• Forside >
  • Nyheder >
  • Udviklingshæmmede borgere træffer sunde valg via teknologi
2018-11-22-Udviklingshæmmede-borgere-træffer-sunde-valg-via-teknologi.jpg

Udviklingshæmmede borgere træffer sunde valg via teknologi

Brugertilpasset teknologi kan fremme sundheden og mindske livsstilssygdomme blandt udviklingshæmmede borgere. Et bredt samarbejde mellem private virksomheder og offentlige parter har undersøgt, hvor stort potentialet er.

Projektet Sunde borgere på socialområdet har sat sig for at undersøge, hvordan teknologier kan hjælpe udviklingshæmmede borgere med at spise sundt og få bevæget sig nok i hverdagen. Alt for ofte lever borgere med kognitive, psykiske eller fysiske handicaps med ikke-diagnosticerede livsstilssygdomme, som eksempelvis diabetes, som følge af usunde vaner. Et arrangement den 1. november 2018 i CoLab Plug & Play gav indblik i projektets resultater og kastede lys over dette særlige område. 

Scan-How i Værløse er en af de virksomheder, der har specialiseret sig inden for området. På arrangementet præsenterede de en app, som giver sundhedsfaglige medarbejdere mulighed for at udarbejde visuelle guides til borgere, der efterfølgende kan tilgå dem i deres eget hjem via en QR-kode. Appens træningsprogrammer og mundtlige guidelines gør brugerne mere selvhjulpne og selvstændige, både under fysisk træning og ved indlæring af dagligdags opgaver. Og så hjælper den med at strukturere nye aktiviteter, der skal sættes i værk i borgerens netværk. Den danskudviklede app blev demonstreret i CoLab Plug & Plays test- og demonstrationslaboratorie, hvor deltagerne tydeligt kunne se samspillet mellem borger, behandler og andre støttepersoner. 

Blandt de demonstrerede løsningerne var også læringsredskabet, HopSpots, som træner motorik og hukommelse. Redskabet består af interaktive brikker i forskellige farver, der reagerer når man trykker på dem. Herved udfordres brugerne kognitivt og fysisk – og motiveres til bevægelse, sproglæring, samarbejde og leg. 

Demonstrationerne i CoLab Plug & Play gav anledning til spændende diskussioner. De fortsatte i udstillingszonen, hvor flere virksomheder præsenterede løsninger. Blandt dem var TeleCall, som præsenterede mobilen, DoMyDay, der hjælper med at skabe struktur i hverdagen og holde aftaler. Mobilen er udviklet gennem brugerinvolvering i samarbejde med førende eksperter inden for senhjerneskade og demens, og kan tilpasses individuelt afhængigt af borgerens behov.

Find den rigtige form for motion

Netop påmindelser og løbende støtte er vigtig, når mennesker med kognitive, psykiske eller fysiske handicaps skal fastholdes i sunde vaner. Det fremgik af dagens oplæg. Blandt dem var idrætskonsulenterne fra Parasport Danmark. De påpegede, at motivation er altafgørende for udviklingshæmmede borgeres trivsel. Det handler blot om at finde den rigtige form for motion. En vigtig pointe, da for lidt motion kan resultere i dårlig livskvalitet og sygdom – og i sidste ende skabe ulighed i sundhedsvæsenet. Et emne, der fylder meget hos Specialcenter for Unge og Voksne, der også var repræsenteret ved arrangementet. Her fortalte lederen, hvordan specialområdet arbejder på at fremme lighed inden for sundhed – for alle borgere. 

Oversigt over støttende teknologier

Projektet Sunde borgere på socialområdet har foretaget en systematisk afdækning, screening og præ-test af udvalgte tekniske løsninger, der kan støtte udviklingshæmmede borgere til en sund og aktiv hverdag. Efter en indledende behovsafdækning har projektpartneren afsøgt, hvilke egnede teknologier, der findes på markedet. Til sidst er udvalgte teknologier blevet testet i CoLab Plug & Play. Parallelt har projektpartnerne undersøgt, hvordan integreret data kan styrke samarbejdet og videndelingen mellem bosteder, praktiserende læge og sygehus, så borgeren får en mere sammenhængende støtte.

Projektets resultater samles i et katalog, der kan bruges af sundhedsfagligt personale, når de skal introducere nye velfærdsteknologier for borgerne. Flere af Welfare Techs medlemmer har deltaget i projektet, og deres løsninger vil blive præsenteret i kataloget. De medvirkende tæller blandt andet: CoLab Recovery & Rehab, EG Careplan, Liva Healthcare, TeleCall/DoMyDay, MemoAssist, Ballast og IBG ProReact. Kataloget vil blive tilgængelig via Welfare Techs hjemmeside. 

Projektet Sunde borgere på socialområdet gennemføres i et samarbejde mellem CoLab Recovery & Rehab, CoLab Plug & Play, Aabenraa Kommune, Vejle Kommune og Welfare Tech.

Link til kilde 

Kontakt

Krista-Blaabjerg_NY.jpg

Krista Ebsen Blaabjerg

Chef for medlemsservice og kommunikation

Welfare Tech

Netværksudvikling og eventkoordinering

T: +45 3139 7892

LinkedIn

Skype id : krista.blaabjerg2

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png