2019-08-16-Teknologien-skal-se-hjemlig-ud.jpg

Teknologien skal se hjemlig ud

Der skal fokus på, hvordan teknologiske hjælpemidler til mennesker med demens skal designes, så de ikke påvirker brugeren negativt. Flere Welfare Tech-medlemmer har gode erfaringer med at designe løsninger, der signalerer et hyggeligt hjem frem for et hospital.

Der er ingen tvivl om, at teknologiske hjælpemidler er nødvendige i boliger til mennesker med demens. Men det er mindst lige så vigtigt, at boligerne ikke ligner sygehuse, og derfor skal teknologien designes, så den integreres i hjemmet. Der er et generelt behov for fokus på og videreudvikling af teknologier og hjælpemidler, som kan integreres i hjemlige miljøer, og som er brugervenlige, mener Kim Koldby, der er chefkonsulent på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og blandt andet er ansvarlig for demensområdet.  

- Et plejehjem er ikke et sygehus, som patienter opholder sig på i en tidsbegrænset periode. Det er et hjem, hvor borgerne formentlig skal bo resten af deres dage. Lige netop for mennesker med demens er omgivelserne vigtige. Indretning, udsmykning og design kan have stor betydning for patienternes hverdag, deres trivsel og i særlige tilfælde for udviklingen af deres sygdom, siger Kim Koldby.

Han mener, der bør være større fokus på, hvordan de teknologiske hjælpemidler i boligen ser ud.

- Hvor både Statens Byggeforskningsinstitut og Nationalt Videnscenter for Demens har udformet anvisninger for byggeri til mennesker med demens, så mangler der erfaringer på området for praktisk indretning. Der skal mere fokus på, hvordan man udvikler boliger, som allerede fra første færd integrerer relevante teknologier og hjælpemidler. Loftlift, brusekabine med kørestolsadgang og andet bør integreres i bygningens konstruktion fra start, så hjælpemidlerne ikke efterfølgende skal appliceres, mener siger Kim Koldby.

Må ikke ligne et hospital

Udfordringen i boliger til mennesker med demens er ofte, at stedet skal fungere til to formål. Dels skal det være en værdig bolig for mennesker med reducerede kognitive og eksekutive funktioner, og dels er det en arbejdsplads for de medarbejdere, der færdes på stedet døgnet rundt, forklarer Kim Koldby.

Boligen til mennesker med demens skal bl.a. være lys, tryg og overskuelig, og så skal den afspejle hjemlighed. Samtidig skal der være plads til fysisk pleje og omsorg.

- Hvis borgeren har brug for hjælp til at komme ud af sengen, kan hjælpemidler understøtte denne funktion, og dermed understøttes borgerens selvhjulpenhed. I andre situationer kan det være nødvendigt med teknologi, som personalet kan benytte til at hjælpe borgeren ud af sengen, påpeger han.

Godt design 

Heldigvis har en række danske virksomheder formået at designe deres teknologiprodukter, så de ikke ligner hospitalsinventar.  

Danske RotoBed har eksempelvis designet en plejeseng, der ved et enkelt tryk på en fjernbetjening fører brugeren op i siddeposition for derefter at rotere vinkelret ud mod rummet. RotoBed er udviklet sammen med møbeldesigner Hans Sandgren Jakobsen, der i foråret 2019 vandt en tysk designpris for sengen.

- Der er ingen, der har lyst til at ligge i en hospitalsseng i deres hjem. Derfor har vi lagt vægt på, at selvom RotoBed er et hjælpemiddel, så ligner det en pæn hjemlig seng. Vores erfaring er desuden, at mange demensramte ikke bryder sig om at blive berørt og at blive trukket i, som en lift gør. Derfor er rotationssengen mere skånsom mod mennesker med demens, siger Anne Dorthe Elsborg, der står for internationalt salg og kommunikation hos RotoBed.

Hvid er en hospitalsfarve

En anden virksomhed, som har design i fokus, når der skal udvikles teknologiske hjælpemidler, er danske DoseSystems. Virksomheden producerer en lille fiks medicinhusker til personale og borgere med dosispakket medicin. I udviklingen af DoseSystems har direktør og designer Jesper K. Thomsen besøgt 30 kommuner, hvor både plejepersonale og brugere har testet system og design.

- Det viste sig hurtigt, at farven hvid ikke faldt i god jord hos brugerne. Størstedelen af vores brugere er ældre mennesker, og for dem er hvid en farve, de forbinder med hospitalsverdenen. Derfor giver farven hvid dem en negativ association, fortæller Jesper K. Thomsen.

Han forklarer, at de fleste ældre mennesker ikke har meget hvidt i deres hjem, og derfor blev DoseSystems’ design hurtigt skiftet til en klar rød farve.

- Via godt samarbejde med både brugere og personale fandt vi ud af, at en medicinhusker ikke skal stå i en hvid kontrastfarve og minde brugeren om, at de er syge, fortæller Jesper K. Thomsen.

4 tips til indretning af boliger til mennesker med demens:

Boligen skal være:

 • Hjemlig og må ikke ligne et hospital
 • Genkendelig
 • Ledetråde til at orientere sig efter, fx piktogrammer
 • Mulighed for at minimere uvedkommende stimuli og støj

Uddrag af liste fra Nationalt Videnscenter for Demens.

 Danske virksomheder, der lægger vægt på design i udviklingen af velfærdsteknologi

 • Inmutouch.com  – skaber et unikt musikalsk univers baseret på brugerens interaktioner med en pude.
 • AB Handichelp – udvikler sanserum og sælger specielt sanselegetøj.
 • Bad + - leverer automatisk brusekabine, der giver mere privatliv og gør ældre og handicappede mere selvhjulpne.  
 • Dan-rehab – sælger og fremstiller tekniske hjælpemidler, der tilpasses den enkelte brugers behov og forudsætninger.
 • Evondos – har udviklet et automatisk medicindoseringssystem samt eHealth-platformen, der hjælper med at overholde den korrekte dosering af medicin.
 • Gloria Mundi Care ApS leverer hjælpemidler i et flot og gennemtænkt design.
 • HandiGood – har blandt andet udviklet Easy-Up, som kan bruges til at fastholde dåser, gryder og skåle osv.
 • Honoré Care er specialist inden for bidetsæder og andre hjælpemidler, der sikrer et værdigt og barrierefrit toiletbesøg for alle – hele livet.
 • Lysterapi.dk A/S - en dansk virksomhed med speciale i lysterapi-produkter samt en række velværefremmende og søvnfremmende produkter.
 • MedicPen AB fremstiller blandt andet Medimi Pro og Medimi Smart, der hjælper patienter med at styre deres daglige medicinforbrug.

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, RotoBed og DoseSystems er alle medlemmer af Welfare Tech.


Dette er den anden artikel i en artikelserie på tre om, hvordan arkitektur og design understøtter et godt liv med demens.

De andre artikler er:

1. Plejeboliger kan gøres demensvenlige med indretningstips og uddannelse. Her giver to demenseksperter deres råd til indretning af demensvenlige boliger.

3. Afskærmning sikrer hjemlighed og tryghed i Rise Parken, hvor Aabenraa Kommune fortæller om tankerne bag demensplejehjemmet Rise Parken.

Foto: Pixabay.com 

 

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png