2019-11-01-Mit-Welfare-Tech-Atea.jpg

Månedens profil: Atea Sundhed A/S

ATEA har mere end 20 års erfaring med at levere it-løsninger til det offentlige herunder sundhedssektoren. Lige nu har ATEA særligt fokus på telemedicinske løsninger og samarbejdet med både offentlige aktører og private virksomheder. Læs mere om månedens profil i november.

56% af danskerne ville vælge en videokonsultation frem for at møde personligt op. Det viser en ny undersøgelse, som Atea står bag.

- Vi ser på den ene side det enorme potentiale, der ligger i udbredelsen af sundhedsteknologi i sundhedssektoren, og på den anden side ser vi, at selve eksekveringen i forhold til implementering og anvendelse går for langsomt.

Karina Hansborg-Sørensen, Key Account Manager i Atea, fortæller herunder om Ateas spidskompetencer, plads i klyngen og syn på det velfærdsteknologiske marked.

Hvorfor er ATEA medlem af Welfare Tech?

- Vi er medlem af Welfare Tech, fordi det understøtter de mål, vi har sat os som virksomhed inden for sundhedsteknologi til den danske sundhedssektor. Vi ser det som en oplagt mulighed for at deltage aktivt i debatten og dele vores viden om velfærdsteknologi og digitale sundhedsløsninger. Derudover er klyngen også en vigtig kilde til viden om de mange aktører, som arbejder inden for det velfærdsteknologiske område.

Hvad får I ud af at være medlem?

Medlemskabet giver os adgang til et netværk af aktører inden for sundhedssektoren, der ved en masse om brugerne af de sundhedsløsninger, vi leverer. Det er afgørende, at vi får indblik i, hvad patienterne, borgerne og det sundhedsfaglige personale efterspørger for at kunne sammensætte præcis de løsninger, der møder deres behov.

- Som it-virksomhed, der i princippet leverer it-løsninger til andre virksomheder, skal vi altid passe på, at vi ikke bliver for teknologi-fokuserede, når vi designer vores løsninger. De gode løsninger, der skaber værdi for brugerne, er dem, der tager udgangspunkt i brugerne. Her hjælper den viden, indsigt og sparring, vi får fra netværket os med at holde os skarpe.

Hvad kan I bidrage med/tilbyde til de andre medlemmer i klyngen?

- Vi kan bidrage med vores viden og sparring inden for velfærdsteknologi og vores mere end 20 års erfaring med at levere it-løsninger til det offentlige herunder sundhedssektoren.

- Derudover kan vi tilbyde de andre medlemmer at udnytte den størrelse, vi har, til deres fordel i et samarbejde, der både kommer dem, os og ikke mindst sundhedssektorens forskellige aktører til gode. Når offentlige organisationer skal handle nyt it-udstyr eller implementere nye it-løsninger, skal de benytte sig af en række forskellige rammeaftaler som Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) indgår med private it-udbydere. Vi er på langt de fleste SKI-rammeaftaler og kan tilbyde de andre medlemmer et samarbejde igennem disse rammeaftaler.

- Især for mindre start-ups og virksomheder kan det være besværligt selv at være på disse rammeaftaler, da det i visse tilfælde også kræver et vist økonomisk råderum. Her kan et samarbejde med os være løsningen. Sammen kan vi skabe en sammenhængende it-strategi omkring den velfærdsteknologiske løsning, som virksomheden leverer. På den måde kan start-ups og mellemstore virksomheder udnytte Ateas muskel til at få deres løsninger helt ud til brugerne.

Hvad arbejder I med for tiden? – nye produkter, samarbejder el.lign.?

- Vi har særligt fokus på telemedicinske løsninger og videokonsultationsløsninger til borgere i eget hjem samt alt det rundt omkring løsningerne – så som service, support og logistik. Alt det, der udgør hele fundamentet for, at fx kommuner og regioner kan tilbyde sine borgere eller patienter disse typer af løsninger.

- Derudover har vi fokus på det samarbejde, vi for nyligt har indgået med Fælles Servicecenter for Telesundhed - et samarbejde mellem Region Midtjylland, regionens 19 kommuner samt praktiserende læger omkring udbredelse af borgerrettede sundhedsteknologiske løsninger.

- Vores rolle er at yde support på de telemedicin-løsninger, som de forskellige aktører i samarbejdet tilbyder deres borgere og patienter. Det er et samarbejde, vi har store forventninger til, da vi ser det at skabe én fælles indgang for borgerne til sundhedssektoren som vejen frem.

Hvad er den største tendens/udfordring i forhold til velfærdsteknologi lige nu?

- Vi ser på den ene side det enorme potentiale, der ligger i udbredelsen af sundhedsteknologi i sundhedssektoren, og på den anden side ser vi, at selve eksekveringen i forhold til implementering og anvendelse går for langsomt. Det er vigtigt at understrege, at vi ikke mener, at digitale sundhedsløsninger er løsningen på alt, og de skal aldrig erstatte den menneskelige kontakt. Men vi ser de nye teknologiske muligheder som den eneste måde, hvorpå vi kan løse de voksende demografiske udfordringer, hvor færre skal forsørge flere.

- Sundhedssektoren er ikke sat i verden for at beskæftige sig med it-drift, men her kan vi bidrage, så det sundhedsfaglige personale i stedet kan fokusere på at løse kerneopgaverne. Men før vi kan gøre det, kræver det investering i nye sundhedsteknologiske løsninger, der støttes op af forankring og forståelse i toppen af sundhedsinstitutionerne. Lederne skal forstå, at det i implementeringsfasen koster både penge og energi fra medarbejdere ”på gulvet” at skabe morgendagens forbedrede behandlingstilbud.

Atea opfordrer til at danne netværk og i samarbejde med andre virksomheder skabe ny forretning.

Atea Sundhed A/S har været medlem af Welfare Tech siden april 2019.

Læs også om Pro Interaktiv, som er månedens profil i oktober.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png