2020-12-14--Direktør-søges.jpg

Søges: Direktør til Danish Life Science Cluster

Danish Life Science Cluster er udpeget til at være den samlende klynge for life science og velfærdsteknologi i hele Danmark. Vi søger nu en direktør til klyngen. Ansøgningsfrist er 4. januar 2021.

Vi søger en direktør til Danish Life Science Cluster. Danish Life Science Cluster er udpeget af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til at være den samlende klynge for life science og velfærdsteknologi i hele Danmark.

Har du erfaring med ledelse herunder interessent håndtering og et solidt kendskab til forskning, innovation og iværksætteri inden for life science og velfærdsteknologi, og er du samtidig visionær og målorienteret samt kan du omsætte visioner og ideer til praktisk handling? Har du lyst til at stå i spidsen for opbygning, udvikling og drift af Danish Life Science Cluster? Og brænder du for at gøre gode idéer til virkelighed?  Så er du måske klyngens nye direktør.

Danish Life Science Cluster

Foreningens hovedformål er inden for life science og velfærdsteknologi at bygge bro, etablere innovationsprojekter og skabe netværk mellem virksomhederne, videnmiljøer og organisationer med ansvar for sundhed og pleje for herigennem at omsætte forskning og viden, der skabes på universiteter, i klinikkerne og på de godkendte teknologiske institutter og øvrige videninstitutioner til nye og bedre kommercielle løsninger og produkter i eksisterende og nye virksomheder til gavn for virksomheder og borgere i hele Danmark.

Erhvervs- og teknologiområdet, life science og velfærdsteknologi dækker hele værdikæden inden for lægemidler og bioteknologiske præparater og medico-produkter. Velfærdsteknologi omfatter tekniske og digitale hjælpemidler og løsninger inden for ældre-, social- og sundhedsområdet. Danish Life Science Cluster er udtryk for et ønske om at skabe en slagkraftig national klynge indenfor området, og er et resultat af en fælles indsats fra de eksisterende sektor/regionale klynger, der hermed har banet vejen for en national satsning, med et fortsat dybt sektor/regionalt engagement.

Visionen er at etablere en stærk national klynge for life science og velfærdsteknologi, der målt på antallet af nye videnbaserede samarbejder og vækstvirksomheder og evnen til kommercialisering af viden kan måle sig med de bedste klynger i verden. Dette skal ske gennem følgende aktiviteter:

 • Understøtte en stærk videnbro fra forskning og udvikling til markedet.
 • Understøtte videndelingen mellem virksomheder, videninstitutioner og offentlige partnere.
 • Arbejde for adgangen til blød og hård kapital til innovation og vækst.
 • Fremme iværksætteri og samarbejde mellem økosystemets aktører.
 • Understøtte adgang til globale markeder, viden- og investeringsmiljøer for virksomheder i Danmark.
 • Fremme innovationssamarbejder om personlig behandling.
 • Fremme den grønne omstilling.

Foreningen finansieres via kontingentbetaling såvel som ved tilskud/donationer, herunder også fra medlemmer. Foreningen kan indgå samarbejdskontrakter og indgå i andre finansieringsmodeller.

Rolle, opgaver og kvalifikationer

Som direktør i Danish Life Science Cluster er det din primære opgave at opbygge en stærk klynge, herunder klyngens strategi, den organisation og de kompetencer, der skal til for at løse opgaven med at sikre øget innovation i Danmark, herunder kommercialisering af denne. Der skal overtages en række medarbejdere fra eksisterende klynger, oprettes regionale hubs, ét hovedsæde i København , strukturer og processer herunder inden for Governance for den nye klynge. 

Herudover vil opgaverne bl.a. omfatte:

 • At etablere klyngens overordnede strategier, indsatsområder samt længerevarende finansiering.
 • At omsætte målsætninger og strategier til konkrete resultater i tæt samarbejde med bestyrelsen.
 • Der ligger et utrolig vigtigt organisations- og teamperspektiv i stillingen. Man overtager ressourcer, skal være i stand til at tilføre nye kompetencer, sætte organisationen op og få den til at arbejde sammen på tværs af indsatsområder og geografi.
 • Med andre ord, direktøren skal have evnen til at få ansatte og interessenter til at trække i samme retning og sørge for at der eksekveres i alle dele af en organisationen som har hubs i alle landets regioner.
 • Opbygning og vedligeholdelse af et bredt netværk af relevante aktører for klyngen i både den offentlige og private sektor, samt i det internationale samarbejde.
 • Kommunikation i forhold til omverdenen om klyngens strategier, aktiviteter og resultater, herunder formidle resultater på en let tilgængelig måde til aktører og interessenter.
 • Koordinering og samarbejde med relevante aktører, med udgangspunkt i en synergetisk tilgang til innovation og kommercialisering af denne.
 • Opsøge og sikre fremtidig finansiering.

Vi forestiller os, at du:

 • Har en stærk industri- og ledelseserfaring fra en forsknings- eller innovationstung organisation gerne inden for life science eller velfærdsteknologi, samt en solid akademisk baggrund, gerne dyb indsigt i innovation og kommercialisering af denne.
 • Har god politisk indsigt samt forståelse og erfaring med at kunne navigere og agere aktivt og sikkert på et område med politisk bevågenhed.
 • Det er en fordel, hvis du har erfaring fra at arbejde med europæiske rammeprogrammer eller andre typer af internationalt forsknings- eller innovationsarbejde.
 • Har erfaring med iværksættere/start-up virksomheder.
 • Har og evner at udbygge et betydeligt netværk, særligt i forsknings- og innovationsintensive danske virksomheder.
 • Har erfaring med samarbejdet mellem bestyrelse og direktion.
 • Kan opstille forståelige mål for organisationen og omsætte disse til mål for den enkelte.
 • Er lyttende og dialogorienteret med fokus på et tæt samarbejde med bestyrelsen og brugerne – både offentlige og private.
 • Er en stærk inspirator og kommunikator, både udadtil og indadtil i organisationen samt skaber samarbejde og finder løsninger, også når der opstår konflikter.
 • Har gode analytiske evner og kan overskue, processere og prioritere store mængder af projektforslag med en god dømmekraft.
 • Er indstillet på at bruge en del tid med organisationen/interessenter rundt om i hele Danmark, samt ligeledes bruge energi på at profilere klyngen på et nordisk og internationalt niveau.

Ansøgningsfrist er 4. januar 2021.

Kontakt

Lars Rønn
Russell Reynolds Associates
Kongens Nytorv 3
DK-1050 Copenhagen K
Mobil: +45 24 62 75 14
lars.ronn@russellreynolds.com

 

 

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png