• Forside >
 • Nyheder >
 • Hvordan forbereder man implementering af ny teknologi i sundheds- og plejesektoren?
2020-08-26 Hvordan forbereder man implementering af ny teknologi.jpg

Hvordan forbereder man implementering af ny teknologi i sundheds- og plejesektoren?

En succesfuld implementering afhænger af 20 % teknologi og 80% implementering. Derfor har netop implementering også fyldt meget de seneste år i kommuner, på hospitaler og blandt virksomheder. Læs med i første artikel af otte – her om forberedelse af implementering.

Mange af Welfare Techs medlemmer er dagligt involveret i implementering af sundheds-og velfærdsteknologi, og har over længere tid systematisk arbejdet med at forbedre metoder og organisation af forandringsprocesser. En artikelserie på otte artikler vil fokusere på de parametre (domæner) som er afgørende for en god implementering:

 1. Forberedelse af implementeringen
 2. Værdiskabelsen ved implementeringen
 3. Centrale aktiviteter i forbindelse med implementeringen
 4. Nøglemedarbejdere involveret i implementeringen
 5. Ressourcer der skal tildeles implementeringsprocessen
 6. Teknologioptagelse
 7. Multidisciplinært samarbejde
 8. Evaluering af implementeringsprocessen og dennes organisering.

Nedsæt et godt tværfagligt implementeringsteam

Forud for implementering af en given teknologi bør der nedsættes et tværfagligt implementeringsteam. Teamet har til opgave at forberede, følge og lede implementeringsprocessen i organisationen.

I projektet DISH (Digital & Innovation Skills Helix in Health) omtales dette tværfaglige team som en Learning Innovation Unit (LIU). Det er et organisatorisk koncept, der sætter den ramme for samskabelse, som fremmer multidisciplinært samarbejde, innovative holdninger og teamlæring.

En LIU kan etableres hver gang en ny teknologi skal implementeres af sundhedsoperatører. I LIU's tværfaglige rammer sker on the job training, som giver betingelser for bedre udvikling og anvendelse af teknologier og digitale løsninger inden for sundhedsområdet.

Formålet med at etablere et tværfagligt implementeringsteam (LIU) i forberedelsesprocessen er:

 • At stimulere eksplorativ adfærd
 • At understøtte implementerings- og forandringsledelsesprocesser
 • At sikre kompetence/færdighedsudvikling og kapacitetsopbygning sker i et team fremfor i individet
 • At styrke samarbejdet mellem sundhedsfagfolk og virksomheder og derved fremme forståelsen af behov 

Opdel arbejdsopgaverne i syv domæner

Det tværfaglige implementeringsteam skal forholde sig til en række konkrete spørgsmål eller opgaver. Disse kan inddeles i syv domæner som i princippet skal indgå hver gang en ny teknologi skal implementeres.

Alle processer er iterative; man kan søge tilbage til et domæne man har beskæftiget sig med, hvis man bliver klogere, eller noget ændrer sig, og der derfor opstå et behov for at vende tilbage til tidligere besvarede spørgsmå.

Inddrag medarbejdere gennem hele processen

Virksomheden Sundhedsekspressen har i mange år understøttet implementeringsprocesser af sundheds- og velfærdsteknologi i både kommuner og på hospitaler. De fremhæver, at netop inddragelse af medarbejderne hele vejen gennem implementeringsprocessen (fra planlægning over implementering til drift) er altafgørende for implementeringens succes.

”Der skal skabes et rum hvor medarbejderne kan bidrage og blive hørt i løbet af implementeringsprocessen”

- Else-Marie Lønvig, Sundhedsekspressen

Else-Marie Lønvig anbefaler, at man på strategiske punkter gennem hele implementeringsprocessen inddrager alle de medarbejdere, der kommer i berøring med teknologien. På Sygehus Sønderjylland har de gode erfaringer med fælles beslutningstagen (Shared Decission Making) til inddragelse af medarbejdere. Se eksempel på hvordan i illustrationen.

Illustration: Modellen er en videreudvikling af 'Shared Decission Making' - Sygehus Sønderjylland.

Sundhedsekspressen har også mange års erfaringer med at bruge den evidensbaserede metode Motivational Interview. Metoden er et værktøj til at sikre motivation hos medarbejderne og særligt medarbejdere, der er skeptiske i forhold til den forestående forandringsproces.

Læs mere om metoden via Socialstyrelsens videnportal.

Learning Innovation Unit, LIU, er vigtig

Trine Ungerman Fredskild, chefkonsulent og projektchef i Lærings- og Forskningshuset på Sygehus Sønderjylland, har i mange år, både forsknings- og uddannelsesmæssigt, haft fokus på netop at sikre nytteværdien af velfærdsteknologi når den implementeres i en organisation.

- LIU konceptet kan danne basis for involvering af såvel ledere som medarbejde i processen med at opnå viden om, kendskab til og kompetencer i anvendelsen af de teknologier der skal trænes i.

LIU konceptet kan rent praktisk tages i anvendelse som forberedelse til træningen og til opfølgning på træningen, så man sikrer, at man når de læringsmål, der er sat for træningen og de kompetencer der ønskes gennem træningen, siger Trine Ungerman Fredskild.

Udover at være initiativtager til det store internationale projekt DISH, hvor klynger og sundhedsprofessionelle fordelt på seks lande og seksten partnere arbejder sammen om netop dette tema, er Trine Ungerman Fredskild og er nu også leder af projektet.

I skrivende stund testes LIU og to andre redskaber af 600 sundhedsprofessionelle i 5 europæiske lande. Redskaberne forventes at blive tilgængelige på Welfare Techs hjemmeside efter test og tilpasning.

Andre aktiviteter og initiativer omkring implementering af teknologi

 • Opi-guiden består af værktøjer og cases: fra ide, udvikling, innovation til implementering af sundheds- og velfærdsteknologi.
 • Det internationale projekt DISH sætter fokus på de manglende kompetencer, der er hos sundhedsprofessionelle, i forhold til anvendelse af de mange digitale løsninger, som kontinuerligt introduceres i sundhedsvæsenet.

Foto: National Cancer Institute/Unsplash


 I en artikelserie på otte artikler sætter Welfare Tech fokus på de afgørende parametre for en succesfuld implementering. Dette er den første artikel – om forberedelse af implementering. Anden artikel omhandler ’værdiskabelse ved implementering’.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png