• Forside >
  • Nyheder >
  • Nyt projekt skal accelerere udviklingen af digital sundhed og medicoteknologi
Access-and-Accelerace.jpg

Nyt projekt skal accelerere udviklingen af digital sundhed og medicoteknologi

Netværk, videndeling og samarbejde på tværs af den dansk-tyske grænse er hjørnestenene i et nyt projekt, som imødekommer behovet for nytænkning og implementering af nye løsninger i sundhedssektoren. I november afholdes den første workshop, som giver markedsindsigt i det tyske marked. Skal du med?

Du har hørt det mange gange før! Både den danske og tyske sundhedssektor står overfor store udfordringer. Flere ældre, ændrede behandlingskrav og stigende omkostninger øger presset på sundhedsydelserne, og der er stor efterspørgsel på nye ideer og innovative teknologier, som få enderne til at nå sammen. 

Desværre opstår de ikke af sig selv. Udviklingen af bæredygtige løsninger kræver en kontinuerlig udveksling af viden og knowhow mellem virksomheder, hospitaler og forskningsinstitutioner. 

Det er kernen i et nyt dansk-tysk projekt, Access & Acceleration. 

Med en tværfaglig tilgang til kompetencer og ressourcer i den dansk-tyske grænseregion opbygger Access & Acceleration en tværnational platform, der gør det lettere for virksomheder at få adgang til og samarbejde med hospitaler og forskningsinstitutioner. 

Viden og markedsindsigt

Første skridt er en workshop den 19. november i Odense – hvor alle er velkomne. 

- Presset på sundhedssystemer verden over øger behovet for nye innovative tilgange, når man udvikler nye løsninger og medicinsk udstyr. Men succesfuld udvikling og implementering i Norden fører ikke nødvendigvis til en vellykket implementering i Tyskland. Markedet i Tyskland er struktureret anderledes end i Danmark og skaber en række grænseoverskridende barrierer. Dem vil vi sætte fokus på, siger Florian Ege Welfare Tech.

Workshoppen belyser gennem praktiske cases virksomheders adgang til det tyske marked og indeholder en dybdegående diskussion af de markedsbarrierer, som danske virksomheder kan opleve i Tyskland. 

- Vi deler viden og diskuterer, hvordan man bedst kommer ind på det tyske marked, og hvilke barriere man kan møde. Og vi trækker de gode erfaringer og vellykkede cases frem i lyset, hvor produkter med succes er blevet implementeret på det tyske marked, siger Florian Ege. 

Tilmeld dig workshoppen Markedsbarrierer for medicinsk udstyr i Danmark og Tyskland

Tværfagligt netværk

Målet med Access & Acceleration er at give virksomheder adgang til klinikeres og patienters behov og kombinere det med den nyeste forskning på området. Dette skal accelerere udviklingen og ibrugtagningen af nye bæredygtige løsninger til sundhedssektoren.

Access & Acceleration har især fokus på udviklingen af digital sundhed og medicoteknologi, med fokus på tre centrale faser i innovationsprocessen:  

  • Ideudvikling: Udvikling og identificering af ideer til nye sundhedsløsninger, som fremmer virksomheders innovationsaktiviteter og imødekommer brugernes behov. I denne fase involverer projektet også patienter og eksperter fra den regionale sundhedssektor.
  • Udviklingsproces: Projektpartnerne skaber koncepter til udvikling af nye produkter og ydelser og tester dem i to pilotprojekter.
  • Markedsadgang: Projektpartnerne identificerer mulige markedsbarrierer, der kan opstå under introduktionen af nye tekniske løsninger og udvikler strategier, der letter markedslanceringen.

Parallelt opbygges et grænseoverskridende partnernetværk, som samler sundhedsinnovatører fra virksomheder, hospitaler og forskningsinstitutioner, som har interesse for det dansk-tyske sundhedsmarked. 

Vil du også være med?

Welfare Tech står i spidsen for rekrutteringen af virksomheder til netværket. Alle med interesse for det dansk-tyske sundhedsmarked kan deltage. Det er ikke noget krav at have base i området.

Virksomheder, der er interesseret i at deltage kan kontakte Florian Ege, Welfare Tech, fleg@welfaretech.dk, T. +45 6018 3904 og høre mere. 

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png