2019-12-01-Mit-Welfare-Tech-SOSU Fyn.jpg

Månedens profil: Social- og Sundhedsskolen Fyn

På Social- og Sundhedsskolen Fyn arbejder de især med implementering af teknologier – både i undervisningen, men også i praksis. For at lykkes endnu bedre med implementeringen, samler SOSU Fyn pr. 1.1.2020 deres 3 afdelinger i Odense til én. Læs mere om SOSU Fyn – månedens profil i december.

På Social- og Sundhedsskolen Fyn er de ambitiøse og ønsker at lave en skole som er tidssvarende. Det betyder bl.a. at eleverne går forrest i deres læringsproces og sammen med underviserne finder hen til de mål de skal kunne for at kunne navigere både nu og i et fremtidigt arbejdsmarked.

Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark, som SOSU Fyn er en del af, har lige vundet internationalt sølv ved Learning Technologies Awards i London med læringsplatformen ViVA. 

Jacob Sangild, koordinator i Videnscenter for velfærdsteknologi Vestdanmark, fortæller herunder om SOSU Fyns spidskompetencer, plads i klyngen og syn på det velfærdsteknologiske marked.

Hvorfor er I medlem af Welfare Tech?

- Vi arbejder med omsorg, sundhed og pædagogik og har erkendt, at vi i et fremtidigt velfærdssamfund ikke kan klare os uden hjælp fra teknologier. Welfare Tech er med til at sætte fokus på meningsfulde teknologier som i et samspil mellem udviklere, uddannelsesinstitutioner, forskning og brugere gerne skulle lykkes med visionen om at kombinere alle disse interessenter og lykkes som velfærdssamfund. Det er meget komplekst og vi tror på, at vi alle skal bidrage for at vi komme i mål.

Hvad får I ud af at være medlem?

- På Social – og Sundhedsskolen Fyn er vi en del af Videnscenter for velfærdsteknologi Vestdanmark. Her har vi lavet arrangementer sammen med Welfare Tech som er til gavn for undervisere og sætter fokus på vigtigheden i at inddrage teknologier i uddannelsen. På SOSU Fyn har vi ofte besøg af folk fra netværket som fortæller om deres teknologier og dermed giver et større indblik i brugen af dem.

Hvad kan I bidrage med/tilbyde til de andre medlemmer i klyngen?

- Som skole vil vi gerne invitere udviklere ind i undervisningen og sammen forbedre og ideudvikle på nye produkter. Det giver mening for udviklerne, fordi de får sparring af brugerne med den faglige praksisnære indsigt og det giver mening i undervisningen, fordi eleverne lærer at tænke med teknologierne, skue fremad og få indsigt og ejerskab. Som videnscenter, når vi ud til alle social- og sundhedsskoler i Vestdanmark, og her hjælper vi teknologierne på vej, laver undervisningsmaterialer hvor teknologierne inddrages og eleverne forholder sig til læringsmål i uddannelserne m.v.

Hvad arbejder I med for tiden? – Nye uddannelser, studieretninger (eller andet)?

- På Social- og Sundhedsskolen Fyn er vi ambitiøse og vi ønsker at lave en skole som er tidssvarende, hvor eleven går forrest i sin læringsproces og sammen med underviserne finder hen til de mål, de skal kunne for at kunne navigere både nu og i et fremtidigt arbejdsmarked. Heri indgår teknologiforståelse som et centralt element i vores fokus. Eleverne arbejder fx med mock-up, design og laver borgerrettede teknologier vha. Littlebits (en slags LegoTech) m.v.  Vi ønsker at arbejde med implementering af teknologierne – både i undervisningen, men også i praksis. Og det skal vi gøre eleverne i stand til. Det kræver, at vi som skole er i stand til at facilitere det og øver os på.

- For at lykkes endnu bedre med implementeringen, samler vi pr. 1.1.2020 vores 3 afdelinger i Odense til én. I videnscenteret har vi lavet en Virtuel platform (ViVA), hvor eleverne kan møde en række velfærdsteknologier, få viden om dem og træne i brugen af nogle af dem. Dette for at give dem en grundviden og for at de i deres praksis kan have fokus på borgeren og ikke teknologien.

Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark har netop vundet sølv ved Learning Technologies Awards (LTA) i London i kategorien ”Bedste innovative nye læringsteknologi 2019”.

Hvad er den største tendens/udfordring i forhold til velfærdsteknologi lige nu?

- Som social- og sundhedsuddannelse arbejder vi med folks forforståelse, for uddannelsen har i mange år manglet anerkendelse. Det vil vi gerne lave om på. Både fordi der stilles mange krav i uddannelsen og fordi eleverne, og senere medarbejderne, gør en kæmpe forskel for mennesker hver eneste dag. Vi arbejder på at rekruttere bredere, på at blive endnu bedre til det praksisnære og på at give ejerskabet til eleverne. Vi tror nemlig på at det er den, der laver noget, som lærer noget.

Social- og Sundhedsskolen Fyn har været medlem af Welfare Tech siden 2010.

Læs også om ATEA Sundhed A/S, som var månedens profil i november.

 

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png