2019-05-08-Mit-Welfare-Tech-Suma Care.jpg

Månedens profil: Suma Care

Fra våde bleer til varme hænder med sensorteknologi. En tynd sensorstrimmel med en datalogger hjælper personer, som lider af moderat til svær inkontinens. Teknologien kommer fra virksomheden Suma Care, som er månedens profil i maj.

Personaleomkostninger og bleindkøb er en tung post på kommuner og regioners plejebudgetter. Udgifterne stiger i takt med den demografiske udvikling på ældreområdet – flere ældre og færre ’varme hænder’ til at hjælpe.

Suma Care står bag udvikling og implementering af Wear&Care, som kan medvirke til at nedbringe forbruget af bleer og tunge bundskift. En tynd sensor og en datalogger reducerer antallet af overflødige bleskift og giver besked til medarbejderne om, at bleen skal skiftes. Det sikrer bl.a. bedre trivsel og døgnrytme for personer med inkontinens, bedre forhold for sundhedspersonalet og sikrer bedre økonomi i kommuner og regioner.

Anne Cordel, Product Manager hos Suma Care, fortæller herunder om Suma Cares spidskompetencer, plads i klyngen og syn på det velfærdsteknologiske marked.

Hvorfor er I medlem af Welfare Tech?

- Suma Care er medlem af Welfare Tech, fordi det er godt netværk, der består af både private og offentlige aktører, med fokus på velfærdsteknologi. Welfare Tech og medlemmerne i klyngen skaber en god platform – både med at lytte til kommunernes produktønsker og derigennem målrette vores produkter bedst muligt mod markedet.

Hvad får I ud af at være medlem?

- Gennem fx Welfare Techs arrangementer og netværk kan vi som firma skabe relationer både eksternt og internt. Vi møder andre firmaer og lærer af deres erfaringer og får derigennem også et netværk i netværket. Vi har også fået skabt kontakt til salgskanaler i udlandet.

- Welfare Tech afholder mange gode arrangementer for medlemmerne – og det er altid hyggeligt at møde nogle man kender, både i Danmark og udlandet, fordi vi har mødt hinanden før igennem Welfare Tech.

Hvad kan I bidrage med/tilbyde til de andre medlemmer i klyngen?

- Vi forsøger så vidt muligt altid at udbrede vores kendskab til de andre medlemmer i Welfare Tech, hvis vi hører om efterspørgsel efter forskellige velfærdsteknologiske produkter eller -løsninger. Et stærkt netværk er også at have interesse i at andre medlemmer klarer sig godt!

- Suma Care vil meget gerne samarbejde med andre virksomheder i Welfare Tech, hvis vi sammen kan skabe noget i hinandens løsninger, der kan give en værdi for begge parter. Og så vil vi meget gerne dele vores viden og erfaring om fx det tyske marked, hvor det for os er en klar fordel at gå direkte – i eget selskab - fremfor med distributør.

Hvad er i dine øjne den største tendens/udfordring på markedet lige nu?

- Udover fokus på at lukke aftaler på det danske marked, så er Tyskland vores helt store fokus lige nu. Her har vi etableret et datterselskab og vi har store forventninger til det tyske marked og ikke mindst vores nye tyske kollegaer. De oplever stor efterspørgelse på vores produkt Wear&Care. I Norge skal vi i gang med et pilotprojekt, da vi har mange interesserede kunder. Med hjælp fra Welfare Tech har vi etableret samarbejde med en stærk norsk distributør.

- Helt generelt ser vi en tendens henimod et bredere perspektiv: Borgerens værdighed og individuel tilpasset pleje, personalets arbejdsglæde, de pårørendes tryghed og muligheder for at vinde ressourcer til mere omsorg. Det vil sige en bevægelse i kommunerne og private plejehjem i Danmark og udlandet, hvor man ikke kun ser på effektiviseringer og gevinster.

For mere information om Suma Care, så besøg www.sumacare.dk eller kontakt Anne Cordel, Product Manager, T. +45 5357 1656, aco@sumacare.dk.

Suma Care har været medlem af Welfare Tech siden maj 2014.

Læs også BEKEY er månedens profil i april.

 

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png