• Forside >
  • Nyheder >
  • Gør informationsdeling med sundhedspersonalet let som en leg
2018-10-24 Informationsdeling med sundhedspersonalet er let som en leg.jpg

Gør informationsdeling med sundhedspersonalet let som en leg

Styrelsen for Patientsikkerhed efterspørger digitale retningslinjer og instrukser på ældre- og socialområdet. En ny app-baseret løsning fra MyMedCards skaber ensretning og bedre overblik for sundhedspersonalet.

De kommunalt ansatte føler sig ofte presset i forhold til det sundhedsfaglige kompetenceområde. Ofte står de ansatte med nye og flere specialiserede opgaver, som løbende kræver ny og tilgængelig viden. Samtidig er kommunerne udfordret af, at der mangler ensretning i instrukser, procedurer og retningslinjer – da de er udarbejdet lokalt – og findes i utallige versioner.

På baggrund af flere efterspørgsler fra bl.a. Favrskov og Randers Kommune (samt adskillige andre regionale aktører), har MyMedCards nu udviklet en ny digital løsning i form af en app.

Appen skal gøre det mere overskueligt og nemmere, når medarbejdere præsenteres for specifikt faglige og praktiske instrukser. Appen er samtidig en videreudvikling af MyMedCards’ koncept, som bygger på flere års erfaring med levering af viden på ældreområdet og i regionalt regi.

Den nye og forbedrede løsning er netop sat i drift i Favrskov Kommunes socialområde.

- Vi har set MyMedCards i anvendelse og ser det som en velfungerende løsning på vores ældreområde. Vores udfordring er, at instrukser, procedurer og retningslinjer findes mange forskellige steder, og i mange versioner, fordi de er udarbejdet lokalt, siger Helene Gildebro, kvalitets- og udviklingskonsulent, Handicap og Psykiatri i Favrskov Kommune.

 - Vi tænker derfor, at løsningen fra MyMedCards kan være med til at understøtte både en ensretning, men også øge tilgængeligheden for den enkelte medarbejder. Og det kan også understøtte behovet for fælles instrukser mellem ældre- og socialområdet, og dermed give grundlag for et endnu bedre samarbejde, slutter Helene Gildebro.

Samenspillet mellem ældre- og socialforvaltningen glæder også Sarah Bach Munkholm, læge og CEO i MyMedCards:

- Jeg synes, det er en rigtig god udvikling MyMedCards har været inde i – og særligt i samarbejde med Favrskov Kommune. Min oprindelig idé var at optimere arbejdsgangen på hospitalerne. Men med tilkomsten af ældreforvaltningen - og nu også socialforvaltningen - kan vi forhåbentlig forbedre arbejdsgangen for alle sundhedsprofessionelle. Både regionalt og kommunalt. Der er masser af samarbejdsmuligheder og ressourcer at spare ved at tænke tværsektorielt, siger Sarah Bach Munkholm.

Sådan fungerer MyMedCards 

Hvis du vil høre mere om MyMedCards, så kontakt Sarah Bach Munkholm, T. +45 4052 7926, kontakt@mymedcards.dk. Besøg også www.mymedcards.dk

MyMedCards er medlem af Welfare Tech.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png