• Forside >
  • Nyheder >
  • Dansk-tysk samarbejde udbreder velfærdsteknologi til pleje af demente
2019-05-23-Dansk-tysk-samarbejde-udbreder-velfærdsteknologi-til-plejen-af-demente1.jpg

Dansk-tysk samarbejde udbreder velfærdsteknologi til pleje af demente

Videndeling, samarbejde og afprøvning af teknologier har gennem tre år skabt momentum for, hvordan velfærdsteknologi kan øge livskvaliteten for mennesker med demens og forbedre arbejdsgange for plejepersonalet. Resultatet er en guide til succesfuld implementering og et nyt diplomuddannelsesmodul, som giver plejepersonale et kompetenceløft i værdiskabende anvendelse af teknologi.

Det dansk-tyske projekt, Demantec, har over tre år samlet eksperter, fagpersoner og virksomheder på tværs af den dansk-tyske grænse for sammen at undersøge, hvordan teknologi kan sættes i spil og afhjælpe en af sundhedssektorens helt store udfordringer. Nemlig, hvordan vi håndterer det stigende antal mennesker demens og imødekommer behovet for passende plejetilbud i en tid med mangel på uddannet personale. 

- I Demantec har vi haft mulighed for at implementere eksisterende løsninger og målrette og tilpasse dem, så vi forbedrer brugbarheden. Det handler ikke om teknologi alene, men også om, hvordan vi gør brug af dem, siger Professor Dr. Bosco Lehr, fra Institute for eHealth and Management in Health Care ved Flensburg University of Applied Sciences, der har været lead-partner i Demantec. 

Implementering er nøglen til succes

To danske teknologier, en digital kommunikations- og planlægningsløsning og et sensorbaseret kaldesystem, er konkret blevet afprøvet på plejehjem i Danmark og Tyskland. Resultaterne har skabt baggrund for udgivelsen af en Go-to-guide til succesfuld implementering, som giver tips til, hvordan man udgår de faldgruber, der typisk opstår, når ny teknologi tages i brug og ændre arbejdsgange og samarbejdsformer. 

- En ting, der træder tydeligt frem er, hvor betydningsfuld ledelsens rolle er i forhold til implementering af ny velfærdsteknologi. Hvis medarbejdere, der skal anvende produktet til daglig, ikke tydeligt kan se fordelene ved det nye produkt, er man langt fra en succesfuld implementering, siger Lise Ringkvist fra Syddansk Sundhedsinnovation, der står bag implementeringsguiden.

Download Go-to-guide for your implementation journey (pdf)

Kompetenceløft og medarbejderinddragelse

Samarbejdet i Demantec har også bidraget med input og viden til et nyt uddannelsesmodul på de sundhedsfaglige diplomuddannelser. Praktiske erfaringer med velfærdsteknologi i plejesektoren afslører, at der er et behov for større medarbejderinddragelse og refleksioner over, hvordan teknologi bruges, hvis den skal skabe værdi for både borgere, medarbejdere og kommunens pengekasse. 

- Medarbejdere ude i praksis skal inddrages, hvis teknologi skal have værdi. Derfor vil vi tilbyde et nyt diplommodul, som uddanner nøglepersoner, der kan facilitere læringsrum på plejecentrene. Læringsrummene skal give medarbejdere mulighed for at reflektere over konkrete situationer fra hverdagen i forhold til borgere, der lider af  demens og sammen træffe beslutninger vedrørende teknologiske muligheder for den enkelte borger, siger Ulla Skjødt fra Professionshøjskolen Absalon, der har været med at til at skabe den nye uddannelse. 

Professionshøjskolen Absalon udbyder diplommodulet fra efteråret 2019.

Læs mere om uddannelsen: Ny uddannelse giver medarbejdere i plejesektoren et teknologisk kompetenceløft

Samarbejde åbner døre til nyt marked

Testene og videnopsamlingen i Demantec er gennemført af 10 partner i Danmark og Tyskland. De tæller både virksomheder, uddannelsesinstitutioner, plejeudbydere og innovationspartnere. Hertil kommer knapt 40 netværkspartnere, som har udstillet og præsenteret teknologiske produkter for kommuner og plejeserviceudbydere, der adresserer demensudfordringen. Flere har ført til konkret salg og implementering af teknologien.  

- Demantec har givet os indsigt og erfaring. Det at være hands-on i driften i både Tyskland og Danmark, og afprøve vores produkt, det har på godt og ondt givet os nogle læringer og gjort os bevidste om nogle områder på markederne - i hvert fald Tyskland. Vi har fået indblik i, hvordan det fungerer, når vi skal helt ind i motorrummet og implementere på et plejehjem, siger Lars Jessen, CEO i Life-Partners A/S, der som partner og del af Demantec har testet deres innovative kommunikations- og planlægningsteknologi, Life-Manager, på plejehjem i Tyskland og Danmark. 

Life-Partners har i dag opbygget en stærk tilstedeværelse på de tysktalende markeder og bruger aktivt den viden, de har tilegnet sig i Demantec. 

- Vi har i Life-Partners sendt Go-to-Guiden videre til vores forhandler i Østrig, så han på den måde er bedre forberedt på, hvad en implementeringsproces indebærer, og hvilke faser vi skal igennem for at få en succesfuld implementering, lyder det fra Lars Jessen.

Stor interesse for netværk og videndeling

Flere end 400 personer fra virksomheder og offentlige institutioner har deltaget i Demantec’s netværksaktiviteter og konferencer. Det bekræfter den store interesse og behovet for nye løsninger til pleje af demente. 

Alene i Danmark lever flere en 85.000 mennesker i dag med en demensdiagnose (ca. 1,5 % af befolkningen), mens tallet i Tyskland er over 1.5 millioner mennesker (knapt 2 % af befolkningen). Og tallene er stigende. Det har mærkbare konsekvenser. Ikke kun for den demente, men også for deres pårørende og det omkringliggende samfund, som er nødt til at finde passende plejetilbud, målrettet den dementes særlige behov. 

Demantec har samlet artikler og cases fra projektet i en ny publikation, der viser bredden og nogle af resultaterne i Demantec, ligesom den indeholder en oversigt over de mange partnere og netværkspartnere i Demantec.

Download publikationen Demens og innovative teknologier - Udvikling og samarbejde på tværs af grænser (pdf)

For yderligere information

Vil du vide mere om Demantec kan du kontakte Karen Lindegaard, seniorkonsulent, Welfare Tech, T. +45 2461 1931, karli@welfaretech.dk.

Lars Jessen, CEO, Life-Partners A/S, T. +45 2299 0730, lmj@life-partners.com

Lise Ringkvist, projektleder, Syddansk Sundhedsinnovation, T. +45 2924 8981, lru@rsyd.dk

Ulla Skjødt, lektor, ph.d., Professionshøjskolen Absalon, T. +45 7248 1177, usk@pha.dk.

Om Demantec

Demantec er et treårigt projekt, finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Syddansk Vækstforum. 

Projektet har fra 2016 til 2019 samlet virksomheder, sundhedsprofessionelle og forsknings- og uddannelsesinstitutioner på tværs af den dansk-tyske grænse. Målet har været at fremme samarbejde om udvikling, tilpasning og afprøvning af teknologier, der fremmer et selvstændigt liv for mennesker med demens og forbedre plejetilbuddene til demente. 

Demantec blev officielt afsluttet i februar 2019.

De tyske partnere i Demantec er:

De danske partnere i Demantec er: 

Welfare Tech er initiativtager til projektet, mens Flensburg University of Applied Science har været lead-partner. Welfare Tech har bidraget til netværksskabelsen i projektet og inddraget netværkspartnere.

De danske partnere, ANYgroup, Aabenraa Kommue, Syddansk Sundhedsinnovation (under Region Syddanmark), Life-Partners og Professionshøjskolen Absalon er alle medlem af Welfare Tech.

Billede: Demantec

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png