2019-03-15-Mit-Welfare-Tech-Vitec.jpg

Månedens profil: Vitec MV (MV Nordic)

Hver 6. dansker mellem 16 og 65 år har svært ved at læse simple tekster og besvare spørgsmål om indholdet. Vitec MV har i mere end 25 år leveret digitale læremidler og læse- og skrivestøttende hjælpemidler til ordblinde og læseudfordrede elever i bl.a. uddannelsessektoren – og nu også sundhedssektoren. Læs mere om månedens profil i marts: Vitec MV (MV Nordic).

I Københavns Kommune har 42 % af kommunens social- og sundhedsmedarbejdere svært ved at læse og skrive. Mange af dem fordi dansk er deres andetsprog (iflg. rapport fra Københavns Kommune i 2013, red.). Med større krav om skriftligt dokumentation – og i en højere kvalitet - giver det udfordringer. For Vitec MV betyder det muligheder.

Henrik Lindholm, projektchef i Vitec MV, fortæller herunder om Vitec MV’s spidskompetencer, plads i klyngen og syn på det velfærdsteknologiske marked.

Hvorfor er I medlem af Welfare Tech?

- Vi har været medlem siden 2010, da vi så det som en fordel at være med i et netværk omkring velfærdsteknologi. Og det gør vi stadigvæk.

Hvad får I ud af at være medlem?

- Medlemskabet af Welfare Tech bringer os tættere på udfordringerne på social- og sundhedsområdet. Vi får ny viden, som vi bruger i vores produktudvikling og markedskommunikation. Ligeledes får vi udbygget vores netværk i forhold til samarbejdspartnere og kunder.

Hvad kan I bidrage med/tilbyde til de andre medlemmer i klyngen?

- Vi tilbyder digitale værktøjer, der hjælper med en relevant og korrekt skriftlig kommunikation. Her har vi en masse viden, vi kan dele og sparre omkring. Vores læse- og skriveværktøjer IntoWords og CD-ORD hjælper med dokumentation i fx elektroniske omsorgsjournalsystemer i hjemmeplejen. 

Læs også Aleksandra får ekstra hjælp til dansk på sosu-uddannelsen: 'Nu kan jeg bedre følge med' (via dr.dk)

Hvad arbejder I med for tiden? – nye produkter, samarbejder el.lign.?

- Vi oplever i disse år en stadig større interesse for vores værktøjer til læse- og skriveudfordrede ansatte i social- og sundhedssektoren, som i stigende grad skal kommunikere og dokumentere skriftligt.

- Vi arbejder derfor på at udbrede vores læse- og skriveværktøjer til ansatte i kommuner og regioner - bl.a. med fokus på relevante fagord inden for en række fagområder. På den måde kan vores værktøjer, som CD-ORD og IntoWords, understøtte netop det fagspecifikke sprog og ordforråd, den enkelte medarbejder i sundhedssektoren har brug for.

Hvad er i dine øjne den største tendens/udfordring på markedet lige nu?

- Inden for SOSU-området er dokumentationskravet stigende og behovet for støtte til den skriftlige kommunikation er særligt stort, da mange social- og sundhedsassistenter her kan være særligt udfordret.

- Vi oplever samtidig, at vores brugere skal producere mere skriftlig dokumentation i en højere kvalitet. For det øger effektiviteten og er med til at sikre, at der ikke sker fejl og misforståelser.

- Med støtte til den skriftlige kommunikation giver det den enkelte mere lyst til at kommunikere på skrift; værktøjerne hjælper med at forbedre kvaliteten i det skrevne, og er samtidigt med til at træne og forbedre skriftlige kompetencer. Og så fungerer vores værktøjer med de mest udbredte dokumentationssystemer i Danmark, hvilket gør det særligt relevant for kommunerne.

For mere information om Vitec MV, så gå ind på www.vitec-mv.com eller kontakt Henrik Lindholm, T. 6591 2022, henrik.lindholm@vitecsoftware.com

Vitec MV (MV Nordic) har været medlem af Welfare Tech siden maj 2010.

Læs også Viewcare er månedens profil i januar.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png