2019-10-28-Kvalitet,-værdi-og-bedre-beslutningsgrundlag.jpg (1)

Kvalitet, værdi og bedre beslutningsgrundlag

Der er mange gode grunde til at evaluere innovation. Desværre ser mange evalueringskyndige innovationer som så foranderlige, at det ikke giver mening at evaluere. Og evaluering som så håndfast en størrelse, at det ikke giver mening at presse det ind en innovationsproces. Direktør Pia Gjellerup fra Center for Offentlige Innovation, COI, fortæller her, hvorfor der er behov for at dyrke fællesmængden.

Artikelen er skrevet af Pia Gjellerup, centerleder for Center for Offentlig Innovation (COI), pgj@coi.dk, som del af OPIguide.dk og OPI SUMMIT 2020.

Når man går i gang med at udvikle en løsning, som er ny i organisationen, eller som ændrer væsentligt på den måde, arbejdspladsen tilrettelægger sine aktiviteter eller skaber sine resultater på, så er man i gang med et innovativt tiltag. Når det innovative tiltag er taget i brug og har skabt værdi, er der tale om en innovation.

En evaluering giver svaret på, om innovationen skaber værdi. Sat på spidsen kan man faktisk ikke tale om en innovation, før man har evalueret det innovative tiltag. Det er bare én af grundene til, at det er vigtigt at evaluere – og til at finde måder at evaluere på, der er enkle og tilpasset de ressourcer, man har til rådighed.

Selv om evaluering altså skal give svaret på, om der overhovedet er tale om en innovation, så er det kun 45 % af de offentlige innovationer, der er evalueret. COI’s Innovationsbarometer fortæller, at kun en mindre del af evalueringerne afprøver opstillede mål eller gennemfører undersøgelser blandt borgere, virksomheder eller andre offentlige arbejdspladser. 

De fleste evalueringer gennemføres som egne faglige vurderinger eller vurderinger blandt medarbejderne på arbejdspladsen. Det kan mange gange være det helt relevante og fagligt forsvarlige at gøre, hvis det er gjort ordentligt. Men så burde flere innovationer også være evalueret.

Evaluering øger kvaliteten i innovationsarbejdet

Der er mange flere gevinster at hente ved at evaluere. Man får bedre greb om den investering, der er langt i innovationen. Nogle gange er det i form af penge og næsten altid i form af medarbejdernes tid. Og så får man en bedre forestilling om det afkast, der er kommet ud af investeringen.

Hvis man klogt tager evaluering ombord tidligt i processen, får man også løbende inspiration og læring, som øger kvaliteten i det videre innovationsarbejde. Ved at fastholde de forandringer – årsager og løsninger – der altid er en del af innovationsprocessen, kan man langt bedre fortælle andre om, hvordan man har opnået nogle positive resultater, som andre kan genbruge. Det bliver altså lettere at sprede innovationen og dermed skabe merværdi.

Værdifuldt beslutningsgrundlag

Evaluering undervejs kan også vække en fra ulykkelig forelskelse i en idé. Nogle gange skal man stoppe, fordi de første lovende tegninger viser sig ikke at holde på den lange bane. Omvendt giver en lovende evaluering også et godt grundlag for at fortsætte det gode arbejde. Nogle gange viser det sig, at et resultat bliver endnu bedre end de første forventninger, og så skal man måske sætte ekstra kræfter ind.

Der er absolut ikke grund til at undgå evalueringsarbejdet. Tværtimod. Det er vigtigt at gå i gang tidligt og finde en kvalificeret form, der er til at overkomme. Fællesmængden mellem evaluering og innovation kan virkelig bringe innovationen videre – både i ens egen organisation, hos ens egen ledelse og uden for på andre offentlige arbejdspladser. Og hos virksomhederne for den sags skyld. Den private sektor har en helt parallel udfordring med evaluering af innovation – og her kan vi også hjælpe hinanden.

COI har skabt en Grønspættebog til dem, der skal evaluere innovative tiltag. Du finder grønspætte-bogen på OPIguide. Tilbage er der kun at ønske god arbejdslyst – både med innovationen og dens evaluering.

Download COI's Grønspættebog om evaluering

Få mere viden, inspiration og netværk om offentlig-privat innovation


Vil du vide mere om evaluering af innovation, kan du møde Pia Gjellerup på OPI SUMMIT 2020, hvor hun uddyber sine erfaringer og give gode råd til evaluering af offentlige-private innovationsprojekter. 

Se programmet for OPI SUMMIT 2020 og book plads

OPI SUMMIT 2020 er årets største konference for offentlig-privat innovation. Kom og mød eksperterne og få viden, inspiration og netværk til, hvordan offentlige organisationer, virksomheder og videninstitutioner arbejder bedre sammen om at skabe og implementere innovative teknologiske løsninger i sundheds- og velfærdssektoren. Konferencen sætter fokus på OPI fra ide, opstart og innovation til markedsmodning og implementering. 

OPI SUMMIT 2020 giver dig mulighed for at netværke, møde nye og potentielle samarbejdspartnere, stille spørgsmål til eksperterne, besøge udstillere, få inspiration til nye OPI-projekter – og selvfølgelig skabe de bedste forudsætninger for et succesfuld OPI-samarbejde. 

OPI SUMMIT 2020 er arrangeret af Welfare Tech, OPIguide.dk og Danish Healthtech.

Artikelserie om OPI


Denne artikel er 2. artikel i en artikelserie, som sætter fokus på værdien ved OPI - offentlig-privat innovation - og de muligheder og faldgruber, der er forbundet med OPI. De næste artikler bringes i de kommende måneder her på hjemmesiden og i Welfare Techs nyhedsbrev.

Læs også 1: Kvalitet, værdi og bedre beslutningsgrundlag i dit OPI samarbejde (okt 2020)

Læs også 2: Designdrevet OPI: Hvornår er nok, nok? (nov 2019)

Læs også 3: Gå i øjenhøjde med brugerne og skab forandring på en sjov og meningsfuld måde (nov 2019)

Læs også 4: Forankring af forandring (dec 2019)

Læs også 5: OPI-aftaler: Myter og gode råd (jan 2020)

Læs også 6: De bedste løsninger kan kun skabes gennem samarbejde (jan 2020)

Læs også 7: Ønsker til OPI-løsninger skal komme fra personale eller slutbruger (feb 2020)

Læs også 8: Sådan giver OPI-samarbejde værdifulde input til dit salgsarbejde (feb 2020)

Læs også 9: Glem udfordringerne! Det er problemerne, der skaber succesfuld innovation (mar 2020)

Billede: COI.

Kontakt

Pia Gellerup

Centerleder

Center for Offentlig Innovation - COI

Download vCard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png