• Forside >
  • Nyheder >
  • Strategisk implementering af velfærdsteknologi med dansk-tyske erfaringer
2018-05-02 Strategisk implementering af velfærdsteknologi med dansk tyske erfaringer .jpg

Strategisk implementering af velfærdsteknologi med dansk-tyske erfaringer

Der findes efterhånden en del hjælpemidler og løsninger i ældre- og demensplejen, men hvad afgør om implementeringen bliver en succes? Hvordan kan vi lære af hinanden – både indenfor egne grænser – men også på tværs af den tyske? Og hvad kan tyske plejecentre, ambulante plejetjenester – og indkøbscentraler lære af os?

Når en borger skal plejes og / eller udvikler demens, så er det først og fremmest de pårørende, som står i fokus. Det er dem, som først iagttager forandringer, der kræver handling. Pleje i eget hjem er et mål i både Danmark og Tyskland. Men her ophører ligheden mere eller mindre også.

Hjælp til borgeren

I Danmark kommer hjælp til borgeren ofte fra kommunerene, som har en central rolle. Hos de danske kommuner bindes trådene sammen - fra individuel rådgivning til tildeling af hjælp, hjælpemidler og tekniske løsninger. Kommunerne forvalter resurserne på det overordnede niveau og fastlægger indsatsområder og bestemmer det økonomiske råderum til ydelser. 

I Tyskland er det som oftest også de pårørende, der mærker først, at noget er galt og ofte er det lægen, der stiller diagnosen demens. Visitation foretages efter den nye lov ”Das neue Pflegegesätz” fra 2017 af MDK (Medizinischer Dienst der Krankenkassen).

Formålet med den nye lov er at støtte den ambulante pleje, dvs. at den ældre så længe som muligt kan plejes i eget hjem. MDK fastlægger her plejebehovet og tildeler et plejetrin. Derefter kan man få hjælp til plejen i eget hjem af en såkaldt ambulant ’Pflegedienst’, der bestemmer hvilke teknologier, der skal benyttes til borgeren.

Læs også 4 indsigter om teknologiske løsninger til demente (ny analyse fra dansk-tysk demensprojekt Demantec)

Knæk koden til succesfuld implementering

To first movers, Hedensted og Aabenraa Kommune, har måske knækket koden til succesfuld implementering af hjælpemidler og teknologi. Det vil de gerne fortælle mere om til både danske og tyske tilhørere. I forbindelse med arrangementet 13. juni 2018 ”Strategisk implementering af løsninger og teknologier i demensplejen” deler begge kommuner ud af deres erfaringer og opfordrer til debat og spørgsmål.

Se programmet for Strategisk implementering af løsninger og teknologier i demensplejen

Til arrangementet vil der også være mulighed for, at virksomheder kan præsentere løsninger, møde partnere i Demantec-projektet (dansk-tysk demensprojekt), Kompetenzzentrum Demenz Schleswig-Holstein m.fl.

Arrangementet foregår i Aabenraa den 13. juni 2018 kl 9-14 og er i samarbejde med IntelligentCare by ANYgroup, Lifepartners og Welfare Tech.

Tilmeld dig gratis her

ANYgroup, Life-Partners, Aabenraa Kommune og Hedensted Kommune er alle medlem af Welfare Tech.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png