2018-10-17-Klynge-til-klynge-samarbejde-kan-noget-helt-specielt.jpg

Klynge-til-klynge samarbejde kan noget helt specielt

Welfare Tech samarbejder med flere lignende klynger rundt om i Europa for at skabe nye muligheder, netværk og inspiration til vores medlemmer. Senest gav en fact-finding tur i Catalonien førstehåndsindsigt i et lovende marked, der bygger på viden fra ny forskning, og kontakter til nye samarbejdspartnere, der tænker og taler i ”det sammenhængende sundhedssystem”.

Welfare Tech og Mental Health Cluster fra Catalonien har i godt et år samarbejdet om at skabe aktiviteter, der gør det muligt for medlemmerne fra de to klynger at mødes, lære af hinanden og se, om der er muligheder for samarbejde. En studietur til Catalonien i september, med danske virksomheder, kommuner og regioner, gav rig mulighed for at se og møde catalanske hospitaler, bosteder, behandlingstilbud, kommuner og virksomheder - og få et indblik i, hvordan de samarbejder på tværs i regionen. 

Bygger på viden fra ny forskning 

Et af kendetegnene ved Catalonien er, at der lægges stor vægt på forskning, og på at få ny viden fra forskningsmiljøerne ud og arbejde i virksomhedernes innovationsprocesser. En virksomhed, som har grebet denne bold, er Avinent i Barcelona.

- Et tæt samarbejde med forskningsinstitutioner er helt afgørende for en virksomhed som vores, fortæller Albert Giralt, CEO i Avinent.

- Netop derfor er jeg stor fortaler for klynger. Jeg mener, at stærke netværk er en afgørende faktor for en virksomhed.

Avinent producerer 3D-printede implantater til tænder, kranie og kæbe. Sådan har det ikke altid været. Oprindeligt lavede virksomheden komponenter til bilindustrien. Kun efter års innovationsstrategisk arbejde, under mottoet ”intet er for skørt”, fik virksomheden øje på, at der var potentiale i at specialisere sig indenfor implantater til kranie og kæber.

- Vi har stadigvæk fokus på innovation i vores strategi. Og vi er meget opsøgende i forhold til ny forskning, og nye markedsområder. Jeg tvivler dog på, at vi endnu engang ’sidestepper’ ind i et nyt industriområde, for det relativt tungt. Men indenfor health-tech kunne vi sagtens finde på at springe på et nyt område, siger Albert Giralt. 

Det ligger i Avinents DNA at være udforskende og udfordre grænser. Derfor køber virksomheden løbende nye typer 3D-printere for skaffe sig viden om, hvad de kan, og hvilke typer af implantater, de er optimale til at fremstille. Og de udfordrer sig selv og tilbyder specialfremstillede implantater, der kan leveres til kunden indenfor 48 timer. 

- Vores produkter er ofte ”den første af sin slags”. Derfor har vi stort fokus på at informere vores potentielle købere om produktet og den nye teknologi, og på at opdyrke markedet fra bunden, fortæller Albert Giralt.

På det Polytekniske Universitet i Catalonien har man gennem flere år arbejdet med velfærdsteknologi. Og universitet har flere tætte samarbejder med virksomheder i regionen. Dagsordenen er i dag centreret omkring, hvad man kan bruge alle de data til, som intelligente velfærdsteknologier opsamler. Særligt er der fokus på IoT (Internet of Things), AI (Artificial Intelligence eller kunstig intelligens) og machine-learning. 

- Udfordringen er, hvordan data omdannes til viden, og hvordan viden omdannes til beslutningsunderstøttelse – og vi får bedre pleje. Vi ved, at Danmark er langt fremme med implementering af velfærdsteknologi, og vores mål er at indgå flere samarbejder med danske partnere, siger forsker Cristian Barrué fra Knowledge Engineering and Machine Learning Group. 

Et sammenhængende sundhedssystem

Et andet gennemgående træk for den catalanske sundhedssektor er et vedholdende fokus på ’det sammenhængende sundhedssystem’. Det er resultatet af mere end tyve års målrettet arbejde. Og alle, uanset om de kommer fra hospitaler, institutioner eller plejehjem, nævner helt spontant, hvordan de samarbejder med andre niveauer i sundhedssystemet og med interesseorganisationer. 

- Alle de oplæg vi fik præsenteret var præget af en grundlæggende værdi, der gik på at se hele mennesket i 360 grader, og handle på dette ved at samarbejde med netop de aktører, der skal til, for at en patient kommer godt videre i sit liv, og får den støtte, der måtte behøves, fortæller Karen Lindegaard fra Welfare Tech. 

Det har dog ikke været let at nå til det niveau af integration, som ses i dag. 

- De første ti år efter det var vedtaget, at vi skulle skabe et sammenhængende sundhedssystem, brugte vi inde på kontorene, hvor vi lavede strategier og planer for udrulning. Det er først indenfor de sidste ti år, det er bragt ud i driften – og vi har endnu meget, der skal gøres, fortæller Jacint Santaeulàlia, leder af Mosaico – et program, der har til formål at skabe sammenhæng for misbrugere på tværs af social og sundhedsområdet.

De danske deltagere var enige om, at man i Danmark havde meget at lære af Cataloniens måde at skabe sammenhæng på. Det handler ikke kun om strategi, men i høj grad også om ændring af organisationskulturer.

Klynge-til-klynge samarbejde er noget helt specielt

Flere af de institutioner, som den danske gruppe lagde vejen forbi, deltog i en lignende tur i Danmark tidligere på året. Det var derfor med stor åbenhed og gensynsglæde, de danske deltagere blev budt velkommen. Og det skabte et helt specielt udgangspunkt for etablering af nye samarbejder. 

- Det har været lidt af et sats at kigge nærmere på Catalonien. Spanien er faktisk ikke et marked, som vores medlemmer har peget på som en prioritet. Men vi fornemmede, at man i det Catalanske sundhedssystem virkeligt havde noget at byde på, og at vi derfor også en gang i mellem må tage ud og kigge på nye potentialer, fortæller Karen Lindegaard. 

- Det har vist sig, at flere af vores medlemmer allerede har indgået samarbejde i konkrete projektkonsortier med Catalanske partnere, afledet af klyngesamarbejdet mellem Welfare Tech og Mental Health Cluster. Og jeg forventer, at der inden for det næste år vil komme endnu flere projekter.

Læs også Fact-finding i Catalonien gav indsigt og udbytte

Den danske gruppe bestod af følgende aktører:

Fact-finding turen til Catalonien blev afholdt som del af projektet DEMtech, som støttes af Baltic Sea Region - Innovation Express.  

Bliv en del af DEMtech-netværket

Virksomheder og organisationer, der ønsker at blive involveret i DEMtech's aktiviteter kan være med som netværkspartner. Kontakt Karen Lindegaard, seniorkonsulent, Welfare Tech, T. +45 2461 1931, karli@welfaretech.dk, for mere information.

   

Kontakt

Karen-Lindegaard_NY.jpg

Karen Lindegaard

Seniorkonsulent

Welfare Tech

Internationalt samarbejde, klyngeudvikling, forretningsudvikling

T: +45 2461 1931

LinkedIn

Skype id : karen.santos.lindegaard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png