• Forside >
  • Nyheder >
  • Patienter forventer digitale løsninger – nu skal sundhedsvæsenet følge med
2018-10-12-Patienter-forventer-digitale-løsninger-–-nu-skal-sundhedsvæsenet-følge-med.jpg

Patienter forventer digitale løsninger – følger sundhedsvæsenet også med?

Sundhedsvæsenet er midt i en brydningstid, hvor mind-set, organisering og kultur distrubtes af ny viden, teknologier og krav fra borgerne. Welfare Tech tog en pejling på tendenserne netop nu på årets WHINN-konference i Odense.

Morgendagens sundhedsvæsen var for fjerde år i træk tema for WHINN - Week of Health and INNovation. Over tre dage, 12 spor, 30 guidede ture og 6 key note-taler var sundhedsinnovatører fra mere end 30 lande samlet for at dele viden, inspiration og søge svar på, hvordan vi sikrer et bæredygtigt sundhedsvæsen. Vanen tro var der også en udstilling, hvor virksomheder fra hele verden – primært Norden – præsenterede løsninger, som her-og-nu findes på markedet og bidrager til et bedre og mere effektiv sundhedsvæsen. 

Vi tog en tur rundt til udstillerne og spurgte dem, hvilke tendenser de ser på markedet netop nu.

Fokus på personalets behov

- Både patienter og personale skal være i fokus, lød det fra Peder Jest, lægelig direktør på OUH Odense Universitetshospital, på WHINN-konferencens Spor 3: Fremtidens hospital – sundhedsfabrikker eller wellness-faciliteter. 

Vi kan ikke nøjes med at kigge på behovene hos den ene part alene. For trods på effektivisering og automatisering er det et voksende problem at tiltrække og fastholde nok kvalificeret arbejdskraft til sundheds- og plejesektoren – fra plejeassistenter til højt specialiseret medicinsk personale. 

En engelsk undersøgelse viser, at over halvdelen af frontline-personalet i sundhedssektoren har forladt jobbet inden for de første 3 måneder (kilde: Neil Eastwood fra Sticky People). Det skal ændres. Blandt andet via mere teknologisk understøttelse og ledelsesmæssigt fokus. 

Denne tendens kunne Anne Cordel, Product Manager i Suma Care, nikke genkendende til.

  - Kommunerne kigger selvfølgelig på, hvad økonomien er i et produkt, og hvad effektiviseringsgevinsten er. Men jeg aner en tendens til, at man er begyndt at kigge mere på, hvad der er godt for medarbejderne. Vi er i en situation nu, hvor der er færre medarbejdere og det er svært at rekruttere. Måske derfor tænker man på, om produkterne kan hjælpe medarbejderne, så de ikke har så hård en hverdag, siger Anne Cordel. 

Suma Care står bag et sensorbaseret bleskiftesystem til ældreplejen, som registrer fugtniveauet i bleen og giver plejepersonalet besked på deres telefon eller tablet, når den skal skiftes. Derved undgår personalet at gå unødvendige runder for at tjekke om bleer skal skiftes. Samtidig slipper beboerne for at blive vækket om natten for at få tjekket deres ble. 

- Det vigtigste er, at personalet føler jeg trykke ved produktet. De kan let komme til at tænke: ”Det her tager tid.” Og vi vil gerne skabe tid, siger Anne Cordel. 

Mere inddragelse af patienterne 

Life-Partners fra Padborg har de seneste år fået fodfæste syd for grænsen i Tyskland og Østrig, hvor man har fået øjnene op for den danske it-platform til kommunikation, planlægning og videndeling medarbejdere, borgere og pårørende imellem.

- Det jeg ser, der bliver rigtig meget af, også herhjemme, er videokommunikation og monitorering. Borgerne skal have nem adgang til at snakke med deres behandler og plejer. Det næste bliver wearables, der kan opsamle data. Spørgsmålet er, hvordan borgerne skal holde styr på deres egne data, og hvordan vi får det bundet sammen i en digital infrastruktur så både professionelle, borgerne og måske pårørende, har noget at bruge det til, siger Lars Jessen, CEO i Life-Partners, der vandt Welfare Tech Award i foråret 2018 - og en plads på Welfare Techs fællestand. 

  • "Videomodulet udvikler sig også tværfagligt, så medarbejderne kan bruge det som arbejdsredskab. Ved at skabe en direkte forbindelse kan hjemmeplejen ringe op og vise et sår til sygeplejersken og undgå hele transporttiden. Det er virkelig noget de lægger vægt på i kommunerne – fleksibilitet og spare tid. Der er rigtig meget fokus på at bruge de ressourcer der er, for det er svært at rekruttere til de her fag," siger Karen Malte Alexandersen, implementeringschef, Life-Partners. 

Netop inddragelse og involvering af patienter i deres behandlingsforløb er ifølge amerikanske Dr. Richard Milani fra Ochsner Health System i New Orleans, den væsentligste faktor for helbredelse og succesfulde patientforløb. I sin key note-tale på WHINN TALKS gav Dr. Richard Milani et indblik i, hvordan Ochsner Health System har ændret mindset fra fokus på medicin til fokus på patientinddragelse, adfærd og livsstil. 

- Patienterne forventer i dag digitale løsninger, og vi kommunikerer alt det vi kan med vores patienter, på e-mail, apps, smartphones og videoopkald. Alt undtagen ansigt-til-ansigt, fortæller Dr. Richard Milani.

Demente skal aktiveres ikke medicineres

Norske Motitech udstillede på WHINN for anden gang. Og endnu en gang vakte deres skærmløsning til motionscykler opsigt. Ved hjælp af levende billeder og lyd bringer Motitech ”ude - ind”, så demente borgere kan tage en ”cykeltur” i kendte omgivelser.

- Vi oplever stor interesse for løsninger til demente. Kommunerne har demensplaner og skal have fokus på ældre og sundhed. Men det er svært at nå ind til kommunerne og sælge sit produkt. Vi sælger i stedet fra institution til institution og giver brugerne mulighed for at prøve vores produkt og se det gør en forskel. Når ældre og demente bliver mere fysiske aktive, har de mindre fald, får bedre søvn, mindre medicin og bedre appetit. Og det sælger. Vi sælger primært vores løsning på brugernes oplevelser og anbefalinger, fortæller Jan Inge Ebbesvik fra Motitech. 

For at styrke fællesskabet og fastholde de ældres motivation til fysisk udfoldelse har Motitech lanceret konkurrencen ”Road Worlds for Seniors”, hvor ældre i hold dyster om at køre flest kilometer på motionscykel. I 2018 deltog 2400 seniorer fra plejecentre i 6 lande.  

Også AB Handic Help, der netop har indmeldt sig i Welfare Tech, oplever stigende interesse for teknologier og aktiviteter, der kan aktivere mennesker med demens. AB Handic Help har et bredt sortiment på hylderne fra design af sanserum til velfærdsteknologier og aktiviteter, som giver omsorg, inklusion og meningsfuld beskæftigelse. 

- Hele samfundet kigger mod demens, og vi ser en stigende efterspørgsel efter aktiviteter man kan lave i praksis med mennesker med demens. Da mennesker med demens oplever tabet af relationen, kan man ikke bare sidde og snakke med dem længere. Du er nødt til at give dem noget, de kan være aktive med og vække deres sanser. Når du ikke taler mere, falder du ud af de sociale relationer - og det er en selvforstærkende situation; hvis ikke du får lavet nogle aktiviteter, som alle kan være med til og opleve nærvær og berøring, siger Anne-Marie Brummerstedt, partner og konsulent i AB Handic Help.  

Den øgede opmærksomhed på dementes behov og de positive effekter ved aktivitet, stimulering og socialt nærvær skyldes ifølge Dr. Aster Scheple fra Forebyggende Medicin et paradigmeskifte i tilgangen til demente. 

- Vi har vidst de her ting i 30-40 år. Men vi har ikke haft fokus på det, for alle pengene og prestigen har ligget i udvikling af medicin. Det er først inden for de sidste 5-6 år, at vi har accepteret, at den medicin ikke kommer i nærmeste fremtid. Så nu bliver den gamle forskning taget ned fra hylderne. I fremtiden, når der er flyttet endnu mere fokus over på forskning i fx ensomhed, kost, motion, miljø og socialt samvær, ser vi forhåbentligt færre mennesker med demens, og regner jeg med, at vi kan forhøje livskvaliteten betragteligt for dem, som lider af sygdommen, siger Aster Scheple. 

Aster Schepel ejer virksomheden Forebyggende Medicin, der bl.a. forhandler et demensvenligt spil af navnet Tovertafel. Spillet projiceres ned på et almindeligt spisebord og stimulerer sanserne hos mennesker med svær demens. Spillet er udviklet i Holland som del af et ph.d. projekt i samarbejde med forskellige plejehjem, og med tæt tilknytning til demente. 

Udstilling og netværk

Welfare Techs medlemmer var talrigt repræsenteret på WHINN-udstillingen, hvoraf 10 deltog på Welfare Techs fællesstand, mens andre medlemmer havde deres egen standplads. Som del af WHINN konferencen havde Welfare Tech arrangeret 30 guidede ture, hvor konferencedeltagerne fra de 12 spor fik en målrettet rundvisning til udvalgte udstillere inden for de temaer sporerne vedrørte. 

Yderliger oplysninger om Welfare Techs fællestand og WHINN EXHIBITION

WHINN 2019 afholdes den 19. - 21. november i Odense - sæt kryds i kalenderen allerede nu! 

Suma Care, Life-Partners, Motitech, AB Handic Help, Forebyggende Medicin og Odense Universitetshospital OUH er medlem af Welfare Tech.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png