• Forside >
  • Nyheder >
  • Find det rigtige system til din vagtplan – Vær med i netværket Smart Vagtplanlægning
2019-10-25 Find det rigtige system til din vagtplan.jpg

Find det rigtige system til din vagtplan – Vær med i netværket Smart Vagtplanlægning

Kom med, når Welfare Tech sætter fokus på digitale datadrevne vagtplaner. Der er stor efterspørgsel efter automatiserede løsninger til planlægning på pleje- og sundhedsområdet. Derfor inviteres brugere og leverandører af løsninger til vagtplanlægning til det åbne arrangement Smart Vagtplanlægning den 5. december.

Tidligere var vagtplanen ofte et fast rul med faste vagter, der blev gentaget efter et par uger. I dag er planlægningen af vagter på social- og sundhedsområdet dog en mere kompleks opgave, hvor der skal tages højde for medarbejderønsker, kompetencer, effektivisering og øgede krav fra kommuner og regioner.

Vagtplanlægning er mange steder en tidsrøver, og derfor er der stor efterspørgsel på intelligente løsninger til planlægning af vagter.

Welfare Tech inviterer til et åbent arrangement, der skal skabe kontakt mellem brugere og udbydere af automatiserede systemer til planlægning.

Arrangementet har fokus på bl.a. medarbejderinddragelse og –fastholdelse, fremtidens medarbejdere og ledere samt automatisering og intelligent brug af data.

Medarbejderinddragelse og mobil vagtplan

Quinyx er en af de virksomheder, der har arbejdet med digitale vagtplaner i en årrække. Quinyx prioriterer blandt andet, at medarbejdere og ledere har adgang til vagtplanen på deres smartphones, forklarer Anders Juul, Country Manager Denmark.

- Nutiden er mobil, og medarbejdere i pleje- og sundhedssektoren er ofte spredt på mange adresser i byen. Derfor skal de have deres vagtplan med i baglommen. Og de skal også kunne ændre vagter og bytte indbyrdes direkte på mobilen, mener Anders Juul.

Han påpeger desuden, at alle undersøgelser viser, at inddragelse af medarbejderne i planlægningen er vigtig for at kunne fastholde medarbejdere og rekruttere nye.

Stor datapulje bliver til én vagtplan

Virksomheden PDC arbejder med en decideret ønskebrønd i deres system til vagtplanlægning. Her kan medarbejdere melde til eller fra, hvornår de ønsker at arbejde. Dette system kører bl.a. hos Kriminalforsorgen og i det norske postvæsen. Her har opmærksomheden mod medarbejdernes ønsker resulteret i 25 % mindre fravær, fortæller Ole Grønskov, Director Business Solutions hos PDC A/S.

- Ud over medarbejdernes ønsker samler vi al data i én pulje. Den kommer til at indeholde oplysninger om krav til normeringer, opgavens art, kompetencer, lokationer og så videre. Ud fra alle disse oplysninger beregner systemet den mest optimale vagtplan, som man så selvfølgelig kan lave manuelle ændringer i efter behov, forklarer Ole Grønskov.

Hvad koster en vikar?

Ressourcerne er altid i fokus på landets plejecentre og hospitaler. Derfor bør det daglige forbrug af medarbejderressourcer være en vigtig del af den elektroniske vagtplan, mener Steen Sodermann, Senior Sales Specialist hos KMD.

- I et effektivt system til vagtplanlægning skal økonomien være gennemskuelig. Alle ved, at der sker ændringer i løbet af en travlt arbejdsdag. Borgere bliver indlagt eller udskrevet, og medarbejderne kan blive syge eller forsinkede, fortæller Steen Sodermann. Han fortsætter:

- Ændringer i vagtplanen kan blive dyre, hvis vagtplanlæggeren ikke har hele overblikket. Hvad koster det at kalde en vikar ind, og hvad koster det at lade en medarbejder arbejde over og dermed optjene afspadsering? Det kan blive dyrt, og derfor er overblikket over ressourcer en vigtig del af et vagtplanlægningssystem, mener Steen Sodermann.

Welfare Tech vil skabe nyt netværk

Welfare Tech går nu foran i jagten på gode intelligente planlægningssystemer, som kan tilpasses de enkelte behov. Vi afholder et åbent arrangement 5. december, der skal skabe kontakt mellem brugere og udbydere af intelligente datadrevne vagtplansystemer.

Henover vinteren inviterer vi til yderligere tre arrangementer om Smart Vagtplanlægning for Welfare Techs medlemmer. Her bliver der præsenteret løsninger, der er tilpasset nutidsbilledet i pleje- og sundhedssektoren, og uddannelsesinstitutionerne på området vil beskrive fremtidens medarbejdere og deres behov.

Læs mere om Smart Vagtplanlægning.

 

Arrangementer om Smart Vagtplanlægning:

  • 5. dec. 2019: Åbent arrangement, alle er velkomne.
  • 16. jan. 2020: Netværksmøde for medlemmer af Welfare Tech. Fokus på medarbejderinddragelse og fastholdelse af medarbejdere.
  • 12. marts 2020: Netværksmøde for medlemmer af Welfare Tech. Inspiration fra udbyderne, fokus på opgaven at håndtere stor logistik. Hvad kan automatiseres, og hvordan anvendes data intelligent og effektivt.
  • 21. maj 2020: Netværksmøde for medlemmer af Welfare Tech. Fokus på systemer og løsninger. Hvad findes der på markedet, hvad skal udvikles og afprøves, før vi er i mål?

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png