2019-01-02 Goddag det er din læge der banker på skærmen.jpg

Goddag - det er din læge, der banker på skærmen

Det digitale lægebesøg: 49 pct. af de danske kommuner bruger skærmopkald til borgere i hjemmeplejen, socialpsykiatrien eller på handicap- eller sygeplejeområdet. Det viser en analyse sat i værk af KL's Center for Velfærdsteknologi. Men hvad er forskellen på videokonsultation, skærmbesøg og telemedicin?

Hallo – er der nogen hjemme?

Danske Regioner har en ambition om, at hvert tredje af dine lægebesøg skal foregå digitalt – enten gennem din computerskærm eller via tablet/smartphone. Formålet er at kunne tilbyde dig mere fleksible, nemmere og individualiserede sundhedsydelser. For sundhedspersonalet giver det mulighed for at holde nemme og sikre videokonsultationer med dig og dine medborgere.

Konference 31. januar 2019: Videokonsultation for alle – hvad skal der til?

Et digitalt (læge-)besøg kan foregå på flere måder. Her er et kort overblik over tre forskellige: videokonsultation, skærmbesøg og telemedicin.

1. Videokonsultation

Videokonsultation mellem sundhedsfagligt personale (fx læge, sygeplejerske, SOSU-assistent) giver borgeren mulighed for at modtage behandling via video. Videokonsultationer kan bruges som et supplement i borgerens behandling, eller det kan erstatte nogle af de samtaler, hvor borgeren ellers skulle møde op.

Læs også Videokonference mellem Grønland og Rigshospitalet

2. Skærmbesøg

Viborg Kommune bruger fx skærmbesøg til at guide borgerne til at drikke, spise eller tage medicin. Samtidig bruges det til tryghedskald, dvs. til at give struktur på hverdagen. Borgeren bliver via en tablet guidet i selv at tage bad, medicin eller støttestrømper på.

3. Telemedicin

Telemedicin er sundhedsfaglige ydelser, som understøttes digitalt. Ofte bruges telemedicin i forhold til patienter (borgere), som fx har lang vej til behandlingssted eller har hyppige målinger i forbindelse med et sygdomsforløb.

Med telemedicin har patienten muligheden for at blive inddraget mere i sit eget behandlingsforløb og for at blive bedre til at mestre sin egen sygdom. Patienterne laver selv deres egne målinger i hjemmet og får derved mulighed for at få et bedre overblik.

Læs mere Sød musik og nyt samarbejde spiller i OPI-projekt 'Takt og Tone i Telemedicin'

- Vi skal tage imod de muligheder, teknologien byder på. Men det kræver en ændring af kulturen i ’systemerne’, som betyder, at vi skal ændre vores adfærd på en række områder. Patienterne skal stadig have den bedste ydelse, der skal stadig være kvalitet og evidens for det, vi laver. Men de elementer modsiger ikke hinanden. Faktisk mener jeg, at vi med ny teknologi har et redskab til at øge den lighed for sundhed, som vi ønsker i vores demokratiske samfund, siger Peder Jest, direktør Odense Universitetshopital i denne artikel (Telemedicin - hvad bliver det næste?)

Men er videoløsninger relevante for alle? Og hvordan får patienter og borgere en passende kombination af ansigt-til-ansigt-konsultationer og virtuelle møder? 

Deltag på konferencen: Videokonsultation for alle – hvad skal der til?

På konferencen kan du høre om potentialerne ved videokonsultationer på sundhedsområdet og være med til at sætte fokus på optimale løsninger på tværs af sektorer. Det foregår i Odense den 31. januar 2019.

Se programmet og tilmeld dig i dag

Konferencen er arrangeret af MedWareSundhedsekspressen og Welfare Tech. MedCom og Odense UniversitetshospitalCenter for Innovativ Medicinsk Teknologi bidrager med cases. 

MedWare, Sundhedsekspressen, Odense Universitetshospital er medlemmer af Welfare Tech.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png