2019-01-28-Gå-sammen-om-diabetesindsatsen.jpg

Gå sammen om diabetesindsatsen – ingen skal stå alene

En national diabetesindsats, og Novo Nordisk Fondens støtte til fem regionale Steno Diabetes-centre, skal sikre bedre livskvalitet og øge livslængden for borgere med diabetes. Det kræver især dialog og samarbejde på tværs af sektorer at knække den stigende diabeteskurve.

Antallet af mennesker med diabetes er stigende og det offentliges udgifter til de mange følgesygdomme ligeså. Som diabetiker er du ofte ladt alene med din sygdom og behandling og skal selv holde øje og sikre, at du overholder ‘køreplanen’ fra din læge.

Løsningen af opgaverne og udfordringer omkring diabetes lægges i højere grad ud til de praktiserende læger, hvor det før var hospitalernes opgave. Borgere med diabetes oplever ofte at blive kastet rundt mellem egen læge, kommunen og hospital. I virkeligheden har borgerne brug for et mere nært, relevant og sammenhængende forløb.

Støtte til fælles national diabetesindsats

Novo Nordisk Fonden donerede i 2018 bl.a. 1,4 mia. kr. til Region Syddanmark til finansiering af et nyt Steno Diabetes Center på Odense Universitetshospital. Gennem de næste 10 år skal Steno Diabetes Center Odense være en del af en national indsats på diabetesområdet. Indsatsen skal understøtte kvaliteten af behandling, pleje, forebyggelse, social støtte mv. til personer med diabetes.

- Det er vigtigt at understrege, at indsatsen også handler om at involvere de mennesker, det handler om – og at finde nye løsninger baseret på aktuelle behov. Ved at samarbejde på tværs, får man indblik i, hvad der rører sig hos ” de andre”, supplerer Mette Damkjær Syse, programleder hos Steno Diabetes Center Odense.

- Ved at samarbejde på tværs af sektorer har vi blandt andet mulighed for at skabe et mere sammenhængende forløb for personer med diabetes, siger bl.a. Katrine Schousbøll Leth, udviklingskonsulent ved Center for Velfærdsteknologi, Odense Kommune.

Den 13. marts 2019 mødes kommuner, sygehuse, regioner, vidensinstitutioner, virksomheder, interesseorganisationer og andre interesserede i emnet diabetes til arrangementet ’Dialogmøde: Et sammenhængende sundhedsvæsen for diabetikere’. Dialogmødet har til formål at skabe en platform for dialog, erfaringsudveksling og videndeling om nuværende og kommende velfærdsteknologiske løsninger. Der vil derudover også være fokus på netværksudbygning mellem private og offentlige aktører. 

Odense Kommune og Steno Diabetes Center Odense arrangerer i samarbejde med Welfare Tech dialogmødet.

Tilmeld mig Dialogmøde: Et sammenhængende sundhedsvæsen for diabetikere

 dialogmøde

Fakta om Steno Diabetes Center

  • Novo Nordisk Fonden og de danske regioner har taget initiativ til 5 ambulante diabetescentre: Steno Diabetes Center Copenhagen, Steno Diabetes Center Aarhus, Steno Diabetes Center Odense, Steno Diabetes Center Nordjylland, Steno Diabetes Center Sjælland.
  • Den overordnede vision for de 5 centre er at bremse det stigende antal af nye borgere med diabetes og skabe bedre livskvalitet og øge livslængden, som den øvrige befolkning.
  • Steno Diabetes Center Copenhagen blev etableret 1. januar 2017 som det første af Steno Diabetes Centrene i Danmark.
  • Kerneaktiviteterne i de 5 diabetescentre består af fire søjler:
  1. En klinisk del, der består af ambulatorier, hvor diabetespatienten møder læge, sygeplejersker, diætist og fodterapeut
  2. Forskning
  3. Fokus på det tværsektorielle, samarbejde med kommuner og almen praksis
  4. Fokus på kompetencer for sundhedsprofessionelle 

Læs mere Diabetes i verdensklasse (via Novo Nordisk Fonden)

Se video: En ny diabetesbehandling

Steno Diabetes Center Odense/Odense Universitetshopital (OUH) og Odense Kommune er medlemmer i Welfare Tech.

Foto: Fancycrave/Unsplash

Kontakt

Krista-Blaabjerg_NY.jpg

Krista Ebsen Blaabjerg

Seniorkonsulent

Welfare Tech

Netværksudvikling og eventkoordinering

T: +45 3139 7892

LinkedIn

Skype id : krista.blaabjerg2

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png