommune. Center for Frihedsteknologi afprøver, tester, evaluerer og implementerer løsninger, som giver mere frihed til borgen gennem selvhjulpenhed.

Vil du vide mere om Center for Frihedsteknologi i Aarhus Kommune, så besøg deres hjemmeside her eller kontakt Ivan Kjær Lauridsen, Velfærdsteknologichef Aarhus Kommune, T. +45 5157 6079, ijk@aarhus.dk.

Aarhus Kommune har været medlem af Welfare Tech siden april 2015.

Læs også Ascom er månedens profil i april

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png