• Forside >
 • Nyheder >
 • Dansk teknologisk hjælp til en blødende tysk sundhedssektor
2018-09-05 Dansk digital hjælp til en blødende tysk sundhedssektor .jpg

Dansk teknologisk hjælp til en blødende tysk sundhedssektor

Manglen på varme hænder i Tyskland: I 2030 vil den tyske plejesektor mangle 300.000 plejere. Samtidig vil antallet af borgere med behov for sundhedspleje stige. Derfor sætter Tyskland skarp fokus på bl.a. digitalisering af det tyske sundhedsvæsen. Det skaber en ideel og oplagt mulighed for danske virksomheder. Dog er der livsvigtige ting danske virksomheder skal vide inden turen går til Tyskland.

Sundhedspleje og digitalisering af den offentlige sektor står øverst på Tysklands agenda. Arbejdsprocesser og serviceydelser indenfor sundhedssektoren skal opdateres og moderniseres og samtidig skal der gøres noget ved manglen på varme – og kompetente - hænder. Stigende omkostninger til sundhedspleje og antal ældre indbyggere presser det tyske samfund. 11,3% af Tysklands BNP, svarende til 4.330 EUR pr. indbygger, bruges på tysk sundhed. Og det tal er kun stigende…

Digitalisering skal være den drivende kraft for den tyske sundhedssektor. Og det er bl.a. her danske virksomheder kommer ind i billedet.

Danske virksomheder, som specielt har fokus på fx eHealth, intelligent logistik, digitalisering og automatiserede arbejdsprocesser– velfærdsteknologi generelt - er ’Herzlich willkommen’ til at bruge, dele viden og erfaringer fra digitaliseringen af den danske sundhedssektor og til at bidrage med løsninger til det tyske sundhedsvæsen.

Tag med på guided fact-finding tur til Tyskland 24.-26. oktober 2018

3 ting du skal være opmærksom på omkring tysk e-Health

Som dansk virksomhed er det dog vigtigt at vide, at der gælder andre regler omkring datasikkerhed i Tyskland. Den tyske ’E-Health-Gesetz’ er et sæt regler som regulerer, hvordan man udveksler, lagrer og beskytter data inden for det tyske sundhedsvæsen. Her er især tre ting en dansk virksomhed skal være opmærksom på:

 1. Patienter skal give skriftligt samtykke til de elektroniske patientdata til den enkelte læge. Kun læger som er involveret i et konkret behandlingsforløb har adgang. Skal patienten videre til speciallæge, skal denne også have tilladelse fra patienten.
 2. Patienter er tilbageholdende med at dele sundhedsdata med Krankenkasse (sygeforsikringen i Tyskland, red.). Patienter vil mindske adgangen til patientjournaler pga. frygt for at deres forsikringspræmie bliver sat op.
 3. Patientdata udveksles på sikre forbindelser - Virtual Private Network, VPN-forbindelsen, der er en privat forbindelse mellem to parter og en krypteret forbindelse, hvor der lægges en kode på. Det betyder, at en tredjepartsleverandør ikke kan læse data.

Den letteste vej ind på det tyske marked er via pilotprojekter, hvor du kan teste din løsning i en tysk kontekst. Og på den måde få dokumentation for din løsning. Det har norske Motitech bl.a. gjort.

Læs også Det skal du vide før du går ind i Tyskland (via Udenrigsministeriet – The Trade Council)

I denne video kan du se hvilke (og hvor mange) aktører, der indgår i det tyske sundhedssystem. Så derfor er det godt at have et stærkt netværk og samarbejdspartnere.

Hvorfor er dansk-tysk samarbejde interessant?

En delegation fra den tyske klynge, Bioregio STERN, besøgte den 7.-8. juni 2018 Danmark. Delegationen, der hovedsagligt bestod af tyske virksomheder og universiteter, var taget til Danmark for at møde og netværke med danske aktører indenfor sundhed og velfærdsteknologi. Den 24.-26. oktober går turen til Tyskland.

I denne video, fortæller deltagere fra Bioregio STERN, hvad de synes er særlig interessant hos danske teknologivirksomheder og andre aktører på sundhedsområdet i Danmark:

 • ”You bring this topic of industrial 4.0 directly into the hospitals from an industrial environment…and you can also bring it to the nursehomes or somewhere else.” - Dr. –Ing. Till Kaz, Hochschule Esslingen

 • ”The most impressive for me was to see how the Danish healthcare system works.” - Tobias Brode, MBE, Dipl. Ing. Fraunhofer Institute

 •  “For me it was very impressive how the healthcare system is open for new technologies. I learned a lot.” - Matthias Roller, Medical Engeneering, Rollerwerk

 • “It was very interesting to have them here in order to present our solution within the hospital sector. It is important for us to use the channels in order to promote our system outside Denmark.” - Mikkel Bjerregaard, salgsdirektør hos Gibotech A/S

 

Guided fact-finding tur til Tyskland

Få indsigt i det tyske marked og indgå partnerskaber: Tag med på vores guidede fact-finding tur til Tyskland 24. -26. oktober. Deltagelse er gratis og inkluderer:

 • gratis transport mellem programfunktioner
 • gratis tilknyttet guide
 • en grundig introduktion til det tyske sundhedssystem
 • præsentation af og med tyske virksomheder
 • netværksmiddag (egenbetaling af forplejning)
 • besøg på tysk plejecenter og professionshøjskole m.m.

Se programmet og reservér din plads på guided fact-finding turen til Tyskland

Fakta om Tyskland

Digitalisering af den offentlige sektor er en lang og sej proces. Dertil kommer, at det tyske sundhedsvæsen, med årlige udgifter på omkring 200 milliarder euro, er et af verdens dyreste.

 • 16 stater
 • 11.000 kommuner
 • 82,3 mio. tyske borgere
 • 1,5 millioner (ca. 2 % af befolkningen) i Tyskland lider af demens
 • I Tyskland betales hjælpen og plejen til fx demente via lovpligtige sundhedsforsikringer
 • Hjemmepleje, plejehjem og beskyttede boliger drives i Tyskland af private, religiøse eller almennyttige selskaber

Vil du gerne vide mere, inden du tager beslutningen om at tage med på fact-finding tur, så kan du også tilmelde dig webinaret ” Sådan får du succes på din fact-finding tur til Tyskland” og bliv klædt godt på til et besøg i Tyskland. Webinaret er gratis og foregår den 20. september via din computer, tablet eller smartphone.

- En fact-finding tur har ofte et langt og tætpakket program, da det jo gælder om at tilfredsstille alle deltagernes behov. Det kan dog virke uhensigtsmæssig, da det mest konkrete udbytte oftest kommer, når der er tid til at skabe relationer til potentielle samarbejdspartner, kunde eller vidensperson, siger Søren Møller Parmar-Sielemann, seniorkonsulent i Welfare Tech og tovholder på den tyske fact-finding tur. Søren Møller Parmar-Sielemann forklarer videre:

- En fact-finding tur er en investering af din tid og derfor gælder det om at være velforberedt. Netop derfor afholder Welfare Tech Academy dette webinar, som netop sætter fokus på at maksimere dit udbytte af din næste delegations-, studie- eller fact-finding tur.

Tilmeld dig gratis webinar om fact-finding tur til Tyskland

Øvrige links omkring erfaringer med det tyske marked

 

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png