2020-04-28-Innovation-skal-kunne-aflæses-på-bundlinjen---FIERS.jpg

Innovation skal kunne aflæses på bundlinjen

God innovation skal medføre færrest mulige omkostninger og samtidig gavne mest muligt. Fonden for innovation og erhvervssamarbejde i Region Sjælland (FIERS) udvikler databaserede innovationsprojekter, hvor resultaterne måles på kvalitet og økonomi.

Hvad får vi egentlig ud af et innovationsprojekt? Hvordan bruger vi bedst vores innovationskræfter?

Det er i store træk disse spørgsmål, FIERS arbejder med. FIERS står for Fonden for Innovation og Erhvervssamarbejde i Region Sjælland, og FIERS tilbyder data til at understøtte innovation og forretningsudvikling primært på sundhedsområdet.

- Vores kerneopgave er at nytænke udviklingen af sundhedsvæsnet med data som grundlag. Vi skal udfordre det kendte og finde nye anvendelsesmuligheder for data med henblik på at optimere innovationen af sundhedssektoren, forklarer Søren Hofmeister, bestyrelsesformand i FIERS.

Fonden for Innovation og Erhvervssamarbejde i Region Sjælland er nyt medlem hos Welfare Tech.

Offentlige private innovationssamarbejder om data

FIERS blev etableret i 2015 af Region Sjælland og har gennemført en lang række innovationsprojekter – primært i regi af OPI, offentlig privat innovation.

FIERS er bl.a. leadpartner på projektet Data- & Designdrevet Sundhedsinnovation, hvor der tilbydes ressourcer fra DTU - Technical University of Denmark, Professionshøjskolen Absalon, Cumuli Design Lab & Data fra FIERS/ Region Sjælland til dem, der vil udvikle banebrydende løsninger til sundhedssektoren - læs mere på Sundhedsdata.nu.

Interesserede virksomheder er meget velkomne til at kontakte FIERS og høre nærmere om mulighederne i projektet.

Et andet projekt omhandlede hjemmebehandling og var et samarbejde mellem virksomheden Baxter og Infektionsmedicinsk afdeling i Roskilde. Projektet testede elastomerpumper til hjemmebrug. Der arbejdes nu på at skalere erfaringerne til andre sygehuse i Region Sjælland.

I et pilotprojekt har virksomheden Relabee samarbejdet med Region Sjælland om at markedsklargøre en app. Via Relabees app kan pårørende koordinere og fordele besøg og assistanceopgaver for en syg pårørende – det kan være opgaver som at slå græsset eller at køre den syge til og fra behandling.

Innovation skal løfte de svage grupper

FIERS har fokus på, at både det offentlige og det private får gavn af de data, der findes.

- Vi er nødt til at tænke på tværs af sektorer for at skabe værdifuld innovation. Vi er opmærksomme på både økonomi og kvalitet – altså hvordan får man bedst og billigst muligt innovation, som gavner flest muligt, forklarer Søren Hofmeister.

Ambitionen er bl.a. at afhjælpe den stigende ulighed i Region Sjælland. Eksempelvis ved vi, at der er en stærk sammenhæng mellem uddannelsesniveau og sundhedstilstand. Region Sjællands Uddannelsesanalyse 2020 viser, at 29% af de 25-årige kun har en folkeskoleeksamen, og sundhedsprofilen i Region Sjælland viser, at på trods af mange indsatser, så stiger udfordringerne i regionen på mange parametre - det gælder både den fysiske og psykiske sundhedstilstand. Dette - kombineret med en stor vækst i  antallet af kronikere og en voldsom vækst i antallet af unge med psykiske diagnoser - medfører et stort behov for nytænkning og innovativ tænkning.

- Vi skal finde frem til innovationsprojekter, der kan hjælpe de 5 % af befolkningen, som står for 80 % af omkostningerne, forklarer Søren Hofmeister.

Ideer kommer fra begge sider

FIERS kører løbende en række projekter og stiller sig nu til rådighed for gode ideer fra Welfare Techs medlemmer.

- Vi arbejder med matchmaking, og ideerne til vores projekter kommer både fra erhvervslivet og fra sundhedsvæsnet. Vi er altid åbne for en dialog, siger Søren Hofmeister og henviser til sekretariatschef Maj-Britt Jensen.

Relevante projekter og samarbejder i FIERS kunne være inden for:

  • Anvendelse af data til udvikling af nye løsninger, redskaber eller processer,
  • Innovation, herunder bruger- og medarbejderdreven innovation, ressourceeffektivitet, videndeling og videnopbygning,
  • anvendelse af ny teknologi, herunder automatisering og digitalisering,
  • OPI projekter med fokus på udvikling og validering af produkter,
  • Tværsektorielle forebyggelsesprojekter bl.a. i krydsfeltet mellem sundhed og uddannelse,

Fakta om FIERS - Fonden for Innovation og Erhvervssamarbejde i Region Sjælland

  • FIERS blev etableret i 2015 af Region Sjælland ud fra ambitionen om at skabe stærke samarbejder mellem den private sektor og sundhedsvæsenet - og ultimativt sikre vækst og bedre sundhed for borgerne. 
  • Fondens vigtigste opgave er at operere som katalysator for stærke innovationssamarbejder i regionen - i spændingsfeltet mellem teknologi, sundhedsdata, brobygning og organisationsudvikling.
    Kilde: FIERS.dk

Billede: FIERS og Pixabay

FIERS, Relabee, Viewcare og Region Sjælland er medlemmer af Welfare Tech.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png