2020-12-01-Mit-Welfare-Tech-Force Technology.jpg

Månedens medlem: FORCE Technology

Hvad kræver slutbrugeren af fremtidens produkter? Hvad betyder ændrede – og nye – teknologier for udviklingen af produkter eller ydelser? Stil de svære spørgsmål og få svar fra Force Technology – månedens medlem i december.

Hurtigere udvikling. Bedre og mere innovative løsninger. Kortere vej til markedet.

Kravene til virksomheder indenfor fx biotek, pharma og medicinsk udstyr vokser.

Men der er hjælpe at hente hos FORCE Technology.

FORCE Technology er en uvildig og uafhængig Godkendt Teknologisk Servicevirksomhed (GTS), som stiller viden til rådighed for alle og rådgiver samfund og industri om den teknologiske udvikling.

Som strategisk partner sikrer FORCE Technology optimal anvendelse af avanceret teknologi og udvikler, tester, certificerer og rådgiver kunder i alle faser i produktudviklingen, inden produktet sendes på markedet.

Ana Petrina, Marketing Project Manager hos Force Technology, fortæller herunder om, hvorfor FORCE Technology er medlem af Welfare Tech, deres udbytte af medlemsskabet og hvad de har særligt fokus på lige nu.

Hvorfor er I medlem af Welfare Tech, og hvad får I ud af at være medlem?

- Som uvildig GTS-virksomhed arbejder vi i FORCE Technology for at understøtte konkurrencedygtighed for den danske life science-industri via teknologisk innovation. Vi er medlem af Welfare Tech, da det giver os en mulighed for at dele viden om ny teknologi, give adgang til testfaciliteter og partnerskaber på innovation, og få viden tilbage fra industrien om, hvor behovene for understøttende teknologisk udvikling er i dag og i fremtiden. Vi ser det som et win-win samarbejde, der i sidste ende især kommer medlemmerne til gavn.

Hvad kan I bidrage med eller tilbyde de andre medlemmer i klyngen?

- Vi kan bidrage med nyeste viden om teknologisk innovation og løsningsmuligheder. Vi kan også agere brobygger mellem industri og forskningsverden, hvor fokus er at omdanne nyeste forskning til anvendelsesorienteret teknologi – f.eks. inden for compliance, regulatoriske forhold, IoT og sensorer, hygiejnisk design, materialer m.m. Det gør vi bl.a. ved at holde diverse events, udgive publikationer og synliggøre adgang til den teknologiske infrastruktur af testfaciliteter og laboratorier.

Hvad ser I som den største tendens eller udfordring inden for jeres område?

- En af de største tendenser for os er, at ny teknologi skal bidrage til at sikre den grønne omstilling. Her er det særligt interessant, at vores nye undersøgelse faktisk viser, at danske life science- virksomheder er langt fremme på digitalisering, men at det halter en smule på grøn omstilling, især blandt de små virksomheder. Vi vil derfor dykke dybere ned i, hvordan vi kan understøtte virksomhederne teknologisk med henblik på grøn omstilling, og samtidig sikre fortsat vækst og konkurrencedygtighed.

Hvad har I særligt fokus på lige nu?

- Vi har netop gennemført en industriundersøgelse, der kortlægger de teknologiske udfordringer i life science-industrien, når det kommer til digitalisering og grøn omstilling. Her har Welfare Tech været en af partnerne, der har hjulpet os med at målrette og vinkle undersøgelsen, så den blev så relevant og aktuel som muligt for klyngens egne medlemmer. Vi er meget tilfredse med undersøgelsen og spændt på at bruge dens resultater til at understøtte behovene i industrien.

Læs også: Sectra Danmark er månedens medlem i november

Foto: FORCE Technology.


Om Mit Welfare Tech – månedens medlem

I Welfare Tech er der mere end 200 unikke medlemmer. Medlemmerne er både små og store virksomheder, offentlige organisationer og videninstitutioner. De er alle unikke og har meget at byde ind med. For at give et indblik i deres verden sætter vi hver måned fokus på et medlem. Gennem 4 spørgsmål fortæller medlemmet om deres medlemskab, udbytte og hvad de har særligt fokus på lige nu.

Bliv månedens medlem

Er du medlem af Welfare Tech og vil du gerne fortælle, hvad du fx har fokus på lige nu? Så send en mail til Christina Prangsgaard, digital kommunikationskonsulent, chpc@welfaretech.dk.

Vil du også være medlem? Klik her

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png