• Forside >
  • Nyheder >
  • 5 vigtige tendenser omkring automatisering af medicinske processer
2019-08-06-5 vigtige tendenser omkring automatisering af medicinske processer.jpg

5 vigtige tendenser omkring automatisering af medicinske processer

EU har gennem de seneste år lavet flere tiltag, der styrker de regulatoriske rammer for medicinsk udstyr og sporbarheden af medicin. Flere tendenser vil sætte præg på fremtidens forsyning af lægemidler – lige fra produktion til patientnære aktiviteter. Men hvilke konsekvenser vil det få for den fysiske plads på fx sygehuse, de anvendte teknologier, organisationerne – og ikke mindst sundhedspersonalet?

I april 2017 offentliggjorde EU nye regler og retningslinjer for medicinsk udstyr. Den såkaldte MDR, Medical Device Regulation, træder i kraft 25. maj 2020. Ligeledes er Falsified Medicine Directive 2011/62/EU allerede trådt i kraft den 9. februar 2019. For virksomheder og offentlige aktører betyder det, at de skal gøre en særlig indsats for at overholde – og leve op til reglerne. Hvis ikke, kan det i værste fald betyde lukket adgang til markedet.  

Den øgede opmærksomhed på reguleringer og standardiseringer er dog en god nyhed for alle, der arbejder i sundhedsvæsenet, herunder personalet og patienterne, da det sikrer bedre og mere sikre produkter. Ligeledes åbner det op for nye muligheder i forhold til at automatisere processer i sundhedssektoren. Og det har flere potentialer! Både i forhold til tidsbesparelse, patientsikkerhed og sikkerhed for personalet.   

En øget automatisering kræver dog investeringer, ændringer af arbejdsprocesser og ofte også en ændring i det fysiske set-up. Det har Nyt OUH (Odense Universitetshospital) taget højde for. Her skal lægemidler fremover håndteres ved hjælp af automatisering for at sikre optimale processer. Og på Herlev Hospital, har de siden 2018 brugt en robot til at blande lægemidlet cytostatika, som bruges til individuel kemoterapi.  

Læs også Netværk for mobile robotter i sundhedssektoren

5 tendenser omkring medicinhåndtering

Lukket lægemiddelsløjfe, ready-to-use medicin og øget krav til opbevaring, er nogle af de tendenser, som får konsekvenser for arbejdsprocesser, areal og andet. 

Claus Fabricius, Expertise Director & Logistics i Niras, giver her sine bud på 5 væsentlige tendenser omkring medicinhåndtering:

  1. Unitdose: Tendensen går mod brug af unitdoser, både generelt og patientspecifikt. 
  2. Halvfabrikata og ”ready to use”: Grundet arbejdsmæssige, miljømæssige og hygiejne bevæger man sig hen imod mere brug af halvfabrikata og levering af brugsklar medicin. 
  3. Øget krav til opbevaring: Udvalget af biologiske lægemidler øges. De fleste af disse skal holdes kølige (2-8 grader). På samme tid bliver medicin også dyrere. Der vil derfor være behov for mere køleskabsplads til opbevaring og behov for temperaturovervågning og sikkerhed.
  4. Hygiejne og arbejdsmiljø: Der stilles øgede krav til lægemiddelhåndtering og hygiejne af patientsikkerhedsmæssige grunde samt til arbejdsmiljøet i forbindelse med klargøring af medicin. 
  5. Lukket lægemiddelsløjfe: For at øge patientsikkerheden introduceres ”lukket lægemiddelsløjfe”. Dette for at sikre, at den rigtige patient modtager det rigtige lægemiddel, i den rigtige dosis, til det rigtige tidspunkt og på den rigtige måde og dokumentere dette.

Har du lyst til at vide mere så tilmeld dig nogle af kommende arrangementer, som Welfare Tech afholder i samarbejde med medlemmer og partnere:

Seminar om automatisering i sundhedssektoren

Lægemiddeler og sporbarhed i forhold til automatisering af medicinhåndtering er et af oplæggene, når Welfare Tech for tredje gang afholder seminar om automatisering i sundhedssektoren.

Seminaret giver dig viden og overblik over erfaringer og trendenser omkring fremtidens medicinering, produkter, processer, teknologier mv. Det foregår den 11. september 2019 i Odense.

Se program og tilmeld dig seminaret ’Automatisering af medicinske processer i sundhedssektoren’

Møde om Netværk for mobile robotter i sundhedssektoren

Du kan også deltage i mødet for 'Netværk for mobile robotter i sundhedssektoren', mandag den 30. september 2019 i København. Her inviterer Danish Healthtech, RoboCluster og Syddansk Sundhedsinnovation til videndeling og matchmaking omkring mobile robotter på tværs af regioner, virksomheder og andre offentlige aktører inden for sundhedssektoren. Hør hvordan robotteknologien er en vigtig del af løsningerne til effektivisering af fremtidens sundhedsvæsen.

Se program og tilmeld dig mødet ’Netværk for mobile robotter i sundhedssektoren’

Niras, GS1 og NewIcon er medlemer af Welfare Tech.

Kontakt

Søren_NY1.jpg

Søren Møller Parmar-Sielemann

Vicedirektør og daglig leder

Welfare Tech

Projektstyring, innovationspartnerskaber og sundhedsinnovation

T: +45 2932 7470

LinkedIn

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png