• Forside >
  • Nyheder >
  • Erhvervslivet skal udvikle kunstig intelligens til sundhedsområdet
2019-11-15 Erhvervslivet skal udvikle kunstig intelligens til sundhedsområdet.jpg

Erhvervslivet skal udvikle kunstig intelligens til sundhedsområdet

Markedet for at udvikle AI til pleje- og sundhedsområdet er åbent. Det offentlige efterlyser virksomheder, der vil samarbejde om at udvikle nye løsninger, der kan effektivisere fremtidens velfærd. Det var en af opfordringerne, da Welfare Tech og ATV afholdt konferencen ’Hvordan bliver AI en sund forretning’

Vi er åbne for ideer og initiativer, og vi er klar til at samarbejde. Sådan cirka var beskeden til små og store virksomheder, der ønsker at udvikle kunstig intelligens til sundhedssektoren.

80 deltagere var samlet, da Welfare Tech og ATV – Akademiet for de Tekniske Videnskaber – satte fokus på udfordringer og løsninger til en sund forretning inden for AI (artificial intelligence).

Direktør i Welfare Tech, Troels Bierman Mortensen, var ordstyrer, og han konkluderede dagen med en opfordring til erhvervslivet.

- Meldingen var klar fra det offentlige. Der er brug for input fra erhvervslivet. Det er de kommercielle virksomheder, som skal drive innovationen på AI-området. Til gengæld står hospitaler og vidensinstitutioner klar til at samarbejde med viden om behov, indsamling af data og forskningsmidler, sagde Troels Bierman Mortensen. 

Kom med jeres ideer og lad os samarbejde

Odense Universitetshospital er en af de offentlige institutioner, der har en lang tradition for udviklingsprojekter med både virksomheder og vidensinstitutioner. På AI-konferencen fortalte lægelig direktør Peder Jest om et af de nyeste tiltag inden for samarbejde med virksomheder på AI-området, nemlig Center for klinisk AI (CAI-X) på OUH og Syddansk Universitet. CAI-X er etableret, fordi der er behov for at forene forskningsviden om AI med klinikerbehov, så der arbejdes strategisk, systematisk og professionelt med koblingen af de mange AI-muligheder til driften af hospitalet.

CAI-X samarbejder løbende med virksomheder om potentialet for at forbedre sundheden gennem brug af AI-løsninger.

- Uden kompetencerne fra universitet og virksomheder vil vi ikke kunne udnytte de mange muligheder, der er for brugen af AI på sundhedsområdet. Så vi er altid åbne for henvendelser fra erhvervslivet. Hvis potentialet er der, forsøger vi at finde en løsning til at komme videre med et udviklingssamarbejde med virksomhederne, slår Peder Jest fast.

Det er eksempelvis i regi af CAI-X, at der samarbejdes med virksomheder om algoritmer til at benytte kamerakapsler til sporing af tarmkræft samt brug af AI til behandling af video-sekvenser af ansigter for at opspore tidlige tegn på komplikationer i forbindelse med diabetes og graviditet.

Aktuelle muligheder for virksomheder

Også hos Welfare Tech er døren for erhvervslivet altid åben. Welfare Tech udvikler velfærdsteknologi i samarbejde med erhvervsliv og det offentlige.

- Vi har flere åbne projekter, hvor omdrejningspunktet er datadrevet sundhed. Vi har fokus på triple helix-modellen, hvor netop erhvervslivet, det offentlige og forskningsmiljøet arbejder med innovation inden for velfærdsteknologi, fortæller Troels Bierman Mortensen.

Han henviser til projektet VIND - VelfærdsInnovation med Nyttige Data, der styrker danske virksomheder med datadrevet forretningsudvikling inden for sundhed og velfærd.

Et andet eksempel er projektet VISE - VelfærdsInnovation for Sundt Erhvervsfremme, som skal forbedre danske virksomheders konkurrencekraft inden for sundhed og velfærd gennem fem innovationspartnerskaber.

Efterspurgt fokusområde

Sundhedsdata og kunstig intelligens er netop et af de fokusområder, som der er stor interesse for blandt de danske sundhedsinnovatører. Det viser en stor spørgeundersøgelse fra december 2019. Undersøgelsen er gennemført som del af sammenlægningen af en dansk, national sundhedsklynge, som bl.a. består af de fire klyngeorganisationer, Welfare Tech,Medtech Innovation ConsortiumCopenhagen Healthtech Clusterog Life Science Innovation North Denmark.

Se de 10 områder der er størst efterspørgsel på

Odense Universitetshospital er medlem er Welfare Tech.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png