2020-08-01-Mit-Welfare-Tech-EG Digital Welfare.jpg

Månedens medlem: EG Digital Welfare

En effektiv arbejdsplads og bedst mulig indsats i forhold til borgere: Strukturering, videndeling og dokumentation gennem socialfaglige it-værktøjer. Læs mere om EG Digital Welfare, som er månedens medlem i august.

Hvordan skaber du et moderne botilbud, som samtidig skal være en effektiv arbejdsplads, og hvor de ansatte kan levere den bedst mulige sociale indsats til borgerne?

Det gør du bl.a. ved at give både ledelse og medarbejdere på det socialfaglige område adgang til samme data og opdateret viden om aftaler og borgerens behov.

EG Digital Welfare er en del af koncernen EG A/S, som er en af Skandinaviens førende softwarevirksomheder. EG Digital Welfare er specialiseret i socialfaglige it-værktøjer, som fx platformen EG Sensum.

Rune Møller Andersen, Manager for Tactical Product Management, EG Digital Welfare, fortæller herunder om, hvorfor EG Digital Welfare er medlem af Welfare Tech, deres udbytte af medlemsskabet og hvad de har særligt fokus på lige nu.

Hvorfor er I medlem af Welfare Tech, og hvad får I ud af at være medlem?

- Selv om EG Digital Welfare er en del af en skandinavisk koncern, er det vigtigt også at være lokalt engageret. Derfor udnytter vi nu muligheden for at mødes med andre virksomheder til netværksarrangementer og lignende i Odense. 

- Desuden har vi ved flere lejligheder været med i nationale og internationale projekter, som fx det dansk-tyske projekt Demantec. Som softwarevirksomhed har vi nydt godt af muligheden for at netværke med andre virksomheder med andre kompetencer og for at udvikle nye ideer sammen med andre teknologivirksomheder.

Hvad kan I bidrage med eller tilbyde de andre medlemmer i klyngen?

-  Først og fremmest er det vigtigt at understrege, at styrken i Welfare Tech ikke ligger i den enkelte virksomheds fortræffeligheder, men summen af kompetencer, som vi bringer til bordet, når en opgave skal løses. Når det er sagt, så har EG Digital Welfare en unik historie inden for digitalisering af social- og sundhedsområdet. Her har vi en række kørende og velafprøvede løsninger, hvor vi kan bidrage med meget konkrete erfaringer og fx trække på vores gode kunder som samarbejdspartnere.

- Vi kan bidrage med en platform, hvor ideer kan afprøves – og både bringe vores egen teknologi i spil og drage nytte af vores kunders store velvillighed til at indgå i innovative projekter.

Hvad har I særligt fokus på lige nu?

- Vi har fokus på sagsbehandlere og frontpersonalet i social- og sundhedssektoren, der hver dag skal forsøge at gøre tilværelsen lidt bedre for samfundets mest udsatte borgere. Deres arbejde er udfordret på en række områder, demografien og økonomien. Og så har corona-krisen vendt hverdagen op og ned på administrationsgange og på dag-/døgntilbud. Her har vi haft fuldt fokus på at sikre, at opgaverne fortsat kan udføres sikkert og tilfredsstillende trods de ændrede arbejdsvilkår. Et godt eksempel er vores løsning, EG Sikkert Videokald, som vi stiller gratis til rådighed for vores kunder, så længe krisen varer.

- Heldigvis har vi også haft tid til at udvikle på vores medicinmodul, som gør det lettere at have overblik over medicingivning til den enkelte borger. Og vi er netop nu ved at lægge sidste hånd på en helt ny udgave af vores platform, EG Sensum, hvor bestiller og udfører fremover vil kunne løse alle relevante opgaver i et og samme system. 

Hvad ser I som den største tendens eller udfordring inden for jeres område?

- Social- og sundhedssektoren er uhyre afhængig af de til enhver tid herskende forhold, forstået på den måde, at vi ikke holder op med pludselig at have ældre på vores plejehjem eller udviklingshæmmede børn og unge, blot fordi vi får en corona-krise, eller fordi økonomien er trængt.

- Det betyder, at kommuner og regioner konstant må finde nye måder at løse opgaverne på. Måder, hvor man kan nå mere på kortere tid med færre hænder. Det gør social- og sundhedsområdet til et spændende område, hvor der konstant er nye udfordringer og behov for at finde områder, hvor vi med digitalisering kan gøre tingene mere enkle eller hurtigere at udføre.

- Det kan være avancerede selvbetjeningsløsninger, hvor sagsbehandleren selv kan lave en selvbetjeningsformular, så borgeren hurtigt kan få refunderet sine udlæg til støttestrømper eller få svar på en ansøgning. Det kan også være løsninger, hvor socialpædagogen kan klare dokumentationsopgaven via sin mobil i borgerens eget hjem, så man ikke længere skal bruge tid på at "køre hen på kontoret", men kan gøre arbejdet færdig, uanset hvor man er. 

- For at vi kan levere de rette løsninger, er der brug for standarder og metoder, og der sker heldigvis meget på social- og sundhedsområdet lige nu. Der gøres en stor indsats for fx at standardisere sprogbrug og terminologien på tværs af sektorer, så man kan effektmåle og sammenligne effekten af indsatsen og finde frem til de arbejdsmetoder, der gør størst gavn for færrest penge, slutter Rune Møller Andersen, EG Digital Welfare.

EG Digital Welfare (EG) har været medlem af Welfare Tech siden oktober 2010.

Læs ogsåMusiCure - månedens medlem i juni.

Foto: Nathan Anderson/Unsplash


Om Mit Welfare Tech – månedens medlem

I Welfare Tech er der mere end 200 unikke medlemmer. Medlemmerne er både små og store virksomheder, offentlige organisationer og videninstitutioner. De er alle unikke og har meget at byde ind med. For at give et indblik i deres verden sætter vi hver måned fokus på et medlem. Gennem 4 spørgsmål fortæller medlemmet om deres medlemskab, udbytte og hvad de har særligt fokus på lige nu.

Bliv månedens medlem

Er du medlem af Welfare Tech og vil du gerne fortælle, hvad du fx har fokus på lige nu? Så send en mail til Christina Prangsgaard, digital kommunikationskonsulent, chpc@welfaretech.dk.

Vil du også være medlem? Klik her

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png