• Forside >
  • Nyheder >
  • Sød musik og nyt samarbejde spiller i OPI-projekt 'Takt og Tone i Telemedicin'
2018-09-17 Sød musik – og nyt samarbejde.jpg

Sød musik og nyt samarbejde spiller i OPI-projekt 'Takt og Tone i Telemedicin'

Sundhedsekspressen ApS har netop gennemført et OPI-projekt i samarbejde med Syddansk Universitet, Odense Universitetshospital og it-firmaet Medware. Sundhedsekspressen er nu ved at lægge sidste hånd på den løsning, som kobler Medwares app ”Mit Forløb i Region Syddanmark” med Sundhedsekspressens digitale læringsplatform.

Ny telemedicinsk teknologi og nye arbejds­gange kan være med til at ruste det danske sundhedsvæsen: sygehuse, den kommunale pleje og de praktiserende læger – til at løfte opgaverne mere effektivt fremover.

I projektet ’Takt og Tone i Telemedicin’ har Sundhedsekspressen og Medware udviklet og i klinisk sammenhæng afprøvet et IT-baseretkompetenceudviklings- og implementeringsværktøj for sundhedsprofessionelle baseret på Blended Learning.

Med den nye løsning rustes sundhedsfaglige personer til at varetage, kvalitetssikre og implementere skærmkommunikation med fremtidens borgere og patienter.

Samarbejdet mellem Sundhedsekspressen og Medware opstod dog ved lidt af et tilfælde.

Sundhedsekspressen og Medware deltog begge i projekt ’E-Patient’(2016-2017, red.), som bl.a. havde til formål at undersøge, hvordan kommunikation fra fx sygehus til patienter og borgere gennem skærmen – og brugerinddragelse - kunne løse nogle af de udfordringer, der er med telemedicin – og de mange udeblivelser på sygehusene.

Takt og tone i skærmsamtalen

I projektet skulle der udvikles 6-8 nye koncepter. Her omhandlede et af koncepterne bl.a. telemedicin: E-sundhedssamtalen. Sundhedsekspressen udviklede herigennem retningslinjerne (en guide) til ’Takt og tone i e-sundhedssamtalen’ og skabte dermed en forløber for næste projekt – og samarbejdet med Medware.

- Gennem OPI-projektet ønskede vi at sætte fokus på, at samtalen via skærmen skal målrettes patient og borger. Der er mange småting, der kan forstyrre samtalen mellem sundhedspersonalet og brugeren i den anden ende. Ting, som kan virke banale: fx at lære at få øjenkontakt med brugeren igennem en skærm, have den rigtige lyssætning, så brugerne kan se den professionelle, undgå unødig støj i baggrunden, forklarer Else-Marie Lønvig, direktør og den ene af de to partnere i Sundhedsekspressen.

- Og så er der desuden introduktion af brugeren i brug af teknikken, beskrivelse af, hvordan man effektivt kan indlede en skærmsamtale og meget andet, som er vigtig at tage højde for i en skærmsamtale. Derfor har vi udviklet retningslinjer – eller guidelines, som skal gøre brugen nemmere og mere effektiv for de deltagende parter, forklarer Else-Marie Lønvig videre.

Læs mere om ’Takt og Tone i Telemedicin’ her

- Gennem projektets forløb kunne vi efterhånden se synergien i det netværk, der opstod i forbindelse med OPI-projektet. Derfor var det også nærliggende, at Sundhedsekspressen og Medware byggede videre på relationen og understøttede hinandens forretning, siger Else-Marie Lønvig og fortsætter:

- Vi har hver vores styrke og kompetencer i forhold til telemedicin – og kommunikation gennem skærmen. Og derfor kan vi nu snart tilbyde bl.a. kommunerne en teknisk app-skærmløsning fra Medware – koblet sammen med vores digitale læringsplatform.

Styrker forretningen med nye løsninger

Appen ’Mit Forløb i Region Syddanmark', som bruges på alle sygehuse i Region Syddanmark, er udviklet af Medware. Medware deltog i det tidligere pilotprojekt for at videreudvikle appen – og styrke forretningen med nye løsninger. Ligesom Sundhedsekspressen.

- Vores app  giver patienter mulighed for bl.a. at se relevant information om deres sygdom og kommunikere direkte med den pågældende afdeling på sygehuset via videoløsning. Derfor gav det god mening at samarbejde med Sundhedsekspressen, som netop kan oplære sundhedspersonale i hele sundhedsvæsnet i den gode skærmsamtale, siger Ulrik H. Schønnemann, partner i Medware.

De sidste tests af ’Takt og Tone i Telemedicin’ er netop nu i gang på Odense Universitetshospital og resultaterne forventes at blive offentliggjort sidst på året.

31. januar 2019 kan du deltage på konferencen om netop brugen af telemedicin under overskriften ’Videokonsultationer for alle - hvad skal der til?’. 

Læs mere og tilmeld dig gratis konference

 

Vil du vide mere, så er du velkommen til at kontakte Else-Marie Lønvig, direktør i Sundhedsekspressen, T. +45 5190 9692, eml@sundhedsekspressen.dk og Ulrik H. Schønnemann, partner i Medware, T. +45 6127 4152, ulrik@medware.dk.

Om Sundhedsekspressen ApS

Sundhedsekspressen er et kommunikations- og motivationsfirma bosat i Forskerparken i Odense med 12 års erfaring i kompetenceudvikling og implementering. I samarbejde med Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet har firmaet netop udviklet og testet en omkostningseffektiv løsning til implementering og kvalitetssikring af skærmsamtaler på sygehuse, i kommuner og almen praksis. Læs mere på sundhedsekspressen.dk

Om Medware ApS

MedWare er er et dansk IT-hus med fokus på sundhedssektoren. Kernekompetencerne ligger inden for udvikling af web og app-løsninger. MedWare har blandt andet udviklet løsningen ”Mit Forløb i Region Syddanmark”, som anvendes af alle sygehusene i Region Syddanmark. MedWare deltager i Fælles Udbud af Telemedicin (FUT) på den borgerrettede løsning med produktet ”Min Telemedicin”. Læs mere på medware.dk

Sundhedsekspressen, Medware, OUH, SDU er medlemmer af Welfare Tech

Foto: Sundhedsekspressen.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png