2019-08-27--Welfare-Tech-rådgiver-om-samarbejder-på-AI-konference.jpg

Welfare Tech rådgiver om samarbejder på AI-konference

Artificial Intelligence eller kunstig intelligens vil ændre den måde, vi tænker og leverer sundhedsydelser på. Verdens førende inden for AI samles i Odense, hvor Welfare Tech håber at inspirere til spændende innovationsprojekter inden for kunstig intelligens.

Welfare Tech er med, når verdens førende virksomheder inden for AI, forskere, klinikere og beslutningstagere samles i Forskerparken i Odense til AI-konference torsdag 12. september.

- AI bliver den trend, som vil resultere i det næste store skift inden for teknologi, har CEO hos Microsoft, Satya Nadella tidligere udtalt. 

Hovedtaler på AI-konferencen er Googles Philip Maurer, Head of Customer Engineering, Public Sector & Life Sciences. Welfare Tech har hele dagen en stand på konferencen, hvor vi vejleder om mulighederne for virksomhedssamarbejde og støttemuligheder.

Vi skaber vidensbro

Welfare Tech har i øjeblikket fire projekter åbne, hvor virksomheder, vidensinstitutioner og offentlige parter kan finde samarbejdspartnere til udvikling af nye teknologiske løsninger til sundhedssektoren.

- Vores opgave er at skabe bro mellem den viden, der findes hos forskningsinstitutionerne og resten af branchen. Vi har mange års erfaring med innovationsprojekter på tværs, og mange af vores medlemmer ser spændende muligheder i at arbejde med kunstig intelligens på velfærdsområdet, forklarer Søren Parmar-Sielemann, projektleder hos Welfare Tech.

AI i den nationale strategi

AI-konferencen arrangeres af Syddansk Sundhedsinnovation i samarbejde med bl.a. MedCom og innovationsnetværket Danish Healthtech, der også har stort fokus på kunstig intelligens. Konference ligger i god forlængelse af regeringens nationale strategi for kunstig intelligens, der sætter fire spor op, som kendetegner den danske tilgang:

  • Etisk grundlag med mennesket i centrum
  • Danske forskere skal forske i udvikling af kunstig intelligens
  • Danske virksomheder skal opnå vækst ved at udvikle og anvende kunstig intelligens
  • Den offentlige sektor skal anvende kunstig intelligens til at tilbyde service i verdensklasse.

Netop sundhed er et af de fire emner, hvor regeringen prioriterer kunstig intelligens højt. Life science - og herunder sundhedsteknologiområdet - udgør en af de store styrkepositioner for Danmark. Og formålet med at prioritere kunstig intelligens inden for sundhedsvæsnet er at kunne yde hurtigere og bedre diagnosticering samt mere målrettet behandling af sygdomme.

Fokus på indsamling af data

Kunstig intelligens hænger nødvendigvis sammen med indsamlingen af data, som bl.a. Welfare Techs projekter VIND - VelfærdsInnovation med Nyttige Data og VISE – VelfærdsInnovation for Sundt Erhvervsfremme fokuserer på.

- Kunstig intelligens trænet på data fra sundhedsområdet vil uden tvivl komme til at ændre måden, hvorpå sundhedsydelser tænkes og leveres i fremtiden. Vi ser allerede, at markedet for velfærdsinnovation i løbet af de seneste 10 år er blevet modnet, og i dag udnyttes store dele af de data, der er til rådighed. Der er ingen tvivl om, at AI bliver en del af det næste store skridt, vurderer Søren Parmar-Sielemann.

Han vil på Welfare Techs stand give rådgivning om følgende projekter, og hvordan disse kan understøtte samarbejder imellem privat virksomheder og offentlige aktører om brugen af data og AI:

 

Billede: iStock

Kontakt

Søren_NY1.jpg

Søren Møller Parmar-Sielemann

Vicedirektør og daglig leder

Welfare Tech

Projektstyring, innovationspartnerskaber og sundhedsinnovation

T: +45 2932 7470

LinkedIn

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png