2019-08-26-Vores-egne-data-forbedrer-velfærden-.jpg

Vores egne data forbedrer velfærden

Der indsamles enorme mængder data på pleje- og sundhedsområdet. Disse data bruges nu til at udvikle løsninger, der skal forbedre og effektivisere velfærdssektoren. Welfare Tech forventer, at projektet VIND - VelfærdsInnovation med Nyttige Data - resulterer i mindst tre markedsparate datadrevne løsninger.

Data er lig med ny viden, og ny viden giver et bedre sundhedsvæsen. I dag er det muligt at indsamle en masse informationer om vores adfærd, og via et projekt i Welfare Tech skal disse data være med til at gøre fremtidens velfærdssektor intelligent og mere effektiv.

Projektet hedder VIND - VelfærdsInnovation med Nyttige Data. I VIND er indsamlede informationer drivkraften til at udvikle nye løsninger til pleje- og sundhedsområdet. Via en række innovationspartnerskaber er projektets mål at skabe nye produkter, services og koncepter til en bedre velfærdssektor, fortæller projektleder Søren Parmar-Sielemann fra Welfare Tech.

- Der indsamles i dag enorme mængder data om borgerne på sundhedsområdet. Formålet med VIND-projektet er at finde og udnytte de muligheder, datamængderne giver for at skabe forretningsmuligheder og kommerciel succes. Alene inden for IoT er potentialet kæmpestort, og projektets partnere er i gang med nogle meget spændende udviklingsforløb, fortæller Søren Parmar-Sielemann.

Kortere afstand mellem udbyder og efterspørger

Et af VINDs delprojekter arbejder med de offentlige udbud. Virksomheden Processio og Syddansk Universitet arbejder på at overskueliggøre koblingen mellem de offentlige institutioners behov og små og mellemstore virksomheders løsninger. Delprojektet hedder AIM4IP, og målet er at bruge AI (kunstig intelligens) til at koble relevante offentlige udbud til mulige leverandører og omvendt.

- Der findes mange års data fra udbud kategoriseret efter koder og fritekster, og det er den data, der ligger til grund for vores projekt. Vores ambition er at præcisere og kvalitetssikre de kategorier, fagkoder og beskrivende tekster, der er registeret på udbud, så vi på en smartere og mere sikker måde matcher en virksomheds faglige profil med reelle forretningsmuligheder fra den offentlige sektor, forklarer Casper Helbo-Nielsen, CEO og partner i Processio.

Kommune skal teste ny hjemsendelsesplan

I de to andre delprojekter i VIND er DataGruppen MultiMed og Public Intelligence partnere sammen med Syddansk Universitet.

MultiMed er en del af delprojektet VIND – GODT og undersøger, om en mere visuel plejeforløbsplan og udskrivningsrapport kan bidrage til et bedre overblik for kommunens medarbejdere, når en borger sendes hjem fra sygehuset. I projektet udvikles en prototype, ’Hjemsendelsesformidling’ på baggrund af gennemførte behovsanalyser, research og interviews. Prototypen skal senere testes af Nordfyns Kommune.

Laboratorie tester IoT-løsninger

Tredje delprojekt i VIND hedder HumanFIT – Human Friendly IoT (Internet of Things). Her udvikler Public Intelligence i samarbejde med Syddansk Universitet et virkelighedsnært IoT-laboratorie, hvor virksomheder kan teste deres teknologier ud fra deres værdiskabende kommercielle effekt. Partner i Public Intelligence, Peter Julius, forklarer:

- Vores testmiljøet kan modtage halvfærdige løsninger og gøre dem markedsparate. Vi tester teknologien og udfordrer vores kunders forretningsplaner og styrker dem til den efterspørgsel, kommunerne og markedet har. Vi indsamler data fra IoT-løsningerne, og vores samarbejdspartnere på Syddansk Universitet er virkelig dygtige til at analysere og kategorisere vores data, så vi kan se de tendenser, vi skal reagere på. Sammen med virksomhederne udvikler vi bedre sundhedstilbud, forklarer Peter Julius.

Samarbejde på tværs er vejen til innovation

Fælles for de tre delprojekter i VIND er, at virksomhed, videninstitution og det offentlige samarbejder og hver især bidrager med kompetencer.

- Der findes meget viden både i erhvervslivet, på forskningsområdet og i kommunerne, og projektets formål er at skabe den videnbro, der forbinder kompetencerne til alles fordel, forklarer Søren Parmar-Sielemann fra Welfare Tech.

Partner i Processio Casper Helbo-Nielsen er enig i, at sparringen med universitetet har været afgørende for det kommende produkt.

- Som en lille virksomhed kunne vi ikke udvikle så kompliceret et produkt uden assistance fra både Syddansk Universitet og Welfare Tech. Vi har fået værdifuld adgang til viden og hjælp til afrapporteringen og styring, og det gør vores færdige produkt stærkere, siger Casper Helbo-Nielsen.

- De stigende udfordringer i det danske sundhedsvæsen kræver samarbejde og innovation på tværs af sektorer – det er det, der kaldes Triple Helix offentligt privat innovation, og det er det, der bygger bro mellem det offentlige, virksomhederne og videninstitutioner, fortæller Søren Parmar-Sielemann.

Welfare Tech forventer, at de færdige produkter ligger klar ved udgangen af 2020.

 

Processio ApS, Public Intelligence, Syddansk Universitet og Nordfyns Kommune er medlemmer af Welfare Tech.

Illustration: Pixabay.com

 

Kontakt

Søren_NY1.jpg

Søren Møller Parmar-Sielemann

Vicedirektør og daglig leder

Welfare Tech

Projektstyring, innovationspartnerskaber og sundhedsinnovation

T: +45 2932 7470

LinkedIn

Kontakt

Casper Helbo-Nielsen

Direktør

Processio ApS

M: +45 2614 1544

Download vCard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png