2018-03-01 Mit Welfare Tech-RoboTool.jpg

Månedens profil: RoboTool

Hver måned sætter Welfare Tech fokus på et medlem, deres løsninger, arbejdsfokus og grunden til, at de er medlem. I marts har vi RoboTool fra Vejen med som månedens profil.

Tæt ved Esbjerg-motorvejen E20 ved Vejen ligger en højteknologisk virksomhed, som udvikler og sælger robotteknologi til bl.a. fødevare- og medicinalindustrien. I et tværfagligt projekt med Syddansk Universitet, Gram Bioline og finansiering fra Innovationsfonden arbejder RoboTool på et nyt biobank-projekt. Projektet er etableret i første fase med support fra A.P. Møller fonden.

- Gennem et godt netværk opstår der nye kontakter og informationer, som kan skabe nye forretningsområder – og muligheder. Vi er blandt andet kommet med i et nyt mini-biobank projekt gennem Innovationsfonden, Gram Bioline og Syddansk Universitet. Takket være et godt netværk, siger Leif Thomsen, direktør i RoboTool.

Leif Thomsen fortæller herunder om virksomhedens spidskompetencer, plads i klyngen og syn på det velfærdsteknologiske marked, samt hvilke udfordringer og projekter, de har gang i lige nu.

Hvorfor er RoboTool medlem af Welfare Tech?

- Vi er medlem af Welfare Tech for at følge med i udviklingen af det velfærdsteknologiske område. Om der skulle være nogle behov, som RoboTool fremover kan løse. Vi deltager bl.a. på de forskellige netværksmøder og arrangementer, som Welfare Tech faciliterer og gennem min deltagelse i Welfare Techs bestyrelse.

Hvad får I ud af at være medlem?

- Helt konkret betyder vores medlemskab at vi kan få kontakt og tale med personer, som har kontakt til fx hospitaler. At høre de andre medlemmer om, hvordan de er kommet i gang, hvad de bøvler med for at komme videre – om det er de samme udfordringer vi har? Det er ofte de samme ting, vi går og kæmper med og ved at sparre og dele viden med hinanden kan vi tit nå længere. Også sammen.

- Som en del af klyngen kan vi også give adgang til mange kontakter og informationer i vores netværk og inden for vores forretningsområde. Helt konkret søger vi – i kraft af vores medlemskab i Welfare Tech – primært kontakter til hospitaler; laboratorier og biobanker.

Hvad kan I bidrage med til de andre medlemmer i klyngen?

- Vi kan dele vores viden og erfaringer om, hvordan vi har gjort i forskellige situationer, fx til laboratorier og hvilke personer, du skal have fat. Det kan også være kontakter til Serum Instituttet. At give informationer til de andre medlemmer, så de kan komme videre i deres proces; det er ’givers gain’. Hvis du gør en god tjeneste, kommer det som regel igen på et tidspunkt, du står og har brug for en håndsrækning.

Hvad arbejder I med for tiden?

- Vi lavede for nogle år tilbage en biobank, som var beregnet til 2 millioner blodprøver, men den havde vi meget svær ved at sælge ind. Ofte giver de store biobanker udfordringer på investeringssiden for hospitalerne. Efter mange samtaler med forskellige laboratorier fandt vi ud af, at der var et udækket behov for en mindre biobank.

- Ved at skalere ned til små biobanker til 2-300.000 prøver, er den nemmere at sælge ind. Vi har nu en prototype, som vi bl.a. har stående på Panum Instituttet og derfra videreudvikler vi på en serie-0, som skal sættes på markedet.

Læs også Midler fra OPI-puljen hjælper RoboTool i mål

Hvad er i jeres øjne den største udfordring på markedet lige nu?

- Den største udfordring for os lige nu er, at få defineret de fremtidige behov, så vi kan målrette vores produktudvikling. Helt konkret er det at få defineret behovene fra biobankerne, som også er indarbejdet i projektet. Vi skal finde incitamentet til at komme i hospitalernes (laboratoriernes) budgetter og fortælle at vi har en løsning, der kan imødekomme behovene. Og det er en lang proces.

- Hospitalerne køber frysere til blodprøver, men udfordringen er at få registreret og dokumenteret. Hospitalerne kan stå med prøver, som skal smides ud – men der mangler systematisk registrering om, hvad prøverne indeholder og hvem de er fra…Og hvis prøverne skal bruges videre i forbindelse med forskning...? Vores løsning er måske dobbelt så dyr, men til gengæld er der styr på sikkerheden og historikken omkring blodprøverne.

Fakta om biobank

En biobank er en organiseret samling af biologiske prøver, som bliver indsamlet, opbevaret, registreret og analyseret. Prøverne bliver lagret for at kunne bruges til videnskabelige studier eller til sygdomsbehandling. Prøverne kan bestå af biologisk materiale som f.eks. blod, urin, fødselsmærker eller navlestrenge, taget fra mennesker, dyr eller planter.

Kilde: Wikipedia

Sådan fungerer en biobank (Danmarks Nationale Biobank)

Læs mere om RoboTool på www.robotool.dk

RoboTool har været medlem af Welfare Tech siden januar 2010.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png