2018-09-20-Stærkt-nationalt-partnerskab-styrker-dansk-sundhedsinnovation.jpg

Det nationale samarbejde styrkes med 28 mio. kr.

4 erhvervsklynger, 2 innovationsnetværk og 5 universiteter samler kræfterne i et nyt innovationsnetværk under navnet Danish Healthtech. Netværket skal styrke det nationale samarbejde omkring udvikling og test af sundheds- og velfærdsteknologier og fremme samarbejdet mellem private virksomheder, kommuner, hospitaler og universiteter på tværs af landet.

Danmark har skabt en spirende industri og dansk styrkeposition inden for sundhedsområdet, hvor ny sundheds- og velfærdsteknologi bidrager til større effektivitet, højere livskvalitet og flere selvhjulpne borgere. Denne udvikling styrkes nu med et tættere nationalt samarbejde. 

Det er de fire erhvervsklynger på området - Welfare Tech, LifeScience Innovation, Medtech Innovation Consortium og Copenhagen Healthtech Cluster – er gået sammen om et nyt nationalt innovationsnetværk, Danish Healthtech, som skal gøre det lettere og mere overskueligt for virksomheder, kommuner, hospitaler og videninstitutioner at finde hinanden og samarbejde på tværs af landsdelene.

- Vi skal udnytte fordelene ved Danmarks størrelse og vores opbygning af sundhedsvæsenet og sammen udvikle nye produkter og services, som baner vejen for bedre og mere effektiv behandling og pleje. Et tættere koordineret samarbejde på tværs af regionerne baner vejen for et unikt nationalt testmiljø, som giver virksomhederne de rette muligheder og adgang til den nyeste forskning og viden. Det løfter Danmarks innovationskraft og eksportpotentiale, fordi vi i fællesskab kan dokumentere effekten af løsningerne, og hurtigere skalere og udbrede disse nationalt og internationalt, siger Kristoffer From, medstifter og direktør, Liva Healthcare og styregruppeformand for Danish Healthtech.

Det nationale innovationssamarbejde støttes af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet med 14 mio. kr. over to år, som ét af i alt 17 innovationsnetværk i Danmark. Hertil kommer 2,8 mio. kr. i regional medfinansiering og 11,2 mio. kr. i privat medfinansiering, så det samlede budget lander på 28 mio. kr. 

Læs også 17 innovationsnetværk for fremtiden

Viden og forskning skal ud og arbejde

Innovationsnetværket Danish Healthtech er samtidig en sammenlægning af to nuværende innovationsnetværk, MedTech Innovation og Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi. Sammenlægningen forener dansk medicoteknologi med dansk sundheds- og velfærdsteknologi, og skaber en mere forenklet samarbejdsform, som giver virksomhederne lettere adgang til netværk og de rette kompetencer på området. 

Adgangen til den nyeste forskning og knowhow gøres også tilgængelig via Danish Healthtech. Hele fem danske universiteter, tællende Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet, samt GTS-institutterne FORCE Technology og Teknologisk Institut, er del af det nye nationale samarbejde. 

- Forskningsbaseret innovation bidrager både til bedre løsninger, til vækst og - på den store klinge - til mere sundhed for pengene. Vi har stærkt fokus på, at universiteternes forskningsmæssige landvindinger ikke kun er nyttige, men også bliver nyttiggjort og skaber værdi for virksomheder og - ikke mindst – for borgere, patienter og personale. Det kræver et tæt og stærkt samspil på tværs, hvor vi ikke kun formidler eksisterende viden, men også sammen finder fælles løsninger på konkrete udfordringer, siger Dorte Stigaard, innovationsdirektør, AAU Innovation, Aalborg Universitet. 

Landsdækkende samarbejde

Danish Healthtech vil arbejde for, at virksomheder får letter adgang til kommuner, hospitaler og videninstitutioner på tværs af Danmark. De fire klynger vil fortsat hver især arbejde med deres respektive styrkeområder, men nu koordinere deres aktiviteter på tværs af landet. Hermed rækker Danish Healthtech ud til små og mellemstore virksomheder, som kan have svært ved at få adgang og kontakt til det sundhedsvæsen, der skal bruge deres løsninger. 

- Jeg har store forventninger til det samarbejde, de fire erhvervsklynger og to innovationsnetværk har indgået, og som vi i regionerne aktivt har bakket op om. Det er udtryk for en forenkling, som vil være til gavn for virksomhederne uanset hvor i Danmark, de befinder sig, og samtidigt vil det gavne det danske sundhedsvæsen og i sidste ende patienterne. Det vil give et løft både nationalt og regionalt,” siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner og regionsrådsformand i Region Syddanmark (V).

Fakta om Danish Healthtech 

Innovationsnetværket Danish Healthtech har til formål at styrke innovation og vækst inden for en af Danmarks erhvervsmæssige styrkepositioner. Nemlig sundheds- og velfærdsinnovation. Målet er at skabe bedre sundhed for borgere, vækst for virksomheder og et bæredygtigt samfund. Danish Healthtech er et samlende, nationalt netværk, der sikrer en let og enkel adgang for små og mellemstore virksomheder til relevante videninstitutioner og klynger. Innovationsnetværket vil fagligt fokusere på:

  • Forebyggelse og prædikativ sundhed
  • Lighed i sundhedsvæsenet – det borgernære sundhedsvæsen
  • Bedre brug af danske sundhedsdata
  • Personaliseret behandling 

Partnerne bag innovationsnetværket Danish Healthtech er:

Kontakt

Christian-Graversen_NY.jpg

Christian Graversen

Adm. direktør

Welfare Tech

T: +45 2128 8419

LinkedIn

Skype id : cgraversen

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png