• Forside >
  • Nyheder >
  • 5 gode råd til succes med OPI – for både det offentlige og det private
2018-10-04 5 gode råd til succes med OPI.jpg

5 gode råd til succes med OPI – for både det offentlige og det private

Borgernes liv passer ikke altid til de sektorgrænser, som det offentlige har opbygget, især inden for sundhedsområdet. Derfor er samarbejde på tværs af sektorer – eller offentlig-privat samarbejde - en fordel for alle parter. Her er fem gode råd til succes med OPI.

Vidste du, at 15% af eksternt samarbejde om innovation oftest sker inden for samme sektor, og kun 9% på tværs af sektorer? Samtidigt sker næsten hver tredje offentlige innovation i samarbejde med private virksomheder.

- Det offentlige er med til at udvikle løsninger, der taler direkte ned i konkrete behov. Løsninger, som er gennemtestede og kvalificeret af brugerne – og målrettet den kultur og de arbejdsprocesser, som løsningerne skal fungere i. Private virksomheder får indblik – og viden – om de faktiske behov samt adgang til brugere, der kan bidrage med værdifuld feedback på virksomhedens løsning, fortæller Christian Graversen, administrerende direktør i Welfare Tech i bogen ’Innovationsbarometeret: Nyt sammen bedre’.

- Næsten hver tredje offentlige innovation sker i samarbejde med private virksomheder. Det resulterer typisk i højere effektivitet og større borgerinddragelse. Med to så afgørende effekter for en offentlig forvaltning kan det undre, at private virksomheder ikke inviteres med i væsentlig flere innovationssamarbejder, siger Christian Graversen.

Diversitet er drivkraft i innovation

Offentlig-privat samarbejde er dog ikke bare ligetil. For at et OPI-samarbejde lykkedes, kræver det god forberedelse og klare aftaler. Det kræver også viden om best practice, god brug af værktøjer og optimale vilkår for et tæt parløb mellem de private udviklere og de ledere og medarbejdere i det offentlige, som kender til de konkrete udfordringer. Samtidig kræver det også at begge parter omfavner og byder diversitet velkommen. Diversitet er drivkraft i innovationen! Og gevinsten – den kommer alle parter til gode.

Se cases på OPIGuide – og læs mere om, hvordan offentlige og private har håndteret typiske udfordringer, der kan opstå i et OPI-projekt.

Her er Christian Graversens fem gode råd om OPI-samarbejde:

  1. Brug god tid på behovsafdækning og markedsafsøgning inden et OPI-samarbejde.
  2. Vær tolerant og omfavn diversiteten som drivkraft for innovation.
  3. Innovation handler i høj grad om at fejle, lære og komme videre. Det er derfor ingen skam at sige stop.
  4. Vær åben. Samarbejdet med en ekstern part giver et tiltrængt mandat til at drive omstilling, og det er en god måde at rykke kulturen i en organisation på, så den er mere åben for forandring.
  5. Begge parter får noget ud at et OPI-samarbejde: Private virksomheder kan lære om det offentliges behov og beslutningsprocesser, mens det offentlige kan indkøbe og implementere løsninger, de selv har bidraget med viden til at udvikle

 Gør opstart og implementering af OPI mere smidig – læs mere på OPIGuide

Ovenstående citater og gode råd er kun et uddrag. Få flere indsigter, cases og værktøjer m.m. i bogen ’Innovationsbarometeret: Nyt sammen bedre’, som udkom 10. oktober 2018 på Dansk Psykologisk Forlag/Center for Offentlig Innovation. Du kan også hente bogen gratis i pdf-format.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png