• Forside >
  • Nyheder >
  • Nyt projekt styrker sundhedsprofessionelles digitale færdigheder
2019-05-01-Nyt-projekt-styrker-sundhedsprofessionelles-digitale-færdigheder.jpg

Nyt projekt styrker sundhedsprofessionelles digitale færdigheder

De mange nye digitale løsninger i social- og sundhedssektoren stiller nye krav til sundhedsprofessionelle medarbejderes digitale færdigheder. Welfare Tech er sammen med Sygehus Sønderjylland og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole med i et nyt internationalt samarbejde, der skal udvikle innovative træningsmetoder, så medarbejdere kan træne deres digitale færdigheder som del af jobbet.

DISH (Digital & Innovation Skills Helix in Health) er et nyt treårigt, europæisk projekt, som retter fokus på de manglende digitale kompetencer sundhedsprofessionelle ofte har, når de skal anvende nye teknologiske løsninger, som del af deres arbejde.

Alt for mange digitale løsninger, der på papiret lover effektiviseringer, bedre arbejdsgange og lettere kommunikation med borgerne, når ikke deres fulde potentiale og bliver implementeret i større skala. Årsagen skyldes overvejende to ting: Dels er løsningerne ikke udviklet i samarbejde med sundheds- og plejepersonalet og i tilstrækkelig grad tilpasset deres aktuelle arbejdsgange, kultur og behov. Dels stikker personalets manglende digitale færdigheder og evner til at koble teknologien til deres faglige arbejde en kæp i hjulet for optimal anvendelse af teknologien.

Løsningen er ikke flere manualer eller introduktionskurser. Løsningen er uddannelse og træning af de sundhedsprofessionelles digitale færdigheder. Det skrev Sundheds- og Ældreministeriet allerede i januar 2018 ind i Strategi for digital sundhed 2018-2022. Ikke alle sundhedspersoner har de samme forudsætninger for at tage de nye løsninger i brug. Teknologien skal være en hjælp i hverdagen – ikke en unødig arbejdsgang eller meningsløs registrering, der tager tid fra borgeren. Derfor er det afgørende, at sundhedspersonalet tilbydes den tilstrækkelige uddannelse i brugen af digitale løsninger, så alle kan drage fordel af de muligheder, som ny teknologi giver, lyder det i strategien. Det er den tråd DISH samler op.

Koncept for praktisk træning af digitale færdigheder

Via såkaldte triple helix partnerskaber i fem europæiske lande vil DISH udvikle et koncept, Learning Innovation Unit (LIU), for træning af digitale færdigheder. Her skal sundhedspersonale gennem samarbejde og konkret brug af digitale løsninger kunne identificere konkrete implementeringsudfordringer, innovationsbehov og træningsbehov. Træningen skal foregå i faglige miljøer i det daglige arbejde, så konceptet understøtter implementeringen af de udviklede træningsløsninger. Den praktiske brug af løsningerne vil desuden udvikle de nødvendige kompetencer og samarbejds- og kommunikationsmåder på tværs af sektorer og give mulighed for patientinvolvering. 

Den praktiske tilgang i læringskonceptet gør samtidig DISH-projektet interessant for virksomheder, der leverer sundheds-it. Træningen via konkret brug af digitale løsninger giver virksomhederne mulighed for at komme i dialog med brugerne af deres løsninger og få feedback på teknologiernes anvendelse. 

- Mange virksomheder oplever udfordringer med personalets it-kompetencer og innovationsparathed i forhold til at ændre arbejdsgange, så man drager det fulde udbytte af nye it-løsninger. Dette kan på sigt føre til at man ikke høster de økonomiske gevinster man forventer, eller at man ikke opnår en skaleret implementering, siger Karen Lindegaard, Welfare Tech. 

Europæiske samarbejde og videndeling

DISH-partnerne kommer fra 5 regioner i Europa: Syddanmark i Danmark, Bergen i Norge, Liverpool i Storbritannien, Lübeck/Mecklenburg-Vorpommern i Tyskland og Valencia i Spanien. Hvert land har etableret et triple helix-partnerskab bestående af en uddannelsesinstitution, en sundheds- og plejeudbyder og en repræsentant for erhvervslivet. De vil på forskellig vis bidrage til projektets tre faser: forberedelse, udvikling og test. I testfasen vil alle lokale triple helix-partnerskaber blive aktivt involveret for at sikre, at leverancerne udvikles så tæt på reelle behov som muligt.

I Danmark består triple helix-partnerskabet af Sygehus Sønderjylland, der tester træningen, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, der står for kompetencevurdering og den samlede udvikling af et evalueringskoncepter, samt Welfare Tech, der sikrer inddragelse af virksomheder i ”Learning Innovation Unit”-konceptet.

DISH støttes desuden af deltagere fra Krakow i Polen, European Connected Health Alliance (ECHAlliance) og partnere fra Bruxelles.

Vil du være med?

Er du interesseret i at bidrage med viden til DISH eller følge projektet nærmere kan du kontakte Karen Lindegaard, Welfare Tech på e-mail karli@welfaretech.dk og høre nærmere. 

Læs mere om projektet 

DISH-projektet er medfinansieret af Eramus + programmet under EU. 

Billede: iStock.

Kontakt

Karen-Lindegaard_NY.jpg

Karen Lindegaard

Seniorkonsulent

Welfare Tech

Internationalt samarbejde, klyngeudvikling, forretningsudvikling

T: +45 2461 1931

LinkedIn

Skype id : karen.santos.lindegaard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png