2019-09-01-Afskærmning-sikrer-hjemlighed-og-tryghed-i-Rise-Parken.jpg

Afskærmning sikrer hjemlighed og tryghed i Rise Parken

Rise Parken i Aabenraa er et nyere plejehjem designet til at huse mennesker med demens. Fokus har fra start været på hjemlighed og et godt arbejdsmiljø. Tilpassede teknologiske og digitale løsninger understøtter tryghed, sikkerhed, hukommelses- og orienteringsbesvær. Indendørs og udendørs aktiviteter sætter fokus på velvære for demensramte beboere.

Rise Parken i Aabenraa Kommune er en af landets første nybyggede plejeboliger målrettet mennesker med demens. Projektkonsulent Kirsten Springborg har været med fra begyndelsen af byggeriet i 2013 og har derfor set, hvordan plejehjemmet er blevet til og løbende er blevet tilpasset nye krav og ændrede behov.

- Vi har flere gange skulle balancere mellem at skabe et godt arbejdsmiljø for medarbejderne og at få plejehjemmet til at være et hyggeligt hjem for beboerne. Det, synes jeg, er lykkes ganske godt, siger Kirsten Springborg.

Hun fortæller, at Rise Parken i byggefasen har haft vi specielt haft fokus på:
• at indrette overskuelige, genkendelige og skærmede miljøer, hvor beboerne lettere kan orientere sig.
• at skabe tilpassede sanse- og aktivitetsoplevelser ved hjælp af teknologi, lyd, farver, musik, dufte og andre materialer.
• at give mulighed for at komme udendørs og i kontakt med vind og vejr, naturen, planter under betryggende og sikre forhold.

Demensvenlig indretning og kompromisernes kunst

Særligt indretning af boligernes badeværelser har krævet omtanke og indgåelse af kompromiser. Et badeværelse til en demensramt beboer bør være overskueligt, og samtidig skal der være plads til, at en medarbejder kan udføre sit arbejde og yde den hjælp, beboeren har brug for. Her er afskærmning ofte en god løsning, mener Kristen Springborg.

- Nogle steder er der brug for hjælpemidler på badeværelserne såsom en badestol eller en lift, som alle er enige om, ikke er hyggelige at have i et hjem. Er der ikke plads til at køre tingene væk, så kan hjælpemidlerne skjules bag en skærmvæg, når de ikke bruges. Det får badeværelset til i mindre grad at minde om et hospital. Generelt løser vi mange udfordringer med afskærmning med forskellige hjemlige ting f.eks. møbler, genstande eller billeder af noget kendt (f.eks. afskærmning af udgange med billeder på). Det er gode omkostningslave løsninger, som nemt kan etableres på allerede eksisterende plejehjem, mener Kirsten Springborg.

En række af Welfare Techs medlemmer leverer gode, brugertilpassede badrumshjælpemidler, der hjælper brugere med nedsat mobilitet til en værdig og praktisk løsning. Det gælder blandt andre Profilosmart, Bad +, J. Honoré Care og Dan-rehab.

Hjemlighed

Kirsten Springborg mener, det har været en stor fordel at være med til at bygge og indrette Rise Parken fra begyndelsen.

- Vi har kunnet udforme faciliteterne, så de passer bedst muligt til mennesker med demens. Konceptet har fra begyndelsen været, at Rise Parken skulle være hjemligt indrettet og med teknologiske hjælpemidler og nye digitale løsninger til gavn for både beboere og medarbejdere.
Størstedelen af de oprindelige ideer fungerer godt i dag, men vi har naturligvis justeret undervejs i takt med at nye behov er dukket op, siger Kirsten Springborg, der er projektkonsulent for Velfærdsteknologi i Aabenraa Kommune.

Tryghed i hverdagen, genkendelighed, frihed og sikker indretning

Rise Parken består af syv boenheder med plads til 12 beboere i hver. Det er bevidst, at de 84 beboere er delt op i mindre boenheder for at gøre dagligdagen overskuelig. Som tidligere nævnt har afskærmning været et gennemgående tema.

- Vi har hele tiden haft fokus på at afskærme beboerne for at sikre en rolig tilværelse. De kender deres 11 bofæller, og de kan være sammen, når de har lyst og trække sig tilbage til deres egne lejligheder efter behov, forklarer Kirsten Springborg.
Lejlighederne kan opdeles i to mindre rum i stedet for ét stort ved hjælp af en mobil skillevæg.
I fællesområderne og på nogle dørpartier er der ligeledes brugt naturlig afskærmning, for at undgå for store åbne og utrygge rum.

- Vi oplevede, at nogle beboere havde svært ved at forholde sig til udgangsdørene og andre døre og havde svært ved at orientere sig og finde omkring. Det gjorde dem utrygge, at de ikke vidste, hvor de skulle gå hen, når de kom til en dør. Derfor beklædte vi en række døre med genkendelige motiver, som den enkelte beboer føler sig knyttet til og placerede egne genstande uden for boligens indgangsdør. På denne måde bliver beboeren i stedet mødt af noget genkendeligt og bliver således ”guidet” det rigtige sted hen, forklarer Kirsten Springborg.

Sonovision, som er medlem af Welfare Tech er specialiseret i stressreducerende kunst og leverer blandt andet skærmvægge med akustikbilleder, der fungerer som erindringsværktøj og som wayfinding for beboerne.

Sanserum og wellness

Eftersom Rise Parken er designet til mennesker med demens, har vi fra start haft fokus på at skabe små rum med adskilte aktiviteter i hver. Plejehjemmet har blandt andet et wellnessrum, og et Snoezelrum (sanserum). Snoezelrummet er indrettet med forskellige terapiredskaber som massagestole, vandsøjlebobler, terapibørster, beroligende musik og film. Sanseindtrykkene skabes ved hjælp af lys, lyd, farver og dufte, tryk, massage og bevægelse.

Adskillige af Welfare Techs medlemmer har specialiseret sig i wellnes-indretning, blandt andre Inmutouch.com, AB Handichelp, Gloria Mundi Care ApS, MusiCure og Spektrumshop.

Alle plejehjem kan gøres demensvenlige

Kirsten Springborg mener, at også andre plejehjem kan tilpasses demenspatienters behov, selvom de ikke fra start er designet til målgruppen.
Med enkle tiltag er det muligt at ændre de fysiske rammer omkring den demensramte beboer.
- En kombination af de rette stimuli er vigtig for borgere med demens, og det behov kan alle plejeboliger efterkomme. Skærmvægge, genkendelige billeder, lyddæmpende materiale og musik(terapi) er simple men effektive værkstøjer. Ligeledes kan et større rum evt. deles op i mindre aktivitetsrum, som skaber ro og skærmer fra andre uvedkommende aktiviteter. De gode sanseoplevelser kan komme fra simple redskaber, stille musik, billeder og rolige naturfilm med lyd, forklarer Kirsten Springborg.

Hun giver rådet videre og tilføjer, at andre kommuner altid er velkomne til at besøge Rise Parken for inspiration.


Fakta om plejehjemmet Rise Parken:

  • Rise Parken har en specialenhed for svært demensramte beboere samt et daghjem for demensramte borgere i Aabenraa Kommune.
  • Rise Parken er et moderne stordriftsplejehjem med 84 lyse og venlige boliger fordelt på syv individuelle boenheder.
  • Rise Parken er indrettet med nye teknologier og digitale løsninger, som understøtter det det gode liv for demensramte beboere.
  • Hver boenhed har 12 selvstændige boliger med en fælles stue, køkken-alrum og en lukket gårdhave, som danner en tryg ramme omkring beboerne.
  • Alle medarbejdere arbejder med den neuropædagogiske tilgang.

 

Dette er tredje og sidste artikel i en artikelserie om, hvordan indretning og design understøtter et godt liv med demens. De tidligere artikler er:

1. Plejeboliger kan gøres demensvenlige med indretningstips og uddannelse. Her giver to demenseksperter deres råd til indretning af demensvenlige boliger.
2. Teknologien skal se hjemlig ud, hvor velfærdsforsker, Kim Koldby fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, fortæller om design af teknologiske hjælpemidler til mennesker med demens.


Aabenraa Kommune er medlem af Welfare Tech.

Foto: Pixabay.com

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png