2018-11-21 Problemdreven innovation.jpg (1)

Problemdreven tilgang til innovation hjælper kommuner

Kommunerne står overfor samme udfordring. Velfærden skal forbedres for færre midler. Gennem en problemdrevet tilgang til innovation, som tager udgangspunkt i brugerne og det aktuelle problem, er det muligt at skabe succesfulde løsninger - der også mærkes på bundlinjen. Konsulenthuset Public Intelligence hjalp Fredericia Kommune med en udfordring.

Når borgere med handicap, sindslidelser eller sociale problemstillinger har brug for hjælp fra Fredericia Kommune, kan de henvende sig personligt hos ’Din Indgang’. ’Din Indgang’ er et rækkehus på havnen i Fredericia, der er indrettet med henblik på at skabe en hyggelig atmosfære. Her bliver borgerne hjulpet med det samme. Hjælpen består enten af et skræddersyet forløb eller en direkte henvisning til kommunens andre tilbud.

Fra problem til løsning

Tilbage i 2016 henvendte Fredericia Kommune sig til konsulenthuset Public Intelligence, der arbejder med sundheds- og velfærdsteknologi samt implementering og test af teknologi. Udfordringen for Fredericia Kommune var lang ventetid og for lidt tid til den enkelte borger i Voksenservice.

Målet var, at borgerne skulle have en hurtigere og mere målrettet støtte, så de på længere sigt blev mere selvkørende og ikke havde behov for samme støtte. Ved brug af den problemdrevne tilgang til innovation designede Public Intelligence en proces, der tog udgangspunkt i borgerens egne oplevelser og fortællinger.

Der blev afholdt en lang række interviews med borgere og medarbejdere, og 12 borgerjournaler blev analyseret. Herefter fulgte en række workshops, hvor konceptet til den nye indgang i Voksenservice blev skabt i samarbejde med borgere og medarbejdere.

Resultatet blev tre nye tilgange til mødet med borgeren: et nyt fysisk mødested, en ny digital indgang og et nyt sæt af metoder.

Problemdreven innovation kan ses på bundlinjen

Din Indgang er blevet evalueret, og det står klart, at både borgere, pårørende, medarbejdere og samarbejdspartnere er tilfredse med indsatsen. En række foreløbige beregninger fra Voksenservice-sekretariatet viser tilmed, at Din Indgang giver en klar økonomisk gevinst for kommunen:

  • 269 personer havde ved udgangen af 2017 været indskrevet i Din Indgang.
  • I oktober 2017 havde Voksenservice afsluttet 186 borgere.
  • Af de 186 borgere har medarbejderne i Din Indgang, via sekundær registrering, vurderet, at 106 af borgerne ville have fået et almindeligt tilbud i Voksenservice, der årligt koster 4.104.000 kr.
  • Efter etableringen af Din Indgang er det kun 26 af de 186 borgere, der har fået et almindeligt tilbud (til en årlig udgift på 1.936.000 kr.)
  • Voksenservice-sekretariatet vurderer at den årlige gevinst af Din Indgang, i form af forventede sparede ydelser, er 2.168.000 kr.

Læs mere i evalueringsrapporten: Din Indgang – Et nyt tilbud? Evaluering af forsøg med rehabilitering, peer-støtte og frivillighed til nye borgere på psykiatri- og handicapområdet i Fredericia Kommune.

Vil du også lave problemdreven innovation?

Den problemdrevne tilgang til innovation kan bruges af alle. Ønsker du hjælp til at komme i gang, er du velkommen til at kontakte Rasmus Balder, Design – og metodechef hos Public Intelligence, T. +45 3070 8852, rasmus@publicintelligence.dk

Deltag på webinaret: Spring ud i Systematisk innovation

Du kan også læse mere på www.publicintelligence.dk

Public Intelligence er medlem af Welfare Tech.

Foto: Fredericia Kommune

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png