2020-04-24-10-fokusområder-skal-sikre-vækst-og-innovation.jpg

10 fokusområder skal sikre vækst og innovation

Hvad efterspørger aktørerne, der arbejder med sundhedsinnovation af en klynge? Spørgsmålet stillede vi aktøerne i det danske sundhedsinnovations-landskab kort før jul. Flere end 500 indsendte svar og resultaterne er nu samlet en ny pixibog. Se bogen her.

I løbet af 2020 samles alle regionale klyngeaktiviteter i nationale enheder, som et led i regeringens strategi for erhvervsfremme. Det gælder også for life science og velfærdsteknologi, hvor vi er flere aktører, der arbejder sammen om at konsolidere de regionale indsatser i én national sundhedsklynge.   

For at sikre, at den nationale klynge bringer værdi for erhvervslivet, universiteterne, kommunerne, regionerne og de øvrige aktører i det danske sundhedsinnovations-landskab, har vi foretaget en undersøgelse blandt disse aktører, hvor vi har spurgt ind til deres behov og ønsker til den nye nationale klynge.     

Flere end 500 respondenter har deltaget i undersøgelsen, der peger på 10 områder, som der er stor interesse for, at den nationale sundhedsklynge varetager.   

Du kan se resultaterne af undersøgelsen og en kort præsentation af de 10 områder i en ny lille pixibog, som du kan downloade her:  

Download Pixibog: En styrket national indsats

Undersøgelsen er gennemført i et samarbejde mellem Danish Healthtech, Welfare Tech, MedTech Innovation Consortium (MTIC) i Aarhus, Life Science Innovation Nord Denmark (LSI) i Aalborg og Copenhagen Healthtech Cluster (CHC) i København.   

I de kommende måneder vil vi løbende informere mere om den nye nationale sundhedsklynge her på siden.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png