2018-11-22-USE---en-god-huskeregel-til-forankring-af-viden-om-demens.jpg

USE - en god huskeregel til forankring af viden om demens

Hvordan bliver læring og viden om demens formidlet og implementeret, så den bliver langtidsholdbar og forankrer sig i praksis? Både til gavn for sundhedsmedarbejderen, borgeren og deres pårørende? Tænk: USE.

Regeringen har udarbejdet en national handlingsplan for at skabe bedre rammer for mennesker med demens og deres pårørende. Den nationale demenshandlingsplan indeholder flere initiativer til at kunne gøre landets 98 kommuner demensvenlige. Regeringen har afsat satspuljemidler til sundhedsmedarbejderes kompetenceudvikling, som kommunerne kan søge.

Mange kommuner og sygehuse er allerede i gang med at planlægge og afvikle kompetenceudvikling for sundhedspersonalet i demens. Men hvordan bliver ressourcerne brugt, så de giver mest mulig gavn? Flemming Nielsen, fagkonsulent hos Guide2Know, har en god huskeregel:

- USE er en god huskeregel til at sikre, at læring bliver formidlet og implementeret, så den bliver langtidsholdbar og forankrer sig i praksis. Den viden og læring sundhedsmedarbejdere får, skal omsættes, så den også er til gavn for borgerne og deres pårørende.

- USE går i al sin enkelthed ud på at tænke i læring ad flere kanaler. Der er evidens for, at læring afholdt, som fx almindelige fremmødekurser, ikke i sig selv gør den store forskel. Så det er her USE kommer i spil:

– undervisning fx via den klassiske fremmødeundervisning. Her får du kombineret formidling af viden med dialog.

– sparring og sidemandslæring – også kaldet ”bedside learning”. Dvs. læring i praksis, hvor en kollega eller faglig nøgleperson kan give sparring og feedback i konkrete situationer.

–for e-learning. Her får du mulighed for at formidle faktuel viden – og det kan både anvendes før en klassisk undervisningssituation eller en ”bedside learning” – eller efter som refleksionsbearbejdning og repetition.

Praksisnær kompetenceudvikling om demens

- ABC Demens-modulerne fra Nationalt Videncenter for Demens er en række generelle gratis læringsmoduler, som med fordel kan kombineres med fx kommunernes egne udviklede lokale moduler. På den måde sikres sammenhængen mellem den generelle viden om sygdommen over til de lokale indsatser og demensstrategi, slutter Flemming Nielsen.

Herning Kommune har i samarbejde med Guide2Know afprøvet et USE-forløb.

Du kan høre mere om USE og resultater fra Nationalt Videnscenter for Demens og Herning Kommune på webinaret: Praksisnær kompetenceudvikling om demens. Webinaret foregår den 10. januar kl. 13.00-13.45

Se program og tilmeld dig webinaret

Guide2know / e-learning udvikler digitale læringsforløb til både offentlige og private virksomheder. For mere information kontakt Flemming Nielsen, T. +45  2180 3921,flemming@guide2know.dk.

Besøg også www.guide2know.dk 

Guide2Know er medlem af Welfare Tech.

Kontakt

Flemming Nielsen

Fagkonsulent

Guide2Know

T: +45 2180 3921

Download vCard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png