2018-10-09-Drop-opslagstavlerne-og-spar-tid.jpg

Drop opslagstavlerne og spar tid

I gennemsnit bruger en medarbejder på et socialt tilbud 107 minutter pr. vagt på dokumentation og koordinering med kolleger. Det har botilbuddet Poulstruplund i Hjørring Kommune gjort op med. Et nyt it-system frigiver tid til borgerne - og dét, der gør en forskel.

Nyhed fra EG Team Online

Tidligere brugte medarbejderne på botilbuddet Poulstruplund hver dag lang tid på at skaffe sig et overblik over dagens opgaver. 

- Vi havde 18 whiteboards hængende i huset, og de var fuldstædig klistret til med lister over opgaver og aftaler, post-its og meget andet, som medarbejderne skulle huske på. Ofte måtte medarbejderne skrive de meget præcise instrukser ned i hånden, så de kunne have notaterne med rundt i huset, forklarer afdelingsleder Anne Mette K. Drustrup, Poulstruplund, Hjørring Kommune:

- Alt i alt var det meget tidskrævende, og medarbejderne havde stort behov for – og et ønske om – et støtteværktøj. 

Anne Mette K. Drustrup greb derfor chancen og meldte sin arbejdsplads som pilottilbud, da Hjørring Kommune ønskede at teste en it-løsning, der understøttede medarbejdernes behov.

- Efter at have set tre forskellige løsninger valgte vi EG Sensum Shareplan, som samler alle oplysningerne og giver medarbejderne det fornødne overblik, siger Anne Mette K. Drustrup: 

- Hvor medarbejderne tidligere skulle lede efter oplysninger 15 forskellige steder i fem mapper og på de mange whiteboards, har de nu alle relevante oplysninger på deres mobil, så snart de har fået tildelt de borgere, som de har ansvaret for på dagen.

Effekten af det større overblik i hverdagen er både markant og mærkbar. 

- Vi har været i stand til at reducere den tid, vi bruger på overlap mellem nattevagt og dagvagt om morgenen, med 20 minutter pr. medarbejder pr. vagt. Det er tid, som vi kan bruge direkte på kerneopgaven, det vil sige sammen med borgerne, siger Anne Mette K. Drustrup.

Læs mere om det digitale personaleværktøj, EG Sensum Shareplan 

Se video og en introduktion til it-systemet

EG Team Online er medlem af Welfare Tech.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png