2018-03-06 Styrk dit internationale marked.jpg

Styrk din internationalisering gennem 3 nye projekter

3 nye projekter i Welfare Tech sætter fokus på bl.a. internationalisering, implementering og samarbejde mellem Norden, Tyskland og Sydeuropa for små- og mellemstore virksomheder og organisationer.

Tværnationale partnerskaber og samarbejder mellem klynger og SMV’ere giver nye muligheder – og nye markeder. Få her en kort introduktion til de 3 projekter og hvilke muligheder, de giver bl.a. Welfare Techs medlemmer.

- Det er ret unikt, at vi har fået bevilget til 3 projekter og derved knyttet hele vores økosystem sammen med økosystemer omkring sundhed- og velfærdsteknologi i andre lande. Det er nogle attraktive klynger som vi samarbejder med. Alle typer af triple-helix parter i Welfare Techs økosystem kan drage fordel af at deltage i aktiviteterne og få ny viden om markeder, teknologier, sundhedssektor i de pågældende lande – og få adgang til disse. Og måske finde en ny partner, en projektidé eller en kunde, siger Karen Lindegaard, seniorkonsulent hos Welfare Tech.

Herunder kan du læse om de tre projekter, og hvad det kræver (og koster) for at deltage. 

De 3 nye projekter er alle del af Baltic Sea Region Innovation Express og løber fra 01.01.2018 til 30.06.2019

1. DemTech: Dansk-catalansk samarbejde med fokus på teknologibaseret demenspleje

Samarbejdet mellem Welfare Tech og den catalanske klynge Mental Cluster skal støtte internationalisering, videndeling om det catalanske marked, match making, samarbejde og innovationsprojekter.

Formålet med projektet er at bygge bro mellem innovationen inden for demenspleje i Nord- og Sydeuropa. Samtidig skal det dansk-catalanske samarbejde bidrage til at udvikle nye værdikæder indenfor teknologibaseret demenspleje. Eksempler på dit udbytte: 

  • Få større forståelse for det catalanske marked
  • Identificer strategiske partnere på området m.m.

Læs mere om DemTech

2. ILDA-Care: Dansk-tysk samarbejde om intelligent logistik, digitalisering og automatiserede arbejdsprocesser (inden for hjemmepleje- og plejehjemssektoren)

Samarbejdet mellem Welfare Tech og den tyske klynge BioRegion STERN (Baden Würtemberg) skal fremme relationerne mellem danske og tyske SMV’ere og udnytte mulighederne på det tyske sundhedsplejemarked.

Formålet med projektet er at bidrage til en social bæredygtig ældrepleje i Tyskland, som også er udfordret af manglen på arbejdskraft og et stigende antal ældre. Samarbejdet sætter fokus på smart care technology (intelligent sundhed og pleje, red.) som kan bidrage til at udvikle en ny værdikæde som inkluderer automatisering, digitalisering og intelligent logistik på plejehjem og i hjemmeplejen. Eksempler på dit udbytte:

  • Udvikling af nyt værksektorielle produkter og services
  • Nye kommercielle, investerings- og/eller udviklingspartnerskaber m.m. 

Læs mere om ILDA-Care

3. NorCare – nordisk samarbejde mellem Danmark, Norge, Finland og Sverige med fokus på implementering

Klyngesamarbejdet mellem de nordiske lande: Welfare Tech, Norwegian Smart Care Cluster, Business Region Gothenburg/All age Hub og Oulu Health skal hjælpe små- og mellemstore virksomheder med internationalisering, videndeling om markeder, match making og samarbejds- og innovationsprojekter m.v.

De nordiske lande investerer disse år kraftigt i velfærdsteknologi, men for at produkter og services kan implementeres i større skala, skal de først integreres i kommunerne, og forretningsmodeller videreudvikles og innoveres. Ofte er selv den rigtige indgang og dialog ind i kommunerne svær for virksomhederne. Klyngerne har her en stor rolle som upartisk partner i processen. Eksempler på dit udbytte

  • SMV’ere får et tættere samarbejde med slutkunder (kommuner) og leverandører (virksomheder)
  • Udveksling af information om innovative indkøb imellem kommuner og involverede klynger m.m.

Læs mere om NorCare

Få (endnu) flere fordele med internationalt klynge-samarbejde

Udover videndeling og samarbejde på kryds og tværs giver de tre projekter også mulighed for at deltage på fx studie-/fællesture, workshops, konkurrencer om bedste business case, idégenerering m.v.

Hvad koster det?

Som udgangspunkt koster det ikke noget at deltage i arrangementer og aktiviteter, som afholdes i de forskellige projekter. Du skal dog selv dække rejseudgifter og egne timer. Derudover vil du blive bedt om at registrere timer i de pågældende projekt, du deltager i.

Som deltager i et projekt har du også mulighed for at komme med ønsker til program og aktiviteter og være med til at bestemme indholdet. Send forslag til Karen Lindegaard eller Søren Møller Parmar-Sielemann

Bliv netværkspartner

Vil du være netværkspartner i et af projekterne og deltage i de forskellige aktiviteter, så kontakt Welfare Tech for mere information.

Her kan du læse om andre Welfare Tech projekter

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png