• Forside >
  • Nyheder >
  • Region Nordjylland vælger kendt leverandør af elektronisk patientjournal
2019-06-26-Region-Nordjylland-vælger-kendt-leverandør-af-elektronisk-patientjournal.jpg

Region Nordjylland vælger kendt leverandør af elektronisk patientjournal

Tre ud af Danmarks fem regioner får nu fælles leverandør af den elektroniske patientjournal, og dermed samles hele Jylland og Fyn i en fælles løsning.

Alle hospitaler i Region Nordjylland får ny elektroniske patientjournal. Regionsrådsformand Ulla Astmand har netop skrevet under på en aftale om at bruge systemet Columna, der allerede er i drift i Region Midtjylland og ved at bliver implementeret i Region Syddanmark.

Region Nordjyllands digitaliseringsstrategi skal være fundament for fremtidens sundhedsvæsen. Ifølge regionens it-direktør Klaus Larsen indebærer det en transformation af hele det nordjyske sundhedsvæsen, hvor digitale teknologier anvendes til at sætte patienten og dennes data i centrum og på tværs af alle parter i sundhedsvæsenet.

- Der er brug for en ny elektronisk patientjournal, som er mere fleksibel, giver mulighed for mobilløsninger, og som lettere integrerer med telemedicinske løsninger og andre af nutidens krav til en moderne platform for sundheds-it. Det får vi med denne løsning, siger Klaus Larsen.

Flere sygehuse er i gang

Softwarevirksomheden Systematic, som står bag Columna, ser frem til samarbejdet med endnu en region.

- Vi har i forvejen et særdeles godt samarbejde med Region Nordjylland, hvor flere sygehuse allerede anvender Columna til medicin og styring af deres logistiske flow. Derudover bruger flere nordjyske kommuner vores borgerjournalsystem Cura i hjemmepleje og hjemmesygepleje, og vi ser det som en stor anerkendelse, at vi nu får mulighed for at udbygge vores samarbejde til også at omfatte den fulde elektroniske patientjournal, siger direktør Michael Holm, Systematic.

Ca. 13.000 nordjyske læger, sygeplejersker, sekretærer og øvrigt sundhedspersonale kommer i fremtiden til at anvende Columna hver dag på regionens 12 behandlingssteder – herunder Aalborg Universitetshospital. 

Fælles system giver synergier

Det bliver en fordel, at hele Vestdanmark fremover bruger et fælles system, mener Systematic-direktøren. Michael Holm forudser et øget praktisk og strategisk samarbejde mellem de vestdanske regioner, hvor der nu bliver mulighed for synergier de tre regioner imellem.

Michael Holm ser desuden et spændende perspektiv for de nordjyske kommuner i at indgå i tværsektorielt samarbejde med regionens hospitaler omkring patientbehandling og –opfølgning. Flere kommuner har nemlig også valgt Systematics borgerjournalsystem Cura som sundhedsfaglig platform.

- Hvis man ønsker at dele data på tværs af sektorer, kommuner og regioner, bliver det fremover væsentligt lettere, da systemernes grundstruktur er fælles, og udvekslingsformaterne allerede er på plads, forklarer Michael Holm.

Det forventes, at Region Nordjyllands klinikere kan tage Columna i brug i efteråret 2021. 

Fakta om Systematics Columna Clinical Information System

  • Columna Clinical Information System består af fem moduler, som tilsammen danner en komplet klinisk it-arbejdsplads, der understøtter de sundhedsprofessionelles arbejde.
  • Systemet understøtter det sundhedsfaglige personale i at håndtere patientrelaterede opgaver som planlægning af pleje, medicinering, booking af operationer og undersøgelser på tværs af afdelinger og hospitaler samt svar på undersøgelser og prøver.
  • Samtidig opsamler systemet administrative patientdata, som skal anvendes regionalt og nationalt.

 Systematic er medlem af Welfare Tech.

 Illustration: Systematic

 

Kontakt

Henrik Jespersen

Senior Vice President, Kontraktansvarlig

Systematic A/S

T: +45 4196 5483

Download vCard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png