2018-10-09-e-mergency-fusionerer-med-EG-Team-Online.jpg

e-mergency fusionerer med EG Team Online

To af Welfare Techs medlemmer samler kræfterne. It-koncernen EG har opkøbt e-mergency og sammenbinder hermed kompetencer på ældre- og specialområdet med EG's eksisterende platform på socialområdet. Hermed er grunden lagt til en samlet, transparent it-løsning på velfærdsområdet.

It-firmaet EG har købt den odenseanske velfærdsspecialist e-mergency, der siden 2010 har skabt it-løsninger til omsorgs- og ældreområdet. Med opkøbet fusioneres e-mergencys kompetencer på ældre- og specialområdet med EG Team Online, som leverer it til specialområdet i landets kommuner og regioner. 

EG har siden 2011 købt flere selskaber for at styrke forretningen med digitale løsninger til den offentlige sektor; heriblandt Kommuneinformation A/S i 2011, Team Online i 2014 og sidst Silkeborg Data i 2015. EG's løsninger har indtil nu dækket digitaliserings-, selvbetjenings- og sagsbehandlingsløsninger, løn- og personaleadministration samt det specialiserede socialområde. Med købet af e-mergency tager EG skridtet ind på it-markedet for ældre- og omsorgsområdet.

- Ved at blive en del af en større koncern får vi en lang række fordele, ikke mindst kapacitets- og salgsmæssigt. Det giver os mulighed for at udbrede vores løsninger i et helt andet tempo og omfang, end vi selv har mulighed for at løfte, uden at skulle gå på kompromis med kvalitet og værdier. Samtidig får vi mulighed for at videreudvikle carePlan™ i samarbejde med nogle af de bedste hjerner inden for offentlige it-løsninger, siger Brian Østergaard ejer og direktør, e-mergency. 

Fælles platform

Med opkøbet af e-mergency får EG mulighed for at skabe en fælles platform for flere områder i kommunerne. Det vil gøre nemmere for kommunerne at give borgerne et samlet, sammenhængende forløb.

- Vores løsninger er allerede i dag med til at skabe stor værdi hos både borgere og personale. Ved at koble flere områder sammen opnår vi en samlet løsning, som dækker to af de kommunale kerneområder. På den måde bliver der skabt sammenhæng mellem it-løsningerne, så borgerne får en ensartet service, siger Brian Østergaard.

Læs mere på EG Sensum Shareplan – skaber tid til dét, der gør en forskel  

EG Team Online er medlem af Welfare Tech.

Kontakt

Rune Møller Andersen

Manager, Product Management

EG Team Online

T: +45 6617 7313

M: +45 7260 2692

Download vCard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png