2019-03-11-Tænk-altid-teknologi-som-en-organisatorisk-forandring.jpg

Tænk altid teknologi som en organisatorisk forandring

Udsigten til mangel på medarbejdere på social- og sundhedsområdet giver momentum for implementering af velfærdsteknologi. Welfare Tech stiller i en artikelserie skarpt på implementering af teknologi i kommunerne.

I denne artikelserie på tre kan du blive klogere på, hvordan kultur og ledelse bør tænkes som en del af enhver implementering, når eksperter fra Aarhus Universitet, Odense Kommune og teknologivirksomhederne Life Partner og Systematic deler ud af deres erfaringer. Dette er første artikel, hvor du møder Mickael Bech, professor i sundhedsledelse ved Aarhus Universitet og tidligere direktør i Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE).

Ifølge Mickael Bech kan vigtigheden af at sammenholde det organisatoriske setup og borgerens behov ikke overvurderes nok, når velfærdsteknologiske løsninger skal identificeres. Teknologien kan ikke blot kobles på det eksisterende arbejde. Skal teknologien opnå sit potentiale, kræver det, at medarbejdere og ledere træder et skridt tilbage og forholder sig til, hvordan man mest hensigtsmæssigt organiserer sig i forhold til den nye teknologi. 

- Vi skal ikke gøre det, vi allerede gør med en teknologisk overbygning og håbe, at det bliver bedre og billigere. Vi kan ikke alene tænke på teknologien som en ny ydelse. Vi bliver nødt til at tage eksisterende arbejdsgange op til revision og gentænke begrebet ’ydelse’ og ikke mindst borgernes involvering. Det er alt for dyrt, hvis de digitale ydelser bliver tillægsydelser, som det desværre ofte sker i dag, siger Mickael Bech.

Læs også: 4 konklusioner om strategisk implemetering af velfærdsteknologi

En insisterende ledelsesopbakning 

Ydelser og arbejdsopgaver er nye, når vi implementerer en velfærdsteknologi. Det gælder også de krævede kompetencer hos medarbejderne. Spørger du Mickael Bech, kræver det organisatoriske forandringer. Og organisatoriske forandringer kræver en insisterende ledelsesopbakning. 

De fleste har oplevet at få en ny kollega, og ifølge Mickael Beck kan der drages mange paraleller mellem, hvordan vi tager imod en ny kollega, og hvordan vi bør implemetere velfærdsteknologi. 

- Når vi får en ny kollega, er det sjældent at vedkommende dumper ned på sin kontorstol, og er nøjagtig som den kollega, der forlød stolen. Derfor begynder vi helt automatisk at organisere os anderledes og fordele opgaverne på ny. Det samme skal vi gøre med de teknologier, vi implementerer, siger Mickael Bech.   

Til at starte med er den nye kollega et forstyrrende element, men fordi organisationen er forberedt på forandringen, går der ikke lang tid, før de nye arbejdsrutiner giver mening. Ligesom en ny kollega, må man forvente og planlægge efter, at en ny teknologi ændrer organisering og fordeling af arbejdsopgaver. 

Læs også: Ledelsens rolle er afgørende for succesfuld implementering

Også magt- og ressourcefordelingen blandt medarbejderne ændrer sig, når man implementerer en sundhedsteknologi. Michael Beck pointerer, at det er vigtigt, at ledelsen anerkender, at der vil være vindere og tabere i en organisatorisk forandring, fordi man udfordrer medarbejdernes uformelle privilegier. 

- Naturligvis er visse elementer uforudsigelige under implementering, og man arbejder under høj kompleksitet. Men forventningerne til den nye teknologi vil kun lade sig indfri, hvis man anerkender, at en teknologi ikke er organisationsneutral, slutter Mickael Bech.

Se også: Go-to-guide til implementering af velfærdsteknologi 

Næste artikel

I næste artikel, som udkommer sidst i marts 2019, møder du Gitte Østergaard, direktør i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune. Hun går spadestikket dybere og giver sine råd til, hvem man som offentlig og privat part skal inddrage for at understøtte implementering af velfærdsteknologi. 

Aarhus Universitet er medlem af Welfare Tech.

Billedkilde: VIVE.


Dette er første artikel i en artikelserie på tre, som belyser implementering af ny teknologi i kommunerne: 

1. artikel - medio marts 2019: Tænk altid teknologi som en organisatorisk forandring
Interview med Mickael Bech, professor i sundhedsledelse ved Aarhus Universitet.

2. artikel - slut marts 2019: Tænk i flere faggrupper, når ny teknologi implementeres
Interview med Gitte Østergaard, direktør i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune.

3. artikel - medio april 2019: Hvad siger virksomhederne om implementering af teknologi i det offentlige?
Interview med Brian Fisker, Systematic, og Bo Iversen, Life-Partners. 

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png