2019-04-01-Mit-Welfare-Tech-BEKEY.jpg (1)

Månedens profil: BEKEY A/S

Med deres digitale nøgleløsninger åbner BEKEY årligt 5 millioner døre hos borgere, som skal have besøg af fx hjemmeplejen. En løsning som er populær hos mange danske – og norske – kommuner. BEKEY er månedens profil i april.

Bortkomne nøgler og besværlig administration af fysiske nøgler er for BEKEY’s kunder en saga blot. BEKEY digitaliserer den nøgle, som borgere udlåner til fx serviceleverandører eller hjemmepleje. Brugerne (fx sundhedspersonale) får i stedet en digital, personaliseret og tidsbegrænset nøgle via sin mobil eller tablet. 

Jannik Bray Christensen, CEO i BEKEY, fortæller herunder om BEKEY's spidskompetencer, plads i klyngen og syn på det velfærdsteknologiske marked.

Hvorfor er I medlem af Welfare Tech?

- Som en mindre virksomhed er det vigtigt for os, at vi har mulighed for at holde os opdateret omkring markedet, muligheder, og den teknologiske udvikling. Her er netværk og klyngeorganisationer et vigtigt værktøj, så vi sikrer nogle gode snitflader til omverdenen, kollegaer og kon-kollegaer.

Hvad får I ud af at være medlem?

- Medlemskabet af Welfare Tech gør, at vi kan holde os opdateret omkring vigtige emner inden for velfærdsteknologi, og hvordan trends bliver diskuteret og debatteret. Derudover er det en god mulighed for at netværke, fx ved at deltage som udstiller eller besøgende på messer og events.

Hvad kan I bidrage med/tilbyde til de andre medlemmer i klyngen?

- Vores digitale nøgleløsning giver mulighed for at reducere nøglebøvlet for organisationer, som normalt håndterer en masse udlånte fysiske nøgler fra borgere. Nøgler, som på sikker vis, skal kunne deles mellem flere medarbejdere. Det er især hjemmeplejen i kommunerne, som vi kan løse et problem for. 

- Vores løsning er hardware-enabled software og baseres på bluetooth-kommunikation mellem en iOS/Android-mobilapplikation og eget-udviklet hardware. Denne erfaring og ekspertise vil vi også gerne bidrage med til andre i klyngen, som måske arbejder inden for de samme teknologier, men på andre områder. 

Hvad arbejder I med for tiden? – nye produkter, samarbejder el.lign.?

- Vi har stort fokus på at løfte vores software, så det understøtter de stigende behov som kommuner, hjemmepleje og hjælpemiddeldepoter bliver mødt med. Fokus har rykket sig fra kun at handle om selve hardware-enheden – låsen - til også at udnytte mulighederne, som digitaliseringen tilbyder.  Vi har fra vores erfaring i Norge set, at integration til omsorgs- og journalsystem er stærkt efterspurgt og kan reducere nogle dobbelte arbejdsgange.

- Derfor vil vi gerne i højere grad end hidtil, dyrke dette på det danske marked. At data fra flere kilder i kommunen kan udnyttes mest muligt, tror vi på, er et skridt i den rigtige retning. Og der vil vi gerne være på forkant og bidrage til, at vores software giver endnu mere tid til kerneydelsen – og ikke kun sikre digital adgang til plejekrævende borgere. 

Hvad er i dine øjne den største tendens/udfordring på markedet lige nu?

- Især ønsket om at alle systemer skal kunne tale sammen på tværs, samtidig med at opretholde datasikkerhed, er en udfordring lige nu. Vi vil alle gerne udnytte vores systemer og lade dem tale sammen, og de tekniske muligheder er der, men vi skal samtidig også være påpasselige. Det handler ikke bare om at følge GDPR, men integriteten af data er og bliver en styrende faktor, som måske kan virke bremsende for udviklingen lige nu. Det er nødvendigt at sikre nogle holdbare, skalerbare og samtidig sikre løsninger. Særligt når det handler om borgere, som har behov for disse velfærdsteknologiske løsninger i hverdagen.

For mere information om BEKEY, så besøg www.bekey.dk eller kontakt Jannik Bray Christensen, T. +45 3157 3738, jannik.christensen@bekey.dk.

BEKEY A/S har været medlem af Welfare Tech siden november 2015.

Læs også Vitec MV er månedens profil i marts.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png