2018-10-09-Digitalisering-er-nøglen-til-bedre-ressourceudnyttelse.jpg

Digitalisering er nøglen til bedre ressourceudnyttelse

Den offentlige sektor skal være en effektiv og digital arbejdsplads, så de ansatte kan levere den bedst mulige service til borgerne. Det gælder ikke mindst på landets bosteder og plejehjem. EG Team Online har udarbejdet et whitepaper med 10 praktiske løsninger, der kan bidrage til effektiviteten i den sociale indsats.

I inspirationskataloget "Veje til en mere effektiv drift af botilbud" har KL's konsulenter, KLK og Deloitte opgjort, at en medarbejder på et botilbud i gennemsnit bruger 185 timer om året på dokumentation. Det svarer til 55 minutter pr. vagt for en gennemsnitlig medarbejder og en omkostning på 1,8 milliarder kroner om året. 

- Mængden af mulig dokumentation er enorm, og medarbejdere på de sociale tilbud oplever i dag, at de bliver mødt med stadig flere og flere krav om at dokumentere deres arbejde, forklarer Product Manager Lars Sjøblom fra EG Team Online, der selv har en fortid som socialpædagog.

- For ikke at "drukne" i dokumentationskravene, som stilles fra myndigheder, ledere, pårørende, borgere og egne kolleger, er der behov for at foretage en prioritering. Der skal sættes rammer for dokumentationen, ligesom der skal angives en retning for dokumentationen, siger Lars Sjøblom.

De fleste opgaver på landets botilbud er SKAL-opgaver, som skal prioriteres og dokumenteres. Mange af disse opgaver kan dog løses mere hensigtsmæssigt og effektivt - uden at gå på kompromis med hverken faglighed eller kvalitet i indsatsen. Bl.a. ved at indføre digitale løsninger, der kan give overblik og samle oplysninger, og muliggøre dokumentation ”på farten”.

Kravet om bedre udnyttelse af medarbejdernes ressourcer er også uundgåelig, idet Regeringen og KL har indgået aftale om et moderniserings- og effektiviseringsprogram, som årligt skal effektivisere for en milliard kroner i kommunerne frem mod 2020.

Det er på denne baggrund EG Team Online har udvalgt 10 hverdagsopgaver, hvor det er muligt at effektivisere arbejdsgange, reducere spildtid og sygefravær og dermed gøre flere kolde hænder mere varme.

Download gratis whitepaper 

I Inspirationskataloget - Veje til en mere effektiv drift af botilbud - giver KL også et bud på 5 forandringer, der skaber en effektiv indsats og drift

  1. Præcis og sammenhængende dokumentation
  2. Fokuseret tilrettelæggelse af vagtoverlap
  3. Effektiv koordinering og opfølgning på indsatsen
  4. Brug af fælles funktioner på tværs af tilbud
  5. Brug af ressourcestyring på tværs af tilbud

Kilde: Inspirationskatalog - Veje til en mere effektiv drift af botilbud, KL, side 4

Læs mere om EG Team Onlines løsninger til digitalisering af specialområdet 

EG Team Online er medlem af Welfare Tech.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png