• Forside >
  • Nyheder >
  • VR møder udfordringer i sundhedsvæsnet - Netværk skal dele erfaringer og skabe udvikling
2020-08-25-VR-møder-udfordringer2.jpg

VR møder udfordringer i sundhedsvæsnet - Netværk skal dele erfaringer og skabe udvikling

Virtual reality (VR) kan blive et vigtigt værktøj i fremtidens sundhedsvæsen. VR-brillerne kan bruges til bl.a. uddannelse, træning og behandling. Men først skal et par vigtige udfordringer forceres. Leverandørerne af VR-systemer skal lære sundhedssektorens krav at kende – og det offentlige skal udnytte erhvervslivets viden og resultater.

På med brillen! Sådan vil opfordringen lyde både på sygeplejeuddannelserne, på genoptræningscentret og i psykiatrien. VR eller virtual reality har kæmpestore perspektiver i den danske sundhedssektor. Men inden de virtuelle briller for alvor kan give værdi for patienter og medarbejdere, er der brug for mere samarbejde om produktudvikling mellem sundhedssektoren og leverandørerne af VR-løsninger.

Anne Kristine Schwartzbach, stifter af og CEO i Konfront og Mads Thorup Langelund, fælles innovationskonsulent på OUH og UCL trækker her hovedudfordringer op:

  • Det offentlige oplever, at erhvervslivet kan have udfordringer med at møde sundhedssektorens krav og behov.
  • Leverandørerne ønsker, at det offentlige i højere grad vil udnytte erhvervslivets viden og erfaringer med VR.

Videncenter for Velfærdsteknologi i Region Hovedstaden, VihTek, håber, at et nyt netværk kan samle leverandører og repræsentanter fra det offentlige og skabe bedre forståelse og styrke samarbejdet.

Leverandører skal opfylde de offentliges krav

Odense Universitetshospital og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole tester lige nu flere VR-løsninger, heriblandt læringsplatformen VR-Trainer, som skal støtte sygeplejersker i at lære eller genopfriske sygeplejefaglige procedurer.

- VR er et godt supplement til traditionelle undervisnings- og simulationsscenarier, fordi man kan designe det, der er behov for at træne – meget detaljeret og ensartet. Med et par VR-briller på, kan en sygeplejestuderende eller en sygeplejerske, der overgår til nye arbejdsfunktioner, afprøve og genopfriske forskellige kliniske procedurer og scenarier og hente erfaringer i et sikkert og trygt miljø, forklarer Mads Thorup Langelund.

Han er særdeles positiv over for de mange nye muligheder, VR føjer til eksempelvis læring, smertelindring og distraktion, genoptræning med mere. Men han ser også en udfordring i, at et helt nyt forretningsområde skal være en del af sundhedssektoren.

- Der dukker mange nye leverandører af VR op, og vi har bl.a. oplevet udfordringer med at få vores leverandører til at opfylde kravene for, hvordan hygiejnen håndteres. Samtidig er det en udfordring at integrere løsningerne i vores eksisterende it-systemer. Den danske sundhedssektor er desuden anderledes end i andre lande, hvad angår uddannelse og opkvalificiering, regulativer, borgerkontakt mv., så vi kan ikke bare gå ud og købe en færdigudviklet international løsning og sætte den i drift, forklarer Mads Thorup Langelund.

Han er en del af Tek-Team på UCL, som er ved at udforme et valgfag, som netop vedrører udvikling af VR-løsninger til sundhedsvæsenet

Der findes allerede gode erfaringer, man bør trække på

Flere steder bruges virtual reality allerede som værkstøj til at behandle bl.a. angst, ADHD, autisme og håndtering af vrede. Virksomheden Konfront er specialiseret i bl.a. evidensbaseret kognitiv adfærdsterapi og leverer løsninger til både børn og voksne i privat og offentligt regi. Konfronts stifter Anne Kristine Schwartzbach har en klar opfordring til sundhedssektoren om at udnytte den erfaring, som landets mange små VR-virksomheder har opsamlet. 

- Jeg ville ønske, at det offentlige ville trække mere på vores erfaringer i erhvervslivet. Fordi området for VR på sundhedsområdet er så nyt, er der ikke meget forskning tilgængeligt, men i Konfront har vi gennemført mange brugerundersøgelser, og vi har evidens for vores metoder, forklarer Anne Kristine Schwartzbach.

Hun ser mange spændende pilotprojekter med VR blive sat i gang, men ikke alle projekterne har lige stort potentiale til sat skabe forbedringer, mener Anne Kristine Schwartzbach.

– Målet med at udvikle en VR-løsning må være at skabe værdi. Jeg tror, det offentlige kan spare mange penge ved at søge råd hos de mange dygtige VR-virksomheder, der har arbejdet med VR i flere år. Mit ønske er, at vores erfaringer blive brugt, Anne Kristine Schwartzbach.

Netværk skal skabe bedre samarbejde mellem leverandører og det offentlig

Videncenter for Velfærdsteknologi i Region Hovedstaden, VihTek, har oprettet et netværk for leverandører, udviklere og medarbejdere, der arbejder med VR. Formålet er – som både Anne Kristine Schwartzbach og Mads Thorup Langelund efterlyser – at skabe bedre samarbejde på dette nye spændende område, fortæller enhedschef i VihTek, Charlotte Kira Kimby.

- Vi ved, at det tager tid at udvikle nye løsninger til sundhedsområdet. Med VR-netværket ønsker vi at samle alle de gode kræfter fra både det offentlige, vidensmiljøet og fra erhvervslivet. Vi håber, at vi kan stå på skuldrene af hinanden og lære af hinandens udfordringer og erfaringer. Håbet er at accelerere udviklingen, så VR kan skabe værdi på sundhedsområdet, fortæller Charlotte Kira Kimby fra VihTek.

Næste arrangement i VR-Netværket er den årlige temadag 27. november.

Fakta:

Welfare Tech driver i øjeblikket to projekter om VR i Syddansk OPI-pulje:

  • VR-Trainer, som skal støtte sygeplejersker i at lære eller genopfriske sygeplejefaglige procedurer.
  • SOSU-platformen, som er en VR-læringsplatform til uddannelsesinstitutioner.

 Syddansk OPI-pulje er støttet af Den Europæiske Regionalfond.

Konfront, Odense Universitetshospital, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og VihTek er medlemmer af Welfare Tech.  

Foto: Pixabay.

Kontakt

Søren_NY1.jpg

Søren Møller Parmar-Sielemann

Adm. direktør

Welfare Tech

Projektstyring, innovationspartnerskaber og sundhedsinnovation

T: +45 2932 7470

LinkedIn

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png